IP-adressen beheren

Statische internet-IP-adressen gebruiken

Het internet-IP-adres wordt ingesteld op de externe netwerkpoort van de router. Om een statisch internet-IP-adres op uw router in te stellen of te wijzigen, moet u het adres wijzigen in de beheerconsole van de router. Zie de sectie over verbinding met internet maken in het onderwerp over het beheer van een Windows Small Business Server 2008-netwerk op de Microsoft-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=115881) voor informatie over het openen van de beheerconsole van de router vanuit de Windows SBS Console. Zie de documentatie van de fabrikant van de router voor informatie over het configureren van de router.

Het lokale IP-adres op de server wijzigen

Tijdens de installatie van Windows SBS 2008 wordt een router gezocht. Als er een router met een geldig IP-adres wordt gevonden, configureert Windows SBS 2008 de lokale netwerkadapter op de server met een statisch IP-adres in hetzelfde bereik als de router. Als het IP-adres van de interne netwerkpoort van de router bijvoorbeeld 192.168.1.1 is, is het IP-adres van de server 192.168.1.2. Voor alle netwerkgerelateerde services worden IP-adressen in hetzelfde bereik ingesteld.

Als u niet het IP-adres wilt gebruiken dat tijdens de installatie is toegewezen aan de server met Windows SBS 2008, kunt u het IP-adres wijzigen in het dialoogvenster Eigenschappen voor lokale netwerkverbinding voor de servernetwerkadapter. Voer vervolgens de wizard Mijn netwerk herstellen uit om ervoor te zorgen dat alle netwerkservices het nieuwe IP-adres gebruiken. Zie de sectie over de wizard Mijn netwerk herstellen in het onderwerp over het beheer van het Windows Small Business Server 2008-netwerk op de Microsoft-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=115881) voor informatie over het uitvoeren van deze wizard.

Als u het subnet wilt wijzigen dat tijdens de installatie is toegewezen aan de server met Windows SBS 2008, kunt u het statische IP-adres wijzigen in een nieuw subnet op de interne netwerkadapter op de router en vervolgens de wizard Verbinding met internet maken uitvoeren. Als het lokale netwerk bijvoorbeeld het subnet 192.168.0 gebruikt en u in plaats daarvan 192.168.1 wilt gebruiken, wijzigt u het IP-adres op de interne netwerkadapter op de router in 192.168.1.1. Wanneer u de wizard Verbinding met internet maken uitvoert, wordt het IP-adres 192.168.1.1 toegewezen aan de netwerkadapter op de server en worden alle netwerkservices geconfigureerd om het nieuwe IP-adres te gebruiken. Zie de sectie over de wizard Verbinding met internet maken in het onderwerp over het beheer van het Windows Small Business Server 2008-netwerk op de Microsoft-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=115881) voor informatie over het uitvoeren van deze wizard.

IPv6 gebruiken

Tijdens de installatie van Windows SBS 2008 wordt automatisch een statisch IPv6-adres (Internet Protocol versie 6) op de server geconfigureerd. Omdat veel toepassingen zijn geprogrammeerd voor het gebruik van IPv4, worden IPv4 en IPv6 door Windows SBS 2008 in hetzelfde netwerk uitgevoerd (bekabeld of draadloos). Daarnaast worden DHCP en DNS door Windows SBS 2008 geconfigureerd voor IPv6. Als u op de server IPv6 wilt gebruiken om verbinding met internet te maken, verwacht Windows SBS 2008 dat het lokale netwerk via een staatloze, automatisch geconfigureerde IPv6-router verbinding maakt met internet. U kunt IPv6 indien gewenst uitschakelen.

noteNote
Voor Exchange Server en de e-mailservices moet u in het lokale netwerk IPv4 blijven gebruiken.

Omgekeerde DNS gebruiken

Met DNS wordt een bekende domeinnaam of hostnaam omgezet in een IP-adres. Met omgekeerde DNS wordt een bekend IP-adres omgezet in een domeinnaam of hostnaam. Als u bijvoorbeeld de hostnaam voor het IP-adres 192.168.1.2 wilt weten, gebruikt u omgekeerde DNS, waarmee het adres kan worden omgezet in server.contoso.com.

Een van de toepassingen van omgekeerde DNS op internet is de functie als spamfilter. Zo worden met omgekeerde DNS kwaadwillende gebruikers herkend die bijvoorbeeld ongeldige IP-adressen gebruiken die niet worden omgezet in domeinnamen. Met een speciaal zoekprogramma voor omgekeerde DNS worden de IP-adressen van binnenkomende berichten gecontroleerd tegen een DNS-database. Als voor het IP-adres geen geldige naam wordt gevonden, wordt het bericht door de server geblokkeerd.

De meeste internetproviders ondersteunen omgekeerde DNS wanneer u bij hen een statisch IP-adres koopt. Om te voorkomen dat uw e-mailberichten door de spamfilters worden geblokkeerd, neemt u contact op met uw internetprovider om omgekeerde DNS in te stellen voor uw domeinnaam.

Weergeven: