TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Access-based Enumeration

Access-based Enumeration is een nieuwe functie van Windows Server 2003, Service Pack 1. Dankzij deze functie kunnen gebruikers bij het bladeren door de inhoud van Windows Server 2003-bestandsservers alleen de bestanden en mappen opvragen waartoe ze toegang hebben. Dit voorkomt dat gebruikers die een verbinding maken met een bestandsserver, in verwarring worden gebracht door grote aantallen bestanden en mappen die voor de gebruiker niet toegankelijk zijn.

Wat doet Access-based Enumeration?

Access-based Enumeration zorgt ervoor dat de lijst van beschikbare bestanden en mappen op een server wordt gefilterd en dat alleen bestanden en mappen worden weergegeven die voor de aanvragende gebruiker toegankelijk zijn.

Op wie is deze functie van toepassing?

Deze functie is van toepassing op:

  • Computers die deel uitmaken van een domein
  • IT-professionals die het gebruiksgemak willen beheren

Gedetailleerde beschrijving

Access-based Enumeration zorgt ervoor dat gebruikers op een bestandsserver alleen de bestanden en mappen zien die voor hen toegankelijk zijn. Deze functie wordt niet standaard ingeschakeld.

Om deze functie in te schakelen en op toegang gebaseerde inventaris mogelijk te maken, moet een eigenschap worden ingesteld in een bestandsshare. Als u deze functie op uw server wilt inschakelen, kunt u een shelluitbreiding downloaden die bestaat uit een grafische interface waarmee u Access-based Enumeration kunt inschakelen en een opdrachtregelinterface waarmee u deze functie kunt beheren. Wanneer u deze download installeert, wordt een wizard gestart waarmee Access-based Enumeration automatisch kan worden ingeschakeld voor de gedeelde mappen op uw computer. Bij deze download vindt u een whitepaper met meer informatie over de shelluitbreiding, de opdrachtregelinterface en de NetShareSetInfo API (Application Programming Interface). Deze download is beschikbaar via Microsoft Downloadcentrum op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=46228.

Als u zelf een hulpprogramma wilt ontwerpen, kunt u de NetShareSetInfo-API gebruiken. Deze eigenschap is een kenmerk van de NetShareSetInfo-API. Raadpleeg voor meer informatie over de NetShareSetInfo-API de Platform SDK en de website van MSDN op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=46511. Als u Access-based Enumeration wilt inschakelen, moet u een vlag instellen die verwijst naar de SHARE_INFO_1005-structuur. Raadpleeg voor meer informatie over de SHARE_INFO_1005-structuur de Platform SDK en de website van MSDN op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=45504.

De nieuwe vlag waarmee u Access-based Enumeration kunt inschakelen, is

#define SHI1005_FLAGS_ENFORCE_NAMESPACE_ACCESS  0x0800

Deze vlag is alleen van toepassing op Windows Server 2003 Service Pack 1 en heeft geen effect bij andere versies van het Windows-besturingssysteem.

Nadat de functie is ingeschakeld, wordt van de inhoud van de share alleen die inhoud aangeboden die voor de gebruiker toegankelijk is.

Wat is het belang van deze wijziging?

Deze wijziging biedt de mogelijkheid dat gebruikers alleen bestanden en mappen zien die voor hen toegankelijk zijn. Dit voorkomt het scenario waarbij onbevoegde gebruikers de inhoud van een map kunnen zien die voor hen niet toegankelijk is.

Welke instellingen zijn toegevoegd of gewijzigd in Windows Server 2003 Service Pack 1?

De vlag SHI1005_FLAGS_ENFORCE_NAMESPACE_ACCESS is toegevoegd aan de NetShareSetInfo-API. Met deze vlag kunt u de functie Access-based Enumeration inschakelen.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft