TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

UDP (User Datagram Protocol)

UDP (User Datagram Protocol)

UDP (User Datagram Protocol) is een TCP/IP-standaard, die is gedefinieerd in RFC 768 (User Datagram Protocol (UDP)). UDP wordt door een aantal programma's in plaats van TCP gebruikt voor snelle en onbetrouwbare overdracht van gegevens tussen TCP/IP-hosts.

UDP biedt een verbindingsloze datagramservice waarmee datagrammen naar beste vermogen (best effort) worden afgeleverd. Dit houdt in dat UDP de aflevering niet garandeert en dat UDP niet controleert of de aflevering in de juiste volgorde plaatsvindt. Een bronhost waarvoor betrouwbare communicatie is vereist, moet gebruikmaken van TCP of van een programma dat zelf services biedt waarmee gegevens in de juiste volgorde worden afgeleverd en worden bevestigd.

UDP-berichten worden ingekapseld en binnen IP-datagrammen verzonden, zoals u in de volgende afbeelding kunt zien.

UDP-encapsulation in een IP-datagram

UDP-poorten

UDP-poorten bieden een locatie voor het verzenden en ontvangen van UDP-berichten. Een UDP-poort fungeert als berichtenwachtrij voor de ontvangst van alle datagrammen die zijn bedoeld voor het programma dat wordt opgegeven door het poortnummer. Dit houdt in dat UDP-programma's meerdere berichten tegelijkertijd kunnen ontvangen.

De serverzijde van een programma dat UDP gebruikt, luistert naar berichten die binnenkomen op de bekende poort. Alle UDP-serverpoorten met een nummer dat lager is dan 1024 zijn gereserveerd en geregistreerd door de IANA (Internet Assigned Numbers Authority), evenals enkele hogere nummers.

Elke UDP-serverpoort wordt aangeduid door een gereserveerd of bekend poortnummer. De volgende tabel bevat een gedeeltelijke lijst van bekende UDP-serverpoorten die worden gebruikt door standaard UDP-programma's.

 

UDP-poortnummer Beschrijving

53

DNS-naamquery's

69

Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

137

NetBIOS-naamservice

138

NetBIOS-datagramservice

161

Simple Network Management Protocol (SNMP)

520

Routing Information Protocol (RIP)

Zie de website van de IANA (Internet Assigned Numbers Authority) voor een bijgewerkte en volledige lijst van alle geregistreerde bekende UDP-poorten.

Opmerking

UDP en TCP

In het algemeen zijn de verschillen tussen de afleveringswijze van UDP en TCP te vergelijken met de verschillen tussen een telefoongesprek en een briefkaart. Net als bij een telefoongesprek wordt bij gebruik van TCP nagegaan of de bestemming beschikbaar en gereed is voor communicatie. UDP fungeert meer als een briefkaart: korte berichten die vaak, maar niet altijd, worden bezorgd.

UDP wordt meestal gebruikt door programma's die kleine hoeveelheden gegevens tegelijkertijd verzenden of waarvoor realtime-communicatie is vereist. In dergelijke situaties bieden de beperkte overhead en de multicasting-functies van UDP (één datagram kan naar meerdere ontvangers worden gestuurd) voordelen ten opzichte van TCP.

UDP staat in direct contrast met de services en functies van TCP. In de volgende tabel ziet u de verschillen in de verwerking van TCP/IP-communicatie wanneer UDP respectievelijk TCP wordt gebruikt voor de overdracht van de gegevens.

 

UDP TCP

Verbindingsloze service; er wordt geen sessie tot stand gebracht tussen de hosts.

Verbindingsgeoriënteerde service; er wordt wel een sessie tot stand gebracht tussen de hosts.

UDP garandeert of bevestigt de aflevering niet en controleert niet of de gegevens in de juiste volgorde worden afgeleverd.

TCP garandeert de aflevering met behulp van bevestigingen en aflevering in de juiste volgorde.

Programma's die UDP gebruiken, zijn zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid die eventueel vereist is bij de gegevensoverdracht.

Programma's die TCP gebruiken, beschikken over een betrouwbare voorziening voor gegevensoverdracht.

UDP is snel, heeft een beperkte overhead en ondersteunt point-to-point en point-to-multipoint communicatie.

TCP is trager, kent een grotere overhead en ondersteunt uitsluitend point-to-point communicatie.

Zowel bij UDP als bij TCP worden poorten gebruikt voor de identificatie van communicatie voor de verschillende TCP/IP-programma's.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft