U kunt het artikel in het Engels weergeven door het selectievakje Engels in te schakelen. U kunt de Engelse tekst ook in een pop-upvenster weergeven door de muisaanwijzer over de tekst te bewegen.
Vertaling
Engels

Een kolom invoegen of verwijderen (Report Builder en SSRS)

U kunt een kolom in een tablixgegevensgebied toevoegen of verwijderen. Het tablixgegevensgebied kan een tabel, een matrix of een lijst zijn. De volgende procedure geldt niet voor grafiek- en metergegevensgebieden.

In een tablixgegevensgebied kunt u kolommen toevoegen die bij een groep horen (binnen een groep) en die niet bij een groep horen (buiten een groep). Een kolom die binnen een groep hoort wordt eenmaal per unieke groepswaarde herhaald. Als bijvoorbeeld een kolom binnen een groep de waarde baseert in een gegevenskolom die kleurnamen bevat, dan wordt deze eenmaal per afzonderlijke kleurnaam herhaald. Voor een geneste groep kan de kolom zich buiten de onderliggende groep bevinden maar binnen de bovenliggende groep. In dat geval wordt de kolom herhaald voor elke unieke waarde in de bovenliggende groep.

Opmerking Opmerking

U kunt rapportdefinities (.RDL) maken en wijzigen in Report Builder en in Report Designer in SQL Server Data Tools. In elke ontwerpomgeving zijn verschillende manieren aanwezig om rapporten en verwante items te maken, te openen en op te slaan. Raadpleeg Designing Reports in Report Designer and Report Builder (SSRS) online op microsoft.com.

Een gegevensgebied selecteren zodat de rij- en kolomhandgrepen verschijnen

Een kolom invoegen in een geselecteerd gegevensgebied

 • Klik met de rechtermuisknop op een kolomhandgreep waar u een kolom wilt invoegen, klik op Kolom invoegen en dan op Links of Rechts.

  -- of --

 • Klik met de rechtermuisknop op een cel in het gegevensgebied waar u een kolom wilt invoegen, klik op Kolom invoegen en dan op Links of Rechts.

Een kolom verwijderen uit een geselecteerd gegevensgebied

 • Selecteer de kolom of kolommen die u wilt verwijderen, klik met de rechtermuisknop op de handgreep van een van de kolommen die u hebt geselecteerd en klik vervolgens op Kolommen verwijderen.

  -- of --

 • Klik met de rechtermuisknop op een cel in het gegevensgebied waar u een kolom wilt verwijderen en klik vervolgens op Kolommen verwijderen.

Een kolom invoegen in een groep in een geselecteerd gegevensgebied

 • Klik met de rechtermuisknop op een kolomgroepcel in het kolomgroepgebied van een tablixgegevensgebied waar u een kolom wilt invoegen. Klik op Kolom invoegen en klik vervolgens op Links - buiten groep, Links - binnen groep, Rechts - binnen groep of Rechts - buiten groep.

  Een kolom wordt toegevoegd binnen of buiten de groep die wordt weergegeven door de kolomgroepcel waarop u hebt geklikt.

Een kolom verwijderen uit een groep in een geselecteerd gegevensgebied

 • Klik met de rechtermuisknop op een kolomgroepcel in het kolomgroepgebied van het tablixgegevensgebied waar u een kolom wilt verwijderen en klik vervolgens op Kolommen verwijderen.

Weergeven: