Was deze pagina nuttig?
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Pop-upblokkering in Internet Explorer

noteOpmerking
Met het onderdeel Verbeterde beveiliging van Internet Explorer in Microsoft Windows Server 2003 (ook wel extra beveiliging van Microsoft Internet Explorer genoemd) wordt een server beter beschermd tegen aanvallen via webinhoud. Hiertoe worden in Internet Explorer strengere beveiligingsinstellingen gehanteerd voor scripts, ActiveX-onderdelen en het downloaden van bestanden voor bronnen die zich in de internetbeveiligingszone bevinden. Als gevolg hiervan lopen vele van de verbeteringen op beveiligingsgebied in de nieuwste release van Internet Explorer in Windows Server 2003 Service Pack 1 minder in het oog. Zo worden de nieuwe informatiebalk in Internet Explorer en pop-upblokkering alleen gebruikt als de site zich bevindt in een zone waarvoor de beveiligingsinstelling het gebruik van scripts toestaat. Als u de verbeterde beveiligingsconfiguratie niet gebruikt op uw server, functioneren deze voorzieningen net als in Windows XP Service Pack 2.

Wat doet pop-upblokkering?

Pop-upblokkering voorkomt dat ongewenste pop-ups worden afgebeeld. Pop-upvensters die worden geopend als de gebruiker op een koppeling klikt, worden niet geblokkeerd.

Eindgebruikers en IT-beheerders kunnen specifieke domeinen pop-upvensters van programma's laten openen. Ontwikkelaars kunnen de pop-upfunctie in Internet Explorer gebruiken of uitbreiden voor toepassingen die Internet Explorer gebruiken.

Op wie is deze functie van toepassing?

De meeste gebruikers ondervinden bij surfen op het web minder hinder doordat ongewenste pop-upvensters niet automatisch worden afgebeeld.

Voor webontwikkelaars beïnvloedt de pop-upblokkering het gedrag van vensters die door websites worden geopend, bijvoorbeeld met behulp van de methode window.open() of showHelp().

Voor ontwikkelaars van toepassingen is er een nieuwe gebruikersinterface met de naam INewWindowManager.

Toepassingen die de opbouw-engine in Internet Explorer gebruiken om HTML af te beelden, kunnen ervoor kiezen om de functie voor pop-upblokkering te gebruiken of uit te breiden.

Welke nieuwe functionaliteit is aan deze functie toegevoegd in Windows Server 2003 Service Pack 1?

Pop-upblokkering is een nieuwe functie voor Internet Explorer die kan worden onderverdeeld in drie gedeelten:

 • Wijzigingen voor de gebruiker, standaardinstellingen en geavanceerde opties.
 • Wijzigingen in het gedrag van bestaande API's (Application Programming Interfaces), zoals window.open en showHelp.
 • De nieuwe interface INewWindowManager, waarmee toepassingen de pop-uptechnologie in Internet Explorer kunnen gebruiken.

Functies van pop-upblokkering

Gedetailleerde beschrijving

Standaardinstelling

Pop-upblokkering is standaard ingeschakeld. Onafhankelijk van de instellingen van pop-upblokkering gelden er beperkingen ten aanzien van de grootte en positie van pop-upvensters. Pop-upvensters mogen niet groter zijn dan en kunnen niet worden geopend buiten het weergeefbare bureaublad. Zie 'Windows-beperkingen' in dit document voor meer informatie.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, zijn automatische pop-upvensters en pop-upvensters op de achtergrond geblokkeerd, maar worden venster die de gebruiker opent door te klikken normaal geopend. Pop-upvensters van sites in de zones Vertrouwde websites en Lokaal intranet zijn standaard niet geblokkeerd, omdat deze als betrouwbaar worden beschouwd. Deze instelling kan worden geconfigureerd op het tabblad Beveiliging in Internet-opties.

Pop-upblokkering inschakelen

Pop-upblokkering is standaard ingeschakeld. U kunt deze instelling wijzigen via het item Pop-upblokkering in het menu Extra of via de informatiebalk wanneer een pop-up is geblokkeerd.

Wanneer een pop-upvenster is geblokkeerd

Wanneer een site een pop-upvenster opent dat door Internet Explorer wordt geblokkeerd, verschijnt er een bericht op de informatiebalk en de statusbalk en wordt er een geluid afgespeeld. Als u op het bericht op de informatiebalk of de statusbalk klikt, verschijnt er een menu met de volgende opties:

 • Pop-ups tijdelijk toestaan. De pagina wordt opnieuw geladen, waarbij pop-ups zijn toegestaan.
 • Pop-ups van deze website altijd toestaan. Hiermee voegt u de site toe aan de lijst Toestaan.
 • Instellingen. Hiermee kunt u meer opties voor pop-upblokkering weergeven en kunt u het venster Instellingen van pop-upblokkering openen.
noteOpmerking
U kunt weergave van pop-upvensters toestaan door op CTRL te drukken terwijl de pop-up wordt geopend

Geavanceerde opties

Internet Explorer biedt geavanceerde configuratieopties via Instellingen van pop-upblokkering. Voor toegang tot deze instellingen opent u Internet-opties, klikt u op Privacy en klik vervolgens in het gebied Pop-upblokkering op Instellingen om Instellingen van pop-upblokkering te openen. U kunt de volgende opties configureren:

 • Adres van toegestane website. Geef de URL op en klik op Toevoegen om sites toe te voegen aan de lijst Toegestane websites. De sites die in de lijst staan, mogen pop-upvensters openen.
 • Filterniveau. U kunt drie filterniveaus voor pop-upblokkering gebruiken:
  • Hoog: alle pop-ups blokkeren. Bij het standaardgedrag van de pop-upblokkering kunnen sites een pop-upvenster openen als de gebruiker op een koppeling klikt. Deze instelling wijzigt het gedrag door vensters te blokkeren die met een koppeling worden geopend. Als deze instelling ingeschakeld is, kunt u het openen van een pop-upvenster toestaan door op CTRL te drukken op het moment dat u op de koppeling klikt.
  • Normaal: de meeste automatische pop-ups blokkeren. Dit is de standaardinstelling van pop-upblokkering. Deze instelling blokkeert de meeste pop-ups die automatisch worden gestart als een website in de browser wordt geladen, maar blokkeert geen pop-ups die worden geopend als u op een koppeling klikt.
  • Laag: pop-ups van beveiligde websites toestaan. Bij deze instelling kunnen beveiligde websites (die het protocol https:// gebruiken) automatisch pop-upvensters starten zonder dat deze sites zijn toegevoegd aan de lijst Toegestane websites.
 • Geluid configureren. Via de Instellingen van pop-upblokkering kunt u kiezen of er een geluid wordt afgespeeld als een pop-up wordt geblokkeerd. Om dit te doen, opent u Internet-opties, klikt u op Privacy en klik vervolgens in het gebied Pop-upblokkering op Instellingen om Instellingen van pop-upblokkering te openen. Schakel in het gebied Meldingen en filterniveau het selectievakje Een geluid afspelen als een pop-up wordt geblokkeerd in of uit.
  U kunt ook het geluid wijzigen dat wordt afgespeeld. Om dit te doen, klikt u op Start en daarna op Configuratiescherm en dubbelklikt u op het pictogram Geluiden en audioapparaten om het bijbehorende eigenschappenvenster te openen. Klik vervolgens op het tabblad Geluiden, klik op de programmagebeurtenis Geblokkeerde pop-up en selecteer het geluid dat moet worden afgespeeld in de vervolgkeuzelijst Geluiden.
noteOpmerking
Pop-upblokkering wordt standaard gebruikt in de beveiligingszones Internet en Websites met beperkte toegang. U kunt het bereik Pop-upblokkering vergroten door de beveiligingszone Lokaal intranet of Vertrouwde websites op te nemen door op de zone te klikken en de schuifregelaar in het gebied Beveiligingsniveau voor deze zone te verplaatsen naar Normaal of Hoog, of door te klikken op Aangepast niveau en vervolgens de instelling voor Pop-upblokkering gebruiken te wijzigen in Ingeschakeld.

Wanneer worden pop-upvensters afgebeeld als pop-upblokkering is ingeschakeld?

Pop-upvensters worden in de volgende gevallen geopend:

 • De pop-up wordt geopend wanneer de gebruiker op een koppeling klikt.
 • De pop-up wordt geopend door software die op de computer wordt gebruikt.
 • De pop-up wordt geopend door ActiveX-besturingselementen die worden opgeroepen vanuit een website.
 • De pop-up wordt geopend vanuit de zone Vertrouwde websites of Lokaal intranet en u hebt deze zones niet opgenomen in het bereik van pop-upblokkering.

Wat is het belang van deze wijziging?

Pop-ups worden op allerlei manieren misbruikt. Door pop-ups te blokkeren, hebt u meer controle over uw browser.

INewWindowManager

Gedetailleerde beschrijving

Standaard gelden de functies van pop-upblokkering niet voor toepassingen die gebruikmaken van het besturingselement WebBrowser of MSHTML. Deze toepassingen beschikken over de mogelijkheid om pop-upblokkering te gebruiken of uit te breiden, of pop-upbeheer voor de toepassing uit te schakelen via de interface INewWindowManager.

Welke bestaande functionaliteit verandert in Windows Server 2003 Service Pack 1?

Methoden: window.open(), window.external.navigateAndFind(), showHelp()

Gedetailleerde beschrijving

Als een van deze functies normaal een vensterobject retourneert, wordt een null-waarde geretourneerd bij blokkering van een venster. Webontwikkelaars kunnen controleren op null-waarden om te bepalen of het venster dat zij proberen te openen, wordt geblokkeerd.

Vensters die bij opening buiten het weergeefbare scherm vallen, worden binnen het weergavegebied geplaatst.

Het formaat van vensters die bij opening groter zijn dan het weergeefbare scherm, wordt aangepast aan het weergavegebied.

Zie 'Windows-beperkingen van Internet Explorer' verderop in dit document voor meer informatie.

Wat werkt er anders?

In de Internetzone blokkeert de pop-upblokkering vensters die door deze methoden automatisch worden geopend zonder dat de gebruiker op een koppeling klikt. Vensters die door deze methoden worden geopend door op een koppeling te klikken, worden eveneens geblokkeerd als de gebruiker hogere blokkeringsinstellingen heeft ingeschakeld.

Hoe los ik dit op?

Zorg ervoor dat alle vensters die worden geopend met window.open() worden geopend door interactie van de gebruiker en niet automatisch door de code.

Welke instellingen zijn toegevoegd of gewijzigd in Windows Server 2003 Service Pack 1?

Instellingen van pop-upblokkering

Naam van instelling Locatie Vorige standaardwaarde Standaardwaarde Mogelijke waarden

URLname

HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft \Internet Explorer\New Windows\Allow

Geen

Leeg

URL-namen van vertrouwde websites

Moet ik mijn programmacode wijzigen als ik Windows Server 2003 Service Pack 1 wil gebruiken?

Auteurs van webpagina's dienen te controleren op geretourneerde Null-waarden voor vensters die worden geopend. Dit geeft aan of het pop-upvenster met succes is geopend en stelt u in staat om problemen te herkennen.

Als uw software vensters automatisch opent, worden deze vensters geblokkeerd. Probeer aan de hand van de aanwijzingen eerder in dit document een manier te vinden om hetzelfde op een andere manier te doen. De beste manier om een venster te openen is door de gebruiker op een koppeling of grafisch element te laten klikken.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft