Was deze pagina nuttig?
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

EMS (Emergency Management Services) inschakelen tijdens een nieuwe installatie

EMS (Emergency Management Services) inschakelen tijdens een nieuwe installatie

U kunt een installatie waarin EMS is ingesloten, starten wanneer u de computer opstart vanaf de cd-rom van het Windows Server 2003-besturingssysteem als het systeem firmware-consoleomleiding en de SPCR-tabel (Serial Port Console Redirection) ondersteunt.

Voordat u een installatie van een Windows Server 2003-besturingssysteem vanaf een cd-rom start, moet u firmware-consoleomleiding inschakelen. Vervolgens kunt u op afstand de prompt Druk op een toets om op te starten vanaf de cd-rom weergeven en erop reageren. Deze prompt wordt weergegeven wanneer u het systeem opstart met behulp van de cd-rom van het besturingssysteem.

EMS configureert zichzelf tijdens een installatie vanaf een opstart-cd-rom door de SPCR-tabel te lezen. Als EMS is ingeschakeld, wordt u aan het einde van Setup in tekstmodus om toestemming gevraagd om Setup automatisch het systeem te laten configureren, zonder invoer van de gebruiker. U moet deze optie selecteren, want anders wordt het volgende gedeelte van Setup, bekend als Setup in GUI-modus, alleen voltooid als u gegevens invoert via een lokaal beeldscherm en toetsenbord. Nadat Setup is voltooid, kunt u de instelling desgewenst opnieuw configureren.

Als uw firmware de SPCR-tabel niet ondersteunt, moet u de installatie volledig automatisch laten verlopen. Als uw firmware de SPCR-tabel ondersteunt en u EMS wilt uitschakelen, kunt u Setup configureren met behulp van de bestanden Unattend.txt en Winnt.sif.

De bestanden Unattend.txt en Winnt.sif

U moet beschikken over de bestanden Unattend.txt en Winnt.sif als u de externe installatie van een Windows Server 2003-besturingssysteem volledig automatisch wilt laten verlopen.

Er wordt een voorbeeldbestand van Unattend.txt meegeleverd op de cd-rom van het besturingssysteem. U kunt de standaardinstellingen gebruiken of de installatie wijzigen door parameters te wijzigen of toe te voegen. Wanneer u de Unattend.txt-bestanden bewerkt, moet u de parameters in de sectie [Data] invoegen zoals wordt aangegeven in de volgende tabel:

 

[Data] (parameter) Mogelijke waarden

EMSPort={com1|com2|usebiossettings}

  • com1 of com2 (waarbij 1 of 2 seriële poort 1 of 2 aangeeft). Deze optie is alleen geldig voor x86-systemen.
  • usebiossettings
    Dit is de standaardinstelling. Deze parameter geeft het besturingssysteem de opdracht SPCR-instellingen op te sporen en te gebruiken. Als u deze parameter gebruikt terwijl er geen SPCR-tabel aanwezig is, wordt EMS (Emergency Management Services) niet ingeschakeld.
   

EMSBaudRate= waarde

De standaardwaarde is 9600 baud, terwijl ook de waarden 19200, 57600 en 115200 mogelijk zijn, afhankelijk van de mogelijkheden van de seriële poort. Deze parameter moet in combinatie met EMSPort= worden gebruikt, anders wordt de parameter genegeerd.

U kunt het bestand Winnt.sif maken door het bestand Unattend.txt naar een diskette te kopiëren en dit Winnt.sif te noemen. Omdat cd-roms alleen-lezen zijn, moeten bij installaties van een Server 2003-besturingssysteem vanaf een cd-rom de aangepaste Setup-informatie vanaf de diskette worden gelezen. In de tabel verderop in dit onderwerp worden de parameters van Setup zonder toezicht weergegeven die vereist zijn voor Winnt.sif. Wanneer u het bestand Winnt.sif bewerkt, moet u de parameters uit beide tabellen invoegen in de sectie [Data].

Om Setup volledig extern te voltooien zonder een lokaal beeldscherm of toetsenbord, moet u moet uw Setup-scripts zodanig configureren dat deze volledig zonder toezicht werken. Zie 'Emergency Management Services' op de website Microsoft Windows Resource Kits voor meer informatie over Setups zonder toezicht.

 

[Data] (parameter) Mogelijke waarden

Autopartition={0|1}

Setup zonder toezicht kan zelf een partitie kiezen voor de installatie. Voor Setups zonder toezicht moet de waarde worden ingesteld op 1. Als u de waarde niet instelt, wordt Setup in tekstmodus gestopt en wordt gewacht op uw invoer.

MsDosInitiated={0|1}

De lader van Setup wordt geïnformeerd dat er een installatie rechtstreeks vanaf de cd-rom plaatsvindt. Voor Setups zonder toezicht moet de waarde worden ingesteld op 0.

UnattendedInstall={No|Yes}

De waarde moet altijd worden ingesteld op Yes voor installaties zonder toezicht vanaf cd-rom.

Belangrijk

  • Als u Winnt.sif-bestanden wilt gebruiken, moet u de cd-rom als het primaire opstartapparaat instellen en de diskette met het bestand Winnt.sif in het diskettestation laten.
  • Setups zonder toezicht voor Windows Server 2003-besturingssystemen worden niet onderbroken voor invoer van de gebruiker. Met consoleomleiding kunt u Setup in tekstmodus extern weergeven voor controledoeleinden.

Zie 'Emergency Management Services' op de website Microsoft Windows Resource Kits voor specifieke voorbeelden en aanvullende informatie over het uitvoeren van Setups zonder toezicht.

RIS (Remote Installation Services)

Met RIS (Remote Installation Services) kunt u een Windows Server 2003-besturingssysteem op computers installeren zonder fysiek aanwezig te hoeven zijn. Als de firmware op de doelcomputer Pre-Boot eXecution Environment (PXE), consoleomleiding en de SPCR (Serial Port Console Redirection)-tabel ondersteunt, kunt u EMS gebruiken om Setup te starten en te voltooien vanaf externe Setup-media.

Als uw firmware de SPCR-tabel niet ondersteunt, kunt u de EMS-instellingen in het bestand RISTNDRD.txt op dezelfde manier configureren als u deze in de normale Setup-scripts, Unattend.txt en Winnt.sif zou configureren. Als uw firmware geen consoleomleiding ondersteunt, kunt u speciale versies van Startrom.com gebruiken die uitvoer naar een generieke seriële poort, COM 1 of COM 2, sturen met 9600 baud.

Zie Vereisten voor RIS en PXE voor meer informatie over externe installaties.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft