U kunt het artikel in het Engels weergeven door het selectievakje Engels in te schakelen. U kunt de Engelse tekst ook in een pop-upvenster weergeven door de muisaanwijzer over de tekst te bewegen.
Vertaling
Engels

Rapportonderdelen (opnieuw) publiceren (Report Builder en SSRS)

U kunt een rapportonderdeel met standaardinstellingen naar een standaardlocatie publiceren, maar u kunt ook metagegevens van het rapportonderdeel, zoals de naam en de beschrijving, bewerken en het onderdeel elders op een rapportserver opslaan. Daarnaast kunt u het onderdeel opslaan op een SharePoint-site die met een rapportserver is geïntegreerd, mits u daartoe gemachtigd bent.

U kunt het rapportonderdeel afzonderlijk publiceren of in combinatie met de gegevensset die in het onderdeel is ingesloten, of u kunt alleen de gegevensset publiceren. Als u de gegevensset afzonderlijk publiceert, wordt deze een gedeelde gegevensset waarnaar het rapportonderdeel verwijst. Zie Rapportonderdelen en gegevenssets in Report Builder voor meer informatie.

Bestaande rapportonderdelen kunnen opnieuw worden gepubliceerd. Als u over de juiste machtigingen beschikt, kunt u het oorspronkelijke exemplaar van een rapportonderdeel op de server vervangen, zelfs als u dit niet gemaakt hebt. U kunt het onderdeel ook als nieuw rapportonderdeel opslaan in dezelfde of een andere map.

Een rapportonderdeel publiceren

 1. Klik in het Report Builder-menu op Rapportitems publiceren.

  Als u niet verbonden bent met een rapportserver, wordt u gevraagd verbinding te maken. Als u geen verbinding kunt maken met een rapportserver, kunt u geen rapportonderdelen publiceren.

 2. Als u rapportonderdelen met de standaardinstellingen in de standaardlocatie wilt opslaan, klikt u op Alle rapportitems publiceren met standaardinstellingen.

  Anders klikt u op Rapportitems controleren en wijzigen voordat u publiceert.

 3. Bewerk de naam en de beschrijving van het rapportonderdeel: dubbelklik op de naam om deze te bewerken en klik in het veld Beschrijving om een beschrijving toe te voegen.

  Opmerking Opmerking

  Het is een goed idee de naam en beschrijving op te geven, zodat anderen het rapportonderdeel kunnen herkennen tijdens het zoeken. Het gehele pad van een rapportonderdeel kan uit maximaal 260 tekens bestaan, inclusief de namen van de mappen op de server, gevolgd door de werkelijke naam van het rapportonderdeel.

 4. Als u een rapportonderdeel in een andere map dan de standaardmap wilt opslaan, klikt u op de knop Bladeren.

 5. Wanneer u de opties voor alle rapportonderdelen in het rapport hebt ingesteld, klikt u op Publiceren.

  Nadat de rapportonderdelen zijn gepubliceerd, wordt in het dialoogvenster aangegeven welke onderdelen zijn gepubliceerd en welke zijn mislukt. Als de publicatie van een rapportonderdeel is mislukt, kunt u informatie bekijken in het dialoogvenster Rapportonderdelen publiceren.

 6. Klik op Sluiten.

Een rapportonderdeel opnieuw publiceren

 1. Volg de bovenstaande procedure voor het publiceren van een rapportonderdeel.

 2. Als u in het dialoogvenster Rapportitems publiceren op Als nieuw exemplaar van het rapportitem publiceren klikt, wordt het bestaande rapportonderdeel op de server niet vervangen en wordt in plaats daarvan een ander rapportonderdeel gemaakt.

Opmerking Opmerking

Als u het onderdeel als nieuw exemplaar publiceert, wordt er een nieuwe unieke id aan toegewezen. Wanneer het oorspronkelijke rapportonderdeel wordt gewijzigd, wordt het nieuwe exemplaar niet bijgewerkt.

Weergeven: