Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Setup

Wat doet Setup?

Setup is het programma waarmee het besturingssysteem op uw computer wordt geïnstalleerd en geconfigureerd. Wanneer u Windows Server 2003 voor het eerst installeert, zorgt Setup ervoor dat het besturingssysteem zo wordt geïnstalleerd en geconfigureerd dat het op de juiste wijze samenwerkt met de computer.

Vaak wordt elk programma waarmee softwareprogramma's worden geïnstalleerd en geconfigureerd Setup genoemd. Bij Windows Server 2003 zijn er echter twee verschillende programma's waarmee programma's worden geïnstalleerd en geconfigureerd wanneer het besturingssysteem eenmaal in bedrijf is. Wanneer Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) of een andere software-update wordt geïnstalleerd op Windows Server 2003, zorgt de Package Installer voor Windows ervoor dat de bestaande installatie van Windows Server 2003 wordt bijgewerkt en gewijzigd. Als een toepassing, zoals Microsoft Office, wordt geïnstalleerd, geconfigureerd of opgewaardeerd, wordt het programma Windows Installer uitgevoerd.

Op wie is deze functie van toepassing?

Alle gebruikers en beheerder die Windows Server 2003 Service Pack 1 installeren of implementeren moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze functie.

Welke nieuwe functionaliteit is er toegevoegd aan deze voorziening in Windows Server 2003 Service Pack 1?

Package Installer voor Windows

Gedetailleerde beschrijving

De Package Installer voor Windows (Update.exe) zorgt ervoor dat Windows Server 2003 Service Pack 1 wordt geïnstalleerd. De gebruikte installatietechnologie verschilt van die waarmee het hele besturingssysteem wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de pagina over de Package Installer voor Windows en Windows-onderdelen op de website van Microsoft op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=26004 voor een volledige beschrijving van Package Installer.

De Package Installer in Windows Server 2003 Service Pack 1 is op de volgende punten gewijzigd:

 • Schakelopties voor de opdrachtregel
  Microsoft is overgestapt op een standaard voor Installer-schakelopties, die later dit jaar uitkomt. Er zijn geen nieuwe schakelopties ter vervanging van de schakelfuncties /D en /S. De oude schakelopties zijn nog steeds geldig. In de volgende tabel worden de oude, de nieuwe en de verouderde schakelopties voor gebruik met de Package Installer beschreven.

   

  Oude schakeloptie Nieuwe schakeloptie Beschrijving

  Geen

  /Uninstall

  Hierme kan het verwijderen van een Service Pack worden geautomatiseerd.

  /?

  /Help

  Helptekst weergeven.

  /D:Mapnaam

  Niet gewijzigd

  Back-upbestanden maken voor de opgegeven map bij installatie van Service Packs.

  Geen

  /ER

  Uitgebreide retourcodes inschakelen. (Raadpleeg bijlage F van het document 'The Package Installer for Windows and Windows Components' voor meer informatie over uitgebreide retourcodes.)

  /F

  /F

  Andere toepassingen afsluiten na voltooiing van de installatie en vóór het opnieuw starten van de computer.

  Geen

  /Forcerestart

  De computer opnieuw starten na voltooiing van de installatie.

  /L

  /L

  Een lijst van de geïnstalleerde hotfixes weergeven (alleen voor Windows-updates).

  /N

  /N

  Geen back-upbestanden maken voor het verwijderen van het Service Pack of de hotfix. In Software is er geen knop Verwijderen voor de hotfix, zodat deze niet kan worden verwijderd.

  /O

  /O

  OEM-bestanden overschrijven zonder de gebruiker om bevestiging te vragen.

  /Q

  /Quiet

  De stille modus instellen, die hetzelfde is als de modus zonder toezicht, maar dan zonder dat de gebruikersinterface zichtbaar is. Tijdens de installatie worden er geen prompts weergegeven.

  /Intergrate:Mapnaam

  Niet gewijzigd

  De installatiekopie van het besturingssysteem samenvoegen met Windows Server 2003 Service Pack 1 in een gedeelde distributiemap voor een geïntegreerde installatie. Wanneer u deze schakeloptie gebruikt, typt u de naam van de gedeelde distributiemap na de dubbele punt.

  /U

  /Passive

  De installatiemodus zonder toezicht gebruiken. Tijdens Setup worden alleen kritieke fouten en een voortgangsbalk weergegeven.

  /Z

  /Norestart

  De computer niet opnieuw starten nadat de installatie is voltooid.

 • Schakeloptie voor de opdrachtregel /O
  Met de schakeloptie voor de opdrachtregel /O kunt u voorkomen dat tijdens de uitvoering van Update.exe uitgebreid wordt gezocht naar bestanden die door de OEM-leverancier zijn geleverd, zoals videostuurprogramma's. Gebruik deze schakeloptie alleen als u alle bestanden op uw systeem wilt overschrijven die door de OEM zijn geleverd. Standaard worden OEM-bestanden niet overschreven.
 • Geen updates toepassen tijdens de installatie
  Als in uw omgeving een hulpprogramma wordt gebruikt waarmee updates of beveiligingsupdates automatisch worden opgevraagd en toegepast, kunnen er conflicten optreden tussen dit hulpprogramma en de Service Pack-installatie. Deze conflicten kunnen zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een Service Pack wordt geïnstalleerd of verwijderd, maar deze procedure nog niet helemaal is voltooid omdat het systeem eerst opnieuw moet worden gestart en bepaalde nabewerkingen na installatie moeten worden uitgevoerd. Als het updatehulpprogramma probeert updates toe te passen op het systeem wanneer dit wordt afgesloten of opnieuw gestart, is het mogelijk dat de updates worden geïnstalleerd voordat de installatie van het Service Pack voltooid is. De computer kan hierdoor onbruikbaar worden.
 • Verbeterde herstelfuncties na mislukte installatie
  Mocht de installatie van het Service Pack niet worden voltooid, dan wordt de herstelprocedure in de meeste gevallen automatisch gestart. Als in de laatste stadia van de installatie bijvoorbeeld de stroom uitvalt, wordt bij inschakeling van de computer automatisch de procedure gestart voor het verwijderen van het Service Pack en worden de wijzigingen die tijdens de installatie van het Service Pack zijn doorgevoerd, automatisch teruggedraaid.
 • Antivirussoftware
  Hoewel antivirussoftware van groot belang is voor het beveiligen van een computer, kan deze de tijd die benodigd is voor het installeren van een Service Pack beïnvloeden. Door de antivirussoftware tijdens de installatie van het Service Pack uit te schakelen kunt u de installatietijd met wel 20 % bekorten. Aan het uitschakelen van de antivirussoftware zijn bepaalde risico's verbonden. Vergeet niet de antivirussoftware weer in te schakelen nadat het Service Pack is geïnstalleerd.

Wat werkt er anders?

Voordat het Service Pack wordt geïnstalleerd, wordt gecontroleerd of het bestand SpUpdSvc.inf op de computer aanwezig is. Dit bestand is alleen aanwezig als Windows Server 2003 Service Pack 1 eerder op de computer is geïnstalleerd. Als dit bestand door de installer van Service Pack 1 op de computer wordt aangetroffen, verschijnt het volgende bericht:

Setup has detected an .INF file from the beta installation that will prevent successful installation of the Service Pack. Please see Deleting SpUpdSvc.inf before install in the Readme document accompanying this release for details on how to unblock the Windows Server 2003 Service Pack 1 installation.

Daarnaast wordt de installatie van het Service Pack geblokkeerd als de status van de MSDTC-service (Distributed Transaction Coordinator) Uitgeschakeld en Gestopt is ten tijde van de installatie. In dat geval wordt de installatie beëindigd en verschijnt het volgende bericht:

Er is gedetecteerd dat de service Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) uitgeschakeld is. 2003 Service Pack 1 (SP1) kan alleen worden geïnstalleerd als deze service is ingeschakeld. Schakel de service in en start de installatie van Windows Server 2003 SP1 opnieuw. Neem voor meer informatie over het inschakelen van de service MSDTC contact op met de netwerkbeheerder.

Hoe los ik dit op?

Het bestand SPUpdSvc.INF handmatig verwijderen
 1. Ga naar het bestand SPUpdSvc.INF in de Windows-map.

 2. Wijzig de naam van het bestand SPUpdSvc.INF in SPUpdSvc.BAK.

 3. Start de computer opnieuw.

 4. Installeer het Service Pack

 5. Als het Service Pack met succes wordt geïnstalleerd, verwijdert u het bestand SPUpdSvc.BAK.

De MSDTC-service inschakelen
 1. Open een opdrachtprompt.

 2. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt:

  sc config MSDTC start=demand

  Hiermee wijzigt u de status van de MSDTC-service van Uitgeschakeld in Ingeschakeld, maar start u de service niet.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft