TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Netwerktoegang: registerpaden die op afstand toegankelijk zijn

Netwerktoegang: registerpaden die op afstand toegankelijk zijn

Beschrijving

Met deze beveiligingsinstelling bepaalt u welke registerpaden toegankelijk zijn via het netwerk, onafhankelijk van de gebruikers of groepen die in de ACL (Access Control List, toegangsbeheerlijst) van de registersleutel winreg zijn opgenomen. Zie artikel Q153183, 'How to Restrict Access to the Registry from a Remote Computer', in de Microsoft Knowledge Base voor informatie over de registersleutel winreg.

Waarschuwing

  • Het niet correct bewerken van het Register kan ernstige gevolgen voor uw systeem hebben. Maak een back-up van alle belangrijke gegevens op de computer voordat u het Register wijzigt.

Opmerking

  • Deze beveiligingsinstelling is niet beschikbaar in eerdere versies van Windows. De beveiligingsinstelling op computers met Windows XP, Netwerktoegang: registerpaden die op afstand toegankelijk zijn komt overeen met de beveiligingsoptie Netwerktoegang: registerpaden en onderliggende paden die op afstand toegankelijk zijn op leden van de Windows Server 2003-familie. Raadpleeg voor meer informatie het onderwerp Netwerktoegang: registerpaden en onderliggende paden die op afstand toegankelijk zijn.

Standaardinstelling:

  • System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions
  • System\CurrentControlSet\Control\Server Applications
  • Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Deze beveiligingsinstelling configureren

U kunt deze beveiligingsinstelling configureren door het betreffende beleid te openen en de consolestructuur als volgt uit te breiden: Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen\Lokaal beleid\Beveiligingsopties\

Zie Beveiligingsinstellingen bewerken op een groepsbeleidsobject voor specifieke informatie over het configureren van instellingen voor beveiligingsbeleid.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft