Updatevolgorde voor System Center 2012 R2

 

Is van toepassing op: System Center 2012 R2

In een omgeving die twee of meer onderdelen van Microsoft System Center 2012 bevat, is de volgorde waarin u deze onderdelen updatet van System Center 2012 Service Pack 1 (SP1) tot System Center 2012 R2 extreem belangrijk.Met de release van System Center 2012 R2 hebt u nu de optie om nieuwe onderdelen toe te voegen, voorbij hetgeen beschikbaar was met de release van System Center 2012 Service Pack 1 (SP1).De volgorde waarin u extra onderdelen inbrengt is ook heel belangrijk.Hiernavolgend is een lijst van onderdelen, die nieuwe onderdelen bevat voor de System Center 2012 R2 release, die beïnvloed worden door de updatevolgorde:

 1. Automatisering van servicebeheer

 2. Orchestrator

 3. Service Manager

 4. Data Protection Manager (DPM)

 5. Operations Manager

 6. Configuration Manager

 7. Virtual Machine Manager (VMM)

 8. App Controller

 9. Service Provider Foundation

 10. Windows Azure Pack voor WindowsServer

 11. Service Bus Clouds

 12. Windows Azure Pack

 13. Service Reporting

De lijst van onderdelen wordt voorgesteld zowel in de volgorde van update-prioriteit als in volgorde van introductie van nieuwe onderdelen; het eerste onderdeel dat dient te worden toegevoegd of geüpdatet bevindt zich bovenaan de lijst.Indien u slechts één van deze System Center onderdelen in uw omgeving hebt, dan kunt u onmiddellijk verdergaan met de updategids voor dit onderdeel.Vervolg anders met de stappen in deze gids om zeker te zijn dat u de updates en toevoegingen in de juiste volgorde uitvoert.Raadpleeg de gidsen voor het inzetten van individuele onderdelen, als u een extra onderdeel toevoegt voor System Center 2012 R2.

De volgende secties in deze gids tonen hoe u kunt voorbereiden voor het updaten van twee of meer System Center onderdelen.De secties in deze gids worden voorgesteld in volgorde van update-prioriteit.Start met de sectie in deze gids voor het onderdeel dat u op de hoogste positie van de lijst hebt.Indien u bijvoorbeeld Operations Manager en VMM hebt, start dan eerst met de Operations Manager sectie, vermits het hoger op de lijst staat, en ga dan verder met de VMM sectie.

Lees de sectie in deze gids voor elk onderdeel waarvoor u hulp nodig hebt in de voorbereiding voor een update, vóór u de specifieke updategids van het onderdeel raadpleegt.

Behalve in het geval van VMM en App Controller, dient u bijkomende onderdelen niet terzelfdertijd up te daten.Zolang u de updates en toevoegingen van onderdelen uitvoert in de volgorde van de lijst, zullen geüpdate of geïnstalleerde onderdelen blijven werken met andere onderdelen die nog moeten worden geüpdatet of geïnstalleerd.

Behalve voor VMM en Automatisering van servicebeheer die beide Windows Server 2012 vereisen of Windows Server 2012 R2, wordt er aangenomen dat er geen andere updates van besturingssystemen gebeurden vóór of tijdens deze update.Update de verschillende System Center onderdelen vóór u het besturingssysteem updatet.Bovendien veronderstellen we dat er geen updates aan SQL Server gebeurden.U kunt updaten tot SQL Server 2012 nadat u uw System Center onderdelen geüpdatet hebt.

We bevelen aan dat u alle System Center 2012 R2 onderdelen updatet met de recentste updatepakketten.U vindt de nieuwste updates voor System Center 2012 R2 op de ondersteuningssite van Microsoft.

System_CAPS_ICON_note.jpg Opmerking

Zie het TechNet-artikel System Center 2012 Configuration Manager bijwerken voor meer informatie over de cumulatieve updates voor Configuration Manager.

In april 2012 bracht Microsoft de eerste versie uit van het System Center product, System Center 2012, waarnaar wordt gerefereerd als System Center 2012 in deze gids.In januari 2013 was de volgende versie van het System Center product dat we uitbrachten System Center 2012 Service Pack 1 (SP1).Er wordt naar deze versie gerefereerd als System Center 2012 SP1 in deze gids.In oktober 2013 hebben we System Center 2012 R2 uitgebracht, de versie die u nu leest.

Indien Orchestrator deel is van uw omgeving, dan zal Orchestrator het eerste onderdeel zijn dat u updatet.

System_CAPS_ICON_note.jpg Opmerking

Indien u het nieuwe onderdeel Automatisering van servicebeheer zult toevoegen aan uw omgeving, moet u dat nu installeren vóór Orchestrator up te daten.

U moet zich ervan bewust zijn dat integratiepakketten (IP) voor een System Center onderdeel dat u hebt geïnstalleerd op System Center 2012 SP1 niet zal werken met System Center 2012 R2 onderdelen.

Als u Orchestrator updatet, dient u de System Center 2012 SP1 IP's onveranderd te laten zodat de huidige functionaliteit blijft bestaan totdat andere onderdelen geüpdatet zijn.Als u volgende onderdelen updatet, bijvoorbeeld Service Manager 2010 SP1, dient u de installatie van de System Center 2012 SP1 IP ongedaan te maken.Ga, nadat uw onderdeel werd geüpdatet, terug naar de Orchestrator computer en installeer de R2-versie van de IP.De volgorde wordt gedetailleerd in zowel deze gids als in de updategids voor Orchestrator.

System_CAPS_ICON_note.jpg Opmerking

Als u een update installeert van een integratiepakket, moet u eerst de installatie van de eerdere versie ongedaan maken van het integratiepakket van alle Runbookservers en Runbook Designers.U registreert dan en implementeert de update van het integratiepakket.Indien u de installatie van de vorige versie van het integratiepakket niet ongedaan maakt vóór u registreert en de update versie inzet, zal de update versie falen.

Configuration Manager deelt connectors met Operations Manager, bevat een integratiepakket voor Orchestrator en bevat een management pack voor Operations Manager.Configuration Manager moet na Orchestrator, Operations Manager en Service Manager worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de verbindingen met andere onderdelen niet worden onderbroken.Configuration Manager-agenten voor System Center 2012 bieden geen ondersteuning voor het beheren van Windows Server 2012-besturingssystemen. Configuration Manager moet dus vóór Virtual Machine Manager worden bijgewerkt, aangezien Virtual Machine Manager verplicht is voor Windows Server 2012.

Als u Configuration Manager bijvoorbeeld vóór Service Manager bijwerkt, mislukken de connectors voor Service Manager en verliest u de functionaliteit van die connector tot Service Manager wordt bijgewerkt naar System Center 2012 R2.

En als u Virtual Machine Manager bijwerkt naar System Center 2012 R2 vóór Configuration Manager, kunt u de VMM-beheerserver niet beheren aangezien Configuration Manager voor System Center 2012 geen ondersteuning biedt voor Windows Server 2012.

Nadat u updatet Operations Manager, is het mogelijk dat u de Operations Manager-console moet installeren op sommige van de onderdelen met lagere versie.

Er zijn enkele nieuwe kenmerken die beschikbaar zijn bij Operations Manager, die enkel beschikbaar zijn bij gebruik van Windows Server 2012.We bevelen aan dat u eerst Operations Manager updatet op het bestaande besturingssysteem vóór u updatet tot Windows Server 2012.

Er zijn enkele nieuwe kenmerken die beschikbaar zijn bij Data Protection Manager (DPM), die enkel beschikbaar zijn bij gebruik van Windows Server 2012.We bevelen aan dat u eerst DPM updatet op het bestaande besturingssysteem vóór u updatet tot Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2.

De huidige release van Service Provider Foundation biedt toegang tot Virtual Machine Manager-webservice, die interageert met VMM.Installeer Service Provider Foundation niet totdat alle andere onderdelen van System Center geüpdatet zijn geweest.

Weergeven: