TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Extern beheerde servers

Extern beheerde servers

Voor servers die zijn voorzien van de juiste firmware, biedt EMS functionaliteit waarmee u een server extern kunt beheren. Doorgaans kunt u dit doen zonder lokaal toetsenbord, muis of beeldscherm. Afgezien van het onderhouden en vervangen van hardware, zijn alle beheerfuncties die u lokaal kunt uitvoeren ook extern beschikbaar. Het starten van het systeem en het uitvoeren van taken om het systeem te herstellen behoren hier ook toe.

Extern beheer levert echter problemen met de beveiliging op. Zie Aanbevolen procedures voor het implementeren van beveiligingsmaatregelen voor meer informatie over het beveiligen van een systeem dat wordt beheerd met EMS.

Op een extern beheerde server zou u de volgende beheertaken moeten kunnen uitvoeren:

  • Een server opstarten.
  • BIOS-instellingen (Basic Input/Output System) wijzigen.
  • POST-resultaten weergeven.
  • Windows installeren met behulp van een standaardmechanisme als RIS (Remote Installation Services).
  • Aangeven welk besturingssysteem moet worden gestart.
  • Windows beheren met behulp van standaardbeheerprogramma's zoals WMI (Windows Management Instrumentation), Extern bureaublad voor beheerdoeleinden van Terminal Services, MMC (Microsoft Management Console), Telnet, Windows Script Host en hulpprogramma's die niet van Microsoft zijn.
  • Een Windows Server 2003-besturingssysteem beheren wanneer dit niet beschikbaar is via het netwerk.
  • Stopfouten van het systeem weergeven.
  • Een server opnieuw instellen.

Om bewerkingen te kunnen uitvoeren zonder dat er een toetsenbord, muis of beeldscherm op het systeem is aangesloten, kunnen Windows Server 2003-besturingssystemen worden opgestart zonder het merendeel van de videokaartondersteuning. Voor ACPI-systemen (Advanced Configuration and Power Interface) kan de Windows Server 2003-familie worden uitgevoerd zonder een oudere toetsenbordcontroller. USB-systemen (Universal Serial Bus) waarop deze besturingssystemen worden uitgevoerd, bieden ook ondersteuning voor optionele toetsenbord- en muisaansluitingen. Raadpleeg de documentatie bij uw hardware om vast te stellen of deze functionaliteit door uw systeem wordt ondersteund.

Windows Server 2003-besturingssystemen gebruiken de out-of-band beheerpoort ter ondersteuning van RIS (Remote Installation Services). Dit maakt het eenvoudiger servers extern te installeren en te repareren. Zie Vereisten voor RIS en PXE voor meer informatie over RIS.

Het beheren van een server die normaal wordt uitgevoerd, wordt in-band beheer genoemd. In dit geval wordt meestal via het netwerk direct verbinding gemaakt met de server. Een server die normaal wordt uitgevoerd, kan extern worden beheerd met hulpprogramma's die worden geleverd met de Windows Server 2003-familie en eerder in dit onderwerp zijn genoemd.

Voor het oplossen van problemen met een server die niet normaal functioneert, is vaak out-of-band beheer noodzakelijk, omdat u toegang moet krijgen tot de server zonder op het netwerk te vertrouwen. Om out-of-band beheer uit te voeren moet u een veilige verbinding tot stand brengen via een telefoonlijn of seriële poort, of via een extra netwerkverbinding (mogelijkerwijze op een secundair netwerk). Het doel van out-of-band beheer is altijd om de server weer volledig te laten functioneren, zodat in-band verbinding weer beschikbaar is.

Hoewel u de server extern kunt beheren met EMS wanneer het systeem niet normaal functioneert, moet EMS wel zijn ingesteld met de juiste hardware en firmware. Dit is noodzakelijk omdat u toegang moet hebben tot alle out-of-band beheerfuncties. Wanneer u over de juiste hardware- en EMS-configuratie beschikt, is ondersteuning voor out-of-band console-IO (invoer/uitvoer) beschikbaar voor alle kernelonderdelen, de lader, Setup, de Herstelconsole en stopfouten.

Wanneer de server normaal functioneert, is ook ondersteuning beschikbaar voor een beheerconsole in tekstmodus met de naam SAC (Special Administration Console). Zie Onderdelen van EMS (Emergency Management Services) voor meer informatie.

Zie Hardware selecteren voor EMS (Emergency Management Services) voor meer informatie over de hardwarevereisten voor EMS.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft