De opdrachtprompt gebruiken voor de installatie van Microsoft Dynamics Server 365

 

Gepubliceerd: januari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016

U kunt Microsoft Dynamics CRM Server 2016, Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions en Microsoft Dynamics CRM voor Outlook installeren vanaf hun respectievelijke installatie-cd's of bestandsdownloadlocaties met behulp van de opdrachtprompt. De vereiste setupgegevens vindt u in het Setup-programma als opdrachtregelparameters en als een XML-configuratiebestand waarnaar door het Setup-programma wordt verwezen.

Een voordeel van het gebruik van de opdrachtprompt voor de installatie van Microsoft Dynamics CRM is dat u niet bij de installatie aanwezig hoeft te zijn. Bij een installatie onder toezicht moet u beslissingen nemen en informatie verstrekken om de installatie goed uit te voeren. Bij installatie zonder toezicht met de opdrachtprompt moet u de installatiegegevens opgeven als opdrachtregelparameter en een XML-configuratiebestand. Er is geen andere actie vereist totdat het Setup-programma is voltooid. Waarschuwingen en de voortgang van de installatie kunnen worden geregistreerd in een bestand dat u later kunt weergeven en analyseren.

System_CAPS_tipTip

Als u problemen wilt oplossen met ongeldige XML-foutberichten, opent u het XML-configuratiebestand met Internet Explorer om aan te geven waar het probleem in het bestand optreedt.

Hier worden de algemene procedures voor het uitvoeren van het Setup-programma vanaf een opdrachtprompt beschreven. Zie de onderwerpen In deze sectie voor meer gedetailleerde instructies. De vereisten voor elk van de Microsoft Dynamics CRM-systeemfuncties die in de vorige hoofdstukken zijn beschreven, zijn ook van toepassing.

Als u het installatieprogramma wilt uitvoeren vanaf een opdrachtprompt, volgt u deze stappen:

 1. Lever een aangepast Setup-configuratiebestand aan. Voorbeelden vindt u in de onderstaande onderwerpen.

 2. Meld u aan als lid van de Active Directory-directoryservicegroep Domeingebruikers en Administrators op de lokale computer. Als u Microsoft Dynamics CRM Server 2016 installeert met de functie Volledige server, moet de gebruiker die Setup uitvoert, lid zijn van de lokale beheerdersgroep op de computer waarop Microsoft SQL Server is geïnstalleerd, en machtigingen hebben op de organisatie-eenheid voor het maken of wijzigen van Active Directory-groepen in het domein waarin Microsoft Dynamics CRM Server 2016 is geïnstalleerd. Als u vooraf gemaakte groepen gebruikt, hebt u een lees- en schrijfmachtiging nodig voor elke groep.

 3. Als u installeert vanaf een installatieschijf, plaatst u de installatieschijf voor Microsoft Dynamics CRM Server 2016 of Microsoft Dynamics CRM 2016 voor Outlook in het cd/dvd-station. Het scherm Automatisch uitvoeren wordt weergegeven. Sluit het scherm Automatisch uitvoeren.

 4. Open een opdrachtpromptvenster.

 5. Wijzig bij de opdrachtprompt het cd/dvd-station of ga naar de locatie waar de Microsoft Dynamics CRM-installatiebestanden zich bevinden:

  • SetupServer.exe voor Microsoft Dynamics CRM Server 2016 bevindt zich in de map Server van de Microsoft Dynamics CRM Server 2016-installatieschijf of bestandsdownloadlocatie.

  • SetupSrsDataConnector.exe voor de Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions bevindt zich in de map \SrsDataConnector op de Microsoft Dynamics CRM Server 2016-installatieschijf of de bestandsdownloadlocatie.

  • Setupclient.exe voor Microsoft Dynamics CRM voor Outlook bevindt zich in de map Client van de Microsoft Dynamics CRM voor Outlook-installatieschijf of de bestandsdownloadlocatie.

 6. Voer de Setup-opdracht uit met de volgende syntaxis:

  SetupServer.exe /Q /config c:\CRMSetupconfig.xml

U kunt dit foutbericht zien onder de volgende omstandigheden:

 • U voert Installatie van Microsoft Dynamics CRM Server uit op een Windows Server waarop Server Core wordt uitgevoerd.

 • Op de Microsoft SQL Server Reporting Services-server die is opgegeven in het SetupXML-configuratiebestand, wordt Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services uitgevoerd. Dit onderdeel is geconfigureerd voor een type verificatie dat niet alleen NTLM-verificatie is.

Als u dit probleem wilt omzeilen, wijzigt u het RSServer.config-bestand op de Windows Server waarop u Microsoft Dynamics CRM Server 2016 wilt installeren, om alle typen verificaties te verwijderen zodat RSWindowsNTLM het enige type verificatie is.

<AuthenticationTypes>   
   <RSWindowsNTLM/>
</AuthenticationTypes>

Meer informatie:RSReportServer-configuratiebestand

Nadat u het RSServer.config-bestand hebt gewijzigd, voert u Installatie van Microsoft Dynamics CRM Server opnieuw uit.

Dit probleem treedt niet op wanneer u een hogere versie van SQL Server Reporting Services opgeeft.

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht

Weergeven: