Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Schaduwkopie van volume - overzicht

Schaduwkopie van volume - overzicht

Met Back-up kunt u back-ups maken in de vorm van schaduwkopieën van volumes en exacte kopieën van bestanden, met inbegrip van alle geopende bestanden. Bij gebruik van de back-upmethode schaduwkopie van volume wordt bijvoorbeeld ook een back-up gemaakt van databases die exclusief zijn geopend en van bestanden die zijn geopend vanwege operator- of systeemactiviteiten. Op deze manier worden ook de bestanden die tijdens het maken van de back-up worden gewijzigd, op de juiste wijze gekopieerd.

Back-ups via schaduwkopieën hebben de volgende voordelen:

  • Tijdens het maken van een back-up kunnen er nog steeds gegevens naar het volume worden geschreven.
  • Geopende bestanden worden tijdens het maken van een back-up niet meer overgeslagen.
  • Back-ups kunnen op elk gewenst moment worden uitgevoerd, terwijl gebruikers het volume kunnen blijven gebruiken.

Door sommige toepassingen wordt opslagconsistentie anders beheerd wanneer bestanden openstaan. Dit kan de consistentie van de bestanden in de back-up beïnvloeden. Raadpleeg voor cruciale toepassingen de desbetreffende documentatie of uw provider voor informatie over de aanbevolen back-upmethode. Sluit in geval van twijfel de toepassing voordat u een back-up uitvoert.

Het verdient sterke aanbeveling back-ups uit te voeren wanneer er weinig gebruik wordt gemaakt van de server. Voer back-ups bijvoorbeeld 's nachts uit.

Zie Geavanceerde opties voor back-up instellen voor meer informatie.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft