Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Systeemstatusgegevens

Systeemstatusgegevens

Met behulp van Back-up kunt u een back-up- en terugzetbewerking uitvoeren voor de volgende systeemonderdelen om een back-up te maken van de Systeemstatus:

 

Onderdeel Wanneer is dit onderdeel opgenomen in de systeemstatusgegevens?

Register

Altijd

COM+: klasseregistratiedatabase

Altijd

Opstartbestanden, inclusief de systeembestanden

Altijd

Certificate Services-database

Als het een Certificate Services-server is

Active Directory

Als het een domein is

SYSVOL-map

Alleen als het een domeincontroller is

Informatie over Cluster-service

Als het deel uitmaakt van een cluster

IIS Metadirectory

Als het is geïnstalleerd

Systeembestanden onder Windows Bestandsbeveiliging

Altijd

In Back-up worden deze systeemonderdelen de systeemstatusgegevens genoemd. Uit welke systeemonderdelen de systeemstatusgegevens van een computer precies bestaan, is afhankelijk van het besturingssysteem en de configuratie van de computer.

Windows XP Professional

De systeemstatusgegevens omvatten alleen het register, de COM+: klasseregistratiedatabase, bestanden onder Windows Bestandsbeveiliging en opstartbestanden.

Besturingssystemen uit de Windows Server 2003-familie

De systeemstatusgegevens omvatten het register, de COM+-klasseregistratiedatabase, bestanden onder Windows Bestandsbeveiliging en de opstartbestanden van het systeem. Afhankelijk van de configuratie van de server behoren er mogelijk nog andere gegevens tot de systeemstatusgegevens. Als de server bijvoorbeeld een certificaatserver is, bevat de systeemstatus ook de Certificate Services-database. Als de server een domeincontroller is, maken ook Active Directory en de map SYSVOL deel uit van de systeemstatusgegevens.

Een back-up maken van systeemstatusgegevens

Wanneer u besluit een back-up te maken van de systeemstatusgegevens of deze gegevens terug te zetten, wordt een back-up- of terugzetbewerking uitgevoerd voor alle systeemstatusgegevens die van belang zijn voor uw computer. U kunt deze bewerking niet beperken tot afzonderlijke onderdelen van de systeemstatusgegevens. De reden hiervoor is dat er afhankelijkheden bestaan tussen de verschillende onderdelen van de systeemstatusgegevens. U kunt de systeemstatusgegevens echter wel naar een andere locatie terugzetten. Als u dit doet, worden alleen de registerbestanden, de bestanden in de map SYSVOL, de bestanden met gegevens over de clusterdatabase en de opstartbestanden voor het systeem teruggezet naar de andere locatie. De Active Directory-database, de Certificate Services-database en de COM+: klasseregistratiedatabase worden niet teruggezet als u een andere locatie opgeeft voor het terugzetten van de systeemstatusgegevens.

Active Directory terugzetten

Als uw organisatie over meer dan één domeincontroller beschikt en de Active Directory-service is gerepliceerd naar een van deze andere servers, kan het zijn dat u een bindende terugzetbewerking moet uitvoeren voor alle Active Directory-gegevens die u wilt terugzetten. Als u dit wilt doen, moet u het hulpprogramma Ntdsutil uitvoeren nadat u de systeemstatusgegevens hebt teruggezet maar voordat u de server opnieuw start op het netwerk. Voer dit hulpprogramma alleen uit wanneer de server is gestart in de modus Active Directory terugzetten. Met het hulpprogramma Ntdsutil kunt u Active Directory-objecten markeren voor het uitvoeren van een bindende terugzetbewerking. Hierdoor worden alle gerepliceerde of gedistribueerde gegevens die u terugzet op de juiste wijze gerepliceerd of gedistribueerd binnen uw hele organisatie.

Als u bijvoorbeeld per ongeluk objecten verwijdert of wijzigt die zijn opgeslagen in de Active Directory en deze objecten worden gerepliceerd of gedistribueerd naar andere servers, moet u een bindende terugzetbewerking uitvoeren voor deze objecten om ervoor te zorgen dat ze daadwerkelijk worden gerepliceerd of gedistribueerd naar de andere servers. Als u geen bindende terugzetbewerking uitvoert voor de objecten, worden deze nooit gerepliceerd of gedistribueerd naar uw andere servers omdat zij ouder lijken dan de objecten die zich op dit moment op uw andere servers bevinden. Door gebruik te maken van het hulpprogramma Ntdsutil voor het markeren van objecten waarop u een bindende terugzetbewerking wilt uitvoeren, kunt u er zeker van zijn dat de gegevens die u wilt terugzetten ook werkelijk worden gerepliceerd of gedistribueerd binnen uw hele organisatie. Als er echter een storing is opgetreden op uw systeemschijf of als de Active Directory-database beschadigd is, hoeft u alleen een niet-bindende terugzetbewerking uit te voeren en hoeft u het hulpprogramma Ntdsutil niet te gebruiken.

Het hulpprogramma Ntdsutil wordt uitgevoerd vanaf de opdrachtprompt. De Help-informatie voor Ntdsutil kunt u opvragen door na de prompt ntdsutil /? te typen.

Opmerkingen

  • Systeemstatusgegevens bevatten de meeste elementen van een systeemconfiguratie, maar mogelijk niet alle informatie die u nodig hebt om een systeem te herstellen na een eventuele fout. Daarom wordt u aangeraden altijd een back-up te maken van alle opstart- en systeemvolumes, inclusief systeemstatusgegevens.
  • U kunt niet bepalen van welke onderdelen van de systeemstatus een back-up wordt gemaakt, maar u kunt wel een back-up maken van alle beveiligde systeembestanden die de systeemstatusgegevens bevatten door geavanceerde opties voor back-up in te stellen.
  • Als u de systeemstatusgegevens wilt terugzetten op een domeincontroller, moet u eerst de computer starten in de modus Active Directory terugzetten. Hiermee kunt u de map SYSVOL en de Active Directory terugzetten.
  • U kunt alleen een back-up- en terugzetbewerking uitvoeren voor de systeemstatusgegevens op een lokale computer. U kunt geen back-up- en terugzetbewerking uitvoeren voor de systeemstatusgegevens op een externe computer.

Zie Back-ups maken van systeemstatusgegevens voor meer informatie.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft