Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Copyright

Copyright

De informatie in dit document, met inbegrip van verwijzingen naar URL's en andere Internet-websites, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het risico van het gebruik of het resultaat van het gebruik van dit document, berust geheel bij de gebruiker. Tenzij anders vermeld, zijn alle in dit document vermelde bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen fictief. Eventuele overeenkomsten met bestaande bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen berusten geheel op toeval. De gebruiker is verantwoordelijk voor naleving van alle geldende wetten inzake auteursrecht. Zonder de rechten onder copyright te beperken mag niets uit dit document worden verveelvoudigd, opgeslagen of opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation.

Microsoft kan de houder zijn van octrooien, octrooiaanvragen, merken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de informatie in dit document. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een schriftelijke gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft, kunt u geen gebruiksrecht op deze octrooien, merken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom ontlenen aan de levering van dit document.

Alle in dit document genoemde openbare netwerk-id's of netwerkadressen dienen slechts ter illustratie. De vermelding ervan door Microsoft geeft u niet het recht, expliciet noch impliciet, deze netwerk-id's of netwerkadressen te testen of op enige andere wijze te gebruiken.

Met de koppelingen in dit gebied kunt u het Microsoft-product en/of de Microsoft-website verlaten. De gekoppelde sites vallen niet onder het beheer van Microsoft en Microsoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of koppelingen op deze sites, noch voor wijzigingen of updates op deze sites. Microsoft is niet verantwoordelijk voor webuitzendingen of enige andere vorm van verzending afkomstig van een gekoppelde site. Deze koppelingen worden slechts ter informatie aangeboden. Het feit dat deze koppelingen worden vermeld, houdt niet in dat Microsoft de inhoud van deze sites onderschrijft.

Voor uw gemak stelt Microsoft mogelijk hulpprogramma's beschikbaar via deze service of in de Microsoft-softwareproducten. U kunt deze programma's desgewenst gebruiken en/of downloaden. Microsoft biedt geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van de uitvoer of de resultaten die voortkomen uit het gebruik van dergelijke hulpprogramma's. Respecteer andermans rechten op intellectueel eigendom als u de hulpprogramma's gebruikt die via deze service of in Microsoft-softwareproducten beschikbaar worden gesteld.

© 1985-2005 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Active Desktop, Active Directory, ActiveMovie, ActiveX, Authenticode, BackOffice, Direct3D, DirectAnimation, DirectDraw, DirectInput, DirectMusic, DirectPlay, DirectShow, DirectSound, DirectX, DoubleSpace, DriveSpace, FrontPage, IntelliMirror, IntelliMouse, JScript, Microsoft, Microsoft Press, Microsoft QuickBasic, MSDN, MS-DOS, MSN, Natural, NetMeeting, OpenType, Outlook, PowerPoint, SideWinder, Visual Basic, Visual C++, Visual FoxPro, Win32, Windows, Windows Media, Windows NT en Wingdings zijn merken of gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere gebieden en/of landen.

De product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, zijn veelal merken van de respectieve eigenaren.

Dankwoord

Gedeelten van dit product zijn deels gebaseerd op het werk van Mark H. Colburn en zijn gesponsord door de USENIX Association. Copyright © 1989 Mark H. Colburn. Alle rechten voorbehouden.

In dit product is software opgenomen die is ontwikkeld door de universiteit van Californië, Berkeley, en de betrokken auteurs.

Gedeelten van dit product zijn deels gebaseerd op het werk van de Regents of the University of California, Berkeley, en de betrokken auteurs. Omdat Microsoft software van de Regents of the University of California, Berkeley, in dit product heeft opgenomen, is Microsoft verplicht de volgende tekst op te nemen die dergelijke software vergezelt:

Copyright © 1985, 1988 Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Gedeelten van dit product zijn deels gebaseerd op het werk van Greg Roelofs. Omdat Microsoft software van Greg Roelofs in dit product heeft opgenomen, is Microsoft verplicht de volgende tekst op te nemen die dergelijke software vergezelt:

Copyright © 1998-1999 Greg Roelofs. All rights reserved.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall the author or contributors be held liable for any damages arising in any way from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, disclaimer, and this list of conditions.
  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, disclaimer, and this list of conditions in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

This product includes software developed by Greg Roelofs and contributors for the book, PNG: The Definitive Guide, published by O'Reilly and Associates.

Gedeelten van deze software zijn deels gebaseerd op het werk van Hewlett-Packard Company. Omdat Microsoft software van Hewlett-Packard Company in dit product heeft opgenomen, is Microsoft verplicht de volgende tekst op te nemen die dergelijke software vergezelt:

Copyright © 1994 Hewlett-Packard Company

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Hewlett-Packard Company makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Gedeelten van deze software zijn deels gebaseerd op het werk van de universiteit van Zuid-Californië. Omdat Microsoft software van de universiteit van Zuid-Californië in dit product heeft opgenomen, is Microsoft verplicht de volgende tekst op te nemen die dergelijke software vergezelt:

Copyright © 1996 by the University of Southern California. All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation in source and binary forms for any purpose and without fee is hereby granted, provided that both the above copyright notice and this permission notice appear in all copies - and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed in part by the University of Southern California, Information Sciences Institute. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THE UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA makes no representations about the suitability of this software for any purpose. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Gedeelten van deze software zijn deels gebaseerd op het werk van Luigi Rizzo. Omdat Microsoft software van Luigi Rizzo in dit product heeft opgenomen, is Microsoft verplicht de volgende tekst op te nemen die dergelijke software vergezelt:

© 1997-98 Luigi Rizzo (luigi@iet.unipi.it)

Portions derived from code by Phil Karn (karn@ka9q.ampr.org), Robert Morelos-Zaragoza (robert@spectra.eng.hawaii.edu) and Hari Thirumoorthy (harit@spectra.eng.hawaii.edu), Aug 1995

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Gedeelten van deze software zijn deels gebaseerd op het werk van Massachusetts Institute of Technology. Omdat Microsoft software van het Massachusetts Institute of Technology in dit product heeft opgenomen, is Microsoft verplicht de volgende tekst op te nemen die dergelijke software vergezelt:

Copyright © 1989,1990 by the Massachusetts Institute of Technology. All Rights Reserved.

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Under U.S. law, this software may not be exported outside the US without license from the U.S. Commerce department.

Gedeelten van deze software zijn deels gebaseerd op het werk van Regents of The University of Michigan. Omdat Microsoft software van de Regents of The University of Michigan in dit product heeft opgenomen, is Microsoft verplicht de volgende tekst op te nemen die dergelijke software vergezelt:

Copyright © 1995,1996 Regents of The University of Michigan. All Rights Reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of The University of Michigan not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. This software is supplied as is without expressed or implied warranties of any kind.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft