Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

De opdrachtprompt gebruiken om Microsoft Dynamics CRM Server te installeren

Van toepassing op: CRM 2015 on-prem

U kunt Microsoft Dynamics CRM Server, Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions en Microsoft Dynamics CRM voor Outlook installeren vanaf hun respectievelijke installatie-cd's of bestandsdownloadlocatie met behulp van de opdrachtprompt. De vereiste setupgegevens vindt u in het Setup-programma als opdrachtregelparameters en als een XML-configuratiebestand waarnaar door het Setup-programma wordt verwezen.

Een voordeel van het gebruik van de opdrachtprompt voor de installatie van Microsoft Dynamics CRM is dat u niet bij de installatie aanwezig hoeft te zijn. Bij een installatie onder toezicht moet u beslissingen nemen en informatie verstrekken om de installatie goed uit te voeren. Bij installatie zonder toezicht met de opdrachtprompt moet u de installatiegegevens opgeven als opdrachtregelparameter en een XML-configuratiebestand. Er is geen andere actie vereist totdat het Setup-programma is voltooid. Waarschuwingen en de voortgang van de installatie kunnen worden geregistreerd in een bestand dat u later kunt weergeven en analyseren.

TipTip
Als u problemen wilt oplossen met ongeldige XML-foutberichten, opent u het XML-configuratiebestand met Internet Explorer om aan te geven waar het probleem in het bestand optreedt.

Hier worden de algemene procedures voor het uitvoeren van het Setup-programma bij een opdrachtprompt beschreven. Zie de onderwerpen In deze sectie voor meer gedetailleerde instructies. De vereisten voor elk van de Microsoft Dynamics CRM-systeemfuncties die in de vorige hoofdstukken zijn beschreven, zijn ook van toepassing.

 1. Lever een aangepast Setup-configuratiebestand aan. Voorbeelden vindt u in de onderstaande onderwerpen.

 2. Meld u aan bij de computer als lid van de Active Directory-directoryservicegroep Domeingebruikers en Administrators op de lokale computer. Als u Microsoft Dynamics CRM Server installeert met de functie Volledige server, moet de gebruiker die Setup uitvoert, lid zijn van de lokale beheerdersgroep op de computer waarop Microsoft SQL Server is geïnstalleerd, en machtigingen hebben op de organisatie-eenheid voor het maken of wijzigen van Active Directory-groepen in het domein waarin Microsoft Dynamics CRM Server is geïnstalleerd. Als u vooraf gemaakte groepen gebruikt, hebt u een lees- en schrijfmachtiging nodig voor elke groep.

 3. Als u installeert vanaf een installatieschijf, plaatst u de installatieschijf voor Microsoft Dynamics CRM Server of Microsoft Dynamics CRM voor Outlook in het cd/dvd-station. Het scherm Automatisch uitvoeren wordt weergegeven. Sluit het scherm Automatisch uitvoeren.

 4. Open een opdrachtpromptvenster.

 5. Wijzig bij de opdrachtprompt het cd/dvd-station of ga naar de locatie waar de Microsoft Dynamics CRM-installatiebestanden zich bevinden:

  • SetupServer.exe voor Microsoft Dynamics CRM Server bevindt zich in de map Server van de Microsoft Dynamics CRM Server-installatieschijf of bestandsdownloadlocatie.

  • SetupSrsDataConnector.exe voor de Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions bevindt zich in de map \SrsDataConnector op de Microsoft Dynamics CRM Server-installatieschijf of de bestandsdownloadlocatie.

  • Setupclient.exe voor Dynamics CRM voor Outlook bevindt zich in de map Client van de Dynamics CRM voor Outlook-installatieschijf of de bestandsdownloadlocatie.

 6. Voer de Setup-opdracht uit met de volgende syntaxis.

  SetupServer.exe /Q /config c:\CRMSetupconfig.xml

In deze sectie

Zie ook

Send comments about this article to Microsoft.

© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft