SQL Server-vereisten voor System Center 2012 R2

 

Gepubliceerd: maart 2016

Is van toepassing op: System Center 2012 R2

Gebruik deze informatie om te evalueren of uw SQL Server-omgeving klaar is voor de ondersteuning van een installatie van of een upgrade naar System Center 2012 R2. Gebruik deze informatie of u nu een of meer System Center-onderdelen implementeert.

System_CAPS_ICON_note.jpg Opmerking

SQL Server 2012 SP2 wordt alleen ondersteund als databaseserver voor installaties waarop Update Rollup 4 is toegepast, met uitzondering van Operations Manager die ondersteuning voor SQL Server 2012 SP2 biedt zonder dat er updatepakketten zijn vereist.

SQL Server 2014 wordt alleen ondersteund als een databaseserver voor installaties van Orchestrator, SPF en Virtual Machine Manager met Update Rollup 5.

SQL Server 2014 wordt alleen ondersteund als een databaseserver voor installaties van Data Protection Manager (DPM) en Service Manager met updatepakket 6. Een nieuwe installatie van DPM 2012 R2 werkt niet met SQL Server 2014. Voor het gebruik van SQL Server 2014 met DPM 2012 R2, moet u DPM 2012 R2 met SQL Server 2012 installeren en vervolgens upgraden naar SQL Server 2014.

Er zijn geen updatepakketten nodig om SQL Server 2014 als de databaseserver voor Operations Manager te gebruiken.

Alle vermeldingen in de onderstaande tabel verwijzen zowel naar de Operations Manager-database als de Audit Collection Services-database.

Virtual Machine Manager biedt ondersteuning voor de huidige ondersteunde servicepack van SQL Server. Deze ondersteuning geldt voor VMM 2007, VMM 2008, VMM 2008 R2, VMM 2012 en VMM 2012 R2.

System Center 2012 R2 -onderdeelSQL Server 2008 R2 SP1 Standard, DatacenterSQL Server 2008 R2 SP2 Standard, DatacenterSQL Server 2008 R2 SP3 Standard, Datacenter*SQL Server 2012 Enterprise, Standard (64-bits)SQL Server 2012 SP1 Enterprise, Standard (64-bits)SQL Server 2012 SP2 Enterprise, Standard (64 bits)SQL Server 2012 SP3 Enterprise, Standard (64-bits)SQL Server 2014 Enterprise, Standard (64-bits)SQL Server 2014 SP1 Enterprise, Standard (64-bits)
App Controller -server
Data Protection Manager (DPM) -database
Operations Manager -datawarehouse
Operationele database van Operations Manager
Operations Manager -rapportserver
Orchestrator -beheerserver● (vanaf UR8)
Automatisering van servicebeheer Management Server● (vanaf UR7)
Service Manager -database of datawarehousedatabase● (vanaf UR9)
Service Provider Foundation
Virtual Machine Manager -databaseserver
System_CAPS_ICON_note.jpg Opmerking

* Als u SQL Server 2008 R2 SP3 wilt gebruiken om uw operationele database, rapportserver of datawarehousedatabase van Operations Manager te hosten voor een nieuwe Operations Manager-installatie, moet u eerst SQL Server 2008 R2 SP2 installeren en SQL Server 2008 R2 vervolgens bijwerken naar de SP3.

Hier worden algemene algemene aanbevelingen voor SQL Server beschreven, ongeacht het System Center-onderdeel dat u wilt implementeren.

 • U hebt minstens vier computers nodig om alle System Center-onderdelen te installeren. Niet alleen uit prestatieoverwegingen kunnen niet alle systeemonderdelen naast elkaar op dezelfde computer bestaan. Zie Co-existentie van onderdelen voor meer informatie.

 • Alleen voor testdoeleinden kan één exemplaar van SQL Database Engine-services worden gebruikt voor alle onderdelen, maar dit wordt uit prestatieoverwegingen niet aangeraden in een productieomgeving.

 • Exemplaren van Reporting Services kunnen niet worden gedeeld tussen System Center-onderdelen.

 • Sorteringen van het type SQL_* worden vervangen door hun Windows-equivalenten.

 • Beperk het geheugen van elk SQL Server-exemplaar zodat op basis van de instelling voor het totale geheugen minimaal 1 GB (bij voorkeur 2 GB) aan geheugen beschikbaar is nadat alle services worden uitgevoerd.

 • Service Manager, Operations Manager en Configuration Manager zijn de System Center-onderdelen die de meeste schijfbronnen vereisen.

 • Gebruikte schijven moeten worden geformatteerd met een clustergrootte van 64K.

 • Gebruikte schijven moeten zo worden geconfigureerd dat er 20% aan ruimte beschikbaar is na alle berekeningen voor bewaking. Stel bovenlimieten voor groei in om deze ruimtelimiet niet te overschrijden.

 • U kunt het beste vooraf schalen en gebruik de optie voor automatisch vergroten indien nodig, aangezien hierbij meer bronnen worden verbruikt.

 • Stel Vooraf schalen minstens op 8 GB/2 in. Stel altijd 20-30% van de databasebestandsgrootte in.

 • Stel Automatisch vergroten minimaal op 500/100 in.

Deze informatie is niet van toepassing op System Center 2012 Configuration Manager. Zie Supported Configurations for Configuration Manager (Ondersteunde configuraties voor Configuration Manager) voor deze systeemvereisten.

Systeemvereisten voor System Center 2012 R2
Uw omgeving voorbereiden voor System Center 2012 R2 App Controller
Uw omgeving voor System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM) voorbereiden
Uw omgeving voorbereiden voor System Center 2012 R2 Operations Manager
Uw omgeving voorbereiden voor System Center 2012 R2 Orchestrator
Uw omgeving voorbereiden voor System Center 2012 R2 Service Manager
Uw omgeving voorbereiden voor System Center 2012 R2 Service Provider Foundation
Uw omgeving voorbereiden voor System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Weergeven: