Bestanden of mappen herstellen

Als u gegevens verliest door bestandsbeschadiging of een andere calamiteit, kunt u de gegevens mogelijk terugzetten met de functie Vorige versies herstellen in Windows Verkenner of met de wizard Herstellen.

 • De functie Vorige versies herstellen gebruiken in Windows Verkenner

  Standaard wordt in Windows SBS 2008 de server zo geconfigureerd dat er twee keer per dag automatisch schaduwkopieën van gegevens worden opgeslagen met behulp van de VSS-technologie. Als u essentiële gegevens verliest, kunt u in veel gevallen de functie Vorige versies herstellen gebruiken om toegang te krijgen tot een kopie van de verloren gegevens en om deze kopie terug te zetten. Als u mapomleiding gebruikt om de gegevensopslag voor de netwerkcomputers te beheren, kunt u deze functie ook gebruiken om gegevens voor omgeleide mappen terug te zetten.

  Een vorige versie van een bestand of map terugzetten
  1. Open Windows Verkenner en ga naar het bestand of de map waarvan u een vorige versie wilt terugzetten.

  2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klik op Vorige versies herstellen.

   noteNote
   Voordat u een vorige versie van een bestand of map terugzet, moet u het bestand of de map eerst openen om te controleren of het ook daadwerkelijk de versie is die u wilt terugzetten.
  3. Klik op een item in de lijst en klik op Herstellen.

   WarningWarning
   Het bestand of de map vervangt de huidige versie op de computer en de vervanging kan niet ongedaan worden gemaakt.
   noteNote
   Als de knop Herstellen niet beschikbaar is, kunt u geen vorige versie van het bestand of de map terugzetten. Als het bestand of de map zich op een andere locatie bevindt, kunt u het bestand of de map mogelijk vanaf die locatie terugzetten. Als dit niet het geval is, kunt u het bestand of de map terugzetten met de wizard Herstellen.
 • De wizard Herstellen gebruiken

  Als u de vorige versie van een bestand of een map niet kunt terugzetten, kunt u de wizard Herstellen in Windows Server Backup gebruiken om bestanden en mappen terug te zetten vanaf een back-up.

  ImportantImportant
  Gebruik de optie Bestanden en mappen herstellen niet om een servertoepassing te herstellen. Gebruik in plaats daarvan de optie Toepassing herstellen als de toepassing die moet worden teruggezet, de VSS-technologie gebruikt. Zie 'Recover Applications and Data' (Toepassingen en gegevens herstellen) op de Microsoft-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124574) voor meer informatie over het terugzetten van servertoepassingen.
  noteNote
  Als u bestanden en mappen wilt terugzetten met de wizard Herstellen, moet u lid zijn van de groep Back-upoperators of Administrators of moet de benodigde bevoegdheid aan u zijn overgedragen. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u deze procedure het beste uitvoeren met de opdracht Run as.
  Bestanden en mappen terugzetten met de wizard Herstellen
  1. Klik in het menu Start op Systeembeheer en klik vervolgens op Windows Server Backup.

  2. Klik in het deelvenster Acties op de standaardpagina van de module bij Windows Server Backup op Herstellen. De wizard Herstellen wordt geopend.

  3. Selecteer de pagina Aan de slag, selecteer Deze server en klik op Volgende.

   noteNote
   Bij deze procedure wordt aangenomen dat het back-upstation rechtstreeks is aangesloten op de computer waarop de Windows SBS 2008-serversoftware wordt uitgevoerd.
  4. Selecteer voor de back-up die u wilt terugzetten op de pagina Back-updatum selecteren een datum in de kalender en een tijd in de lijst en klik op Volgende.

  5. Klik op de pagina Type herstelbewerking selecteren op Bestanden en mappen en klik op Volgende.

  6. Vouw op de pagina Terug te zetten items selecteren onder Beschikbare items de lijst uit totdat de gewenste map zichtbaar is. Klik in het aangrenzende venster op een map om de inhoud weer te geven. Klik op elk item dat u wilt terugzetten en klik op Volgende.

   noteNote
   • Als u meerdere opeenvolgende bestanden of mappen wilt selecteren, klikt u op het eerste item, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u vervolgens op het laatste item.

   • Als u meerdere niet-opeenvolgende bestanden of mappen wilt selecteren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt en klikt u vervolgens op elk item dat u wilt selecteren.

  7. Voer op de pagina Opties voor terugzetten opgeven bij Bestemming voor herstellen een van de volgende bewerkingen uit en klik op Volgende:

   • Klik op Oorspronkelijke locatie.

   • Klik op Andere locatie. Typ vervolgens het pad naar de locatie of klik op Bladeren om de locatie te selecteren.

  8. Klik onder Wanneer er door Back-up bestaande bestanden en mappen worden aangetroffen op een van de volgende opties en klik vervolgens op Volgende:

   • Kopieën maken, zodat ik kan beschikken over beide versies van het bestand of de map

   • Bestaande bestanden vervangen door bestanden die worden teruggezet

   • Deze bestanden en mappen niet terugzetten

  9. Controleer de gegevens op de pagina Bevestiging en klik vervolgens op Herstellen om de opgegeven items terug te zetten.

  10. Op de pagina Voortgang van herstellen kunt u de status van de herstelbewerking bekijken en zien of het herstellen van de gegevens is gelukt.

  Zie 'Recovering Your Server' (De server herstellen) voor meer informatie over het gebruik van de wizard Herstellen op de Microsoft-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124575).

Weergeven: