Hebt u suggesties? Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Het systeem herstellen met Automatisch systeemherstel

Het systeem herstellen met Automatisch systeemherstel

 1. Zorg ervoor dat u het volgende bij de hand hebt voordat u met de herstelprocedure begint:
  • De eerder gemaakte diskette voor automatisch systeemherstel.
  • De eerder gemaakte back-upmedia.
  • De oorspronkelijke installatie-cd-rom van het besturingssysteem.
  • Als u een controller voor massaopslag hebt en de leverancier een afzonderlijk stuurprogrammabestand heeft geleverd (anders dan de stuurprogrammabestanden op de Setup-cd-rom), slaat u dit bestand op een diskette op voordat u met deze procedure begint.
 2. Plaats de oorspronkelijke installatie-cd-rom van het besturingssysteem in het cd-rom-station.
 3. Start de computer opnieuw op. Druk desgevraagd op de toets waarmee u de computer vanaf de cd-rom kunt opstarten.
 4. Als u een apart stuurprogrammabestand hebt, zoals is beschreven in stap 1, drukt u op F6 zodra dit wordt gevraagd. U kunt het stuurprogramma dan tijdens Setup gebruiken.
 5. Druk op F2 wanneer u dit bij het begin van Setup in tekstmodus wordt gevraagd. U wordt gevraagd de eerder gemaakte diskette voor automatisch systeemherstel in het station te plaatsen.
 6. Volg de aanwijzingen op het scherm.
 7. Als u een apart stuurprogrammabestand hebt zoals is beschreven in stap 1, drukt u (voor de tweede keer) op F6 wanneer u hierom wordt gevraagd nadat het systeem opnieuw wordt opgestart.
 8. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Opmerkingen

 • Fysieke toegang tot een server vormt een groot beveiligingsrisico. Als u een veilige omgeving wilt waarborgen, moet u de fysieke toegang tot alle servers en netwerkhardware beperken.
 • De gegevensbestanden worden door Automatisch systeemherstel niet teruggezet. Zie 'Verwante onderwerpen' voor meer informatie over het maken van een back-up van uw gegevensbestanden en het terugzetten van deze bestanden.
 • Als u een servercluster herstelt waarvan alle knooppunten een fout vertoonden en de quorumschijf niet kan worden hersteld vanaf de back-up, gebruikt u automatisch systeemherstel op alle knooppunten in het oorspronkelijke cluster om de schijfhandtekeningen en de partitielay-out van de clusterschijven (quorum en niet-quorum) te herstellen. Zie de koppeling naar 'Verwante onderwerpen' onderaan deze pagina voor meer informatie over het maken van een back-up van serverclusters en het herstellen van serverclusters.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft