Overzicht van Hyper-V

 

Is van toepassing op: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

In dit onderwerp wordt de Hyper-V-functie in Windows Server beschreven, praktisch gebruik voor de functie, de belangrijkste nieuwe of bijgewerkte functionaliteit in deze versie vergeleken met eerdere versies van Hyper-V, hardwarevereisten en een lijst van besturingssystemen (ook wel gastbesturingssystemen) die worden ondersteund voor gebruik in een Hyper-V virtuele machine.

Met de Hyper-V-functie kunt u een gevirtualiseerde rekenomgeving maken en beheren door gebruik te maken van virtualisatietechnologie die is ingebouwd in Windows Server. Bij de installatie van de Hyper-V-rol worden de vereiste onderdelen en eventueel beheerhulpprogramma's geïnstalleerd. De vereiste onderdelen zijn Windows Hypervisor, Hyper-V Virtual Machine Management Service, de WMI-provider voor virtualisatie en andere virtualisatieonderdelen, zoals de virtuele-machinebus (VMbus), serviceprovider voor virtualisatie (VSP) en het stuurprogramma voor de virtualisatie-infrastructuur (VID).

De beheerhulpprogramma's voor de Hyper-V-functie bestaan uit:

  • Beheerprogramma's op basis van GUI: Hyper-V-beheer, een invoegtoepassing van Microsoft Management Console (MMC) en Virtual Machine Connection, dat toegang biedt tot de video-uitvoer van een virtuele machine zodat u kunt werken met de virtuele machine.

  • Hyper-V-specifieke cmdlets voor Windows PowerShell. Windows Server 2012 bevat een Hyper-V-module die vanaf de opdrachtregel toegang biedt tot alle functionaliteit die beschikbaar is in de GUI en functionaliteit die niet beschikbaar is via de GUI. Zie voor meer informatie over de Hyper-V-module Windows PowerShell.

Als u Serverbeheer gebruikt om de Hyper-V-functie te installeren, worden de beheerhulpprogramma's hierin opgenomen, tenzij u ze speciaal uitsluit. Als u Windows PowerShell gebruikt om de Hyper-V-functie te installeren, worden de beheerhulpprogramma's standaard niet hierin opgenomen. Als u de hulpprogramma's wilt installeren, gebruikt u de parameter –IncludeManagementTools. Zie voor instructies over het installeren van de Hyper-V-functie Hyper-V installeren en een virtuele machine maken.

System_CAPS_ICON_note.jpg Opmerking

Hyper-V-beheerhulpprogramma's in Windows Server 2012 zijn alleen ontworpen voor het beheer van de Windows Server 2012-versie van Hyper-V. De hulpprogramma's kunnen niet worden gebruikt voor het beheer van oudere versies van Hyper-V.

De Hyper-V-beheerhulpprogramma's in Windows Server 2012 R2 kunnen worden gebruikt voor het beheer van Hyper-V op Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2012.

De Hyper-V-technologie virtualiseert hardware om een omgeving te bieden waarin u meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één fysieke computer kunt uitvoeren. Met Hyper-V kunt u virtuele machines en hun resources maken en beheren. Elke virtuele machine is een geïsoleerd, gevirtualiseerd computersysteem waarop een eigen besturingssysteem kan worden uitgevoerd. Het besturingssysteem dat in een virtuele machine wordt uitgevoerd, wordt een gastbesturingssysteem genoemd.

Zie voor meer informatie over de architectuur van Hyper-V de Windows Server 2012 Hyper-V Component Architecture Poster.

Hyper-V bevat infrastructuur zodat u toepassingen en belastingen kunt virtualiseren ter ondersteuning van tal van zakelijke doelstellingen die zijn gericht op de hogere efficiëntie en minder kosten, zoals:

  • Een persoonlijke cloudomgeving instellen of uitbreiden. Met Hyper-V kunt u het gebruik van gedeelde resources instellen of uitbreiden en het gebruik aanpassen als de vraag verandert, voor flexibelere, op de vraag toegespitste IT-services.

  • Hardwaregebruik verhogen. Door servers en werklasten op minder, krachtigere fysieke computers te consolideren, kunt u het verbruik van bronnen, zoals stroom en fysieke ruimte, beperken.

  • Zakelijke continuïteit verbeteren. Met Hyper-V kunt u het effect van geplande en ongeplande uitvaltijd van uw werklasten minimaliseren.

  • Een VDI (Virtual Desktop Infrastructure) instellen of uitbreiden. Met een gecentraliseerde bureaubladstrategie met VDI kunt u zakelijke flexibiliteit en gegevensbeveiliging verbeteren en de naleving van regelgeving en het beheer van het besturingssysteem en toepassingen vereenvoudigen. Implementeer Hyper-V en Extern bureaublad-virtualisatiehost (RD Virtualization Host) op dezelfde fysieke computer om persoonlijke virtuele bureaubladen of groepen virtuele bureaubladen beschikbaar te maken voor uw gebruikers.

  • De efficiëntie in de ontwikkeling en testactiviteiten verhogen. Met virtuele machines kunt u verschillende rekenomgevingen reproduceren zonder dat u alle hardware hoeft aan te schaffen of te onderhouden die u anders nodig zou hebben.

Hyper-V in Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2 bevat verbeteringen op veel gebieden.

Zie Wat is er nieuw in Hyper-V voor Windows Server 2012 voor informatie over wijzigingen in Hyper-V in Windows Server 2012.

Zie Wat is er nieuw in Hyper-V voor Windows Server 2012 R2 voor informatie over wijzigingen in Hyper-V in Windows Server 2012 R2.

Voor Hyper-V is een 64-bits processor met het volgende vereist:

  • Virtualisatie ondersteund door hardware Dit is beschikbaar in de processors met een optie voor virtualisatie – om precies te zijn processors met Intel Virtualization Technology (Intel VT) of AMD-V-technologie (AMD Virtualization).

  • DEP (Data Execution Prevention) afgedwongen door hardware moet beschikbaar en ingeschakeld zijn. U moet in het bijzonder Intel XD-bit (execute disable bit) of AMD NX-bit (no execute bit) inschakelen.

System_CAPS_ICON_important.jpg Belangrijk

De Hyper-V-functie wordt niet ondersteund op Windows Azure Virtual Machines. Zie voor een lijst met ondersteunde serverfuncties op Windows Azure Virtual Machines Microsoft server software support for Windows Azure Virtual Machines (Microsoft-serversoftwareondersteuning voor Windows Azure Virtual Machines).

Hyper-V bevat een softwarepakket voor ondersteunde gastbesturingssystemen dat integratie tussen de fysieke computer en de virtuele machine verbetert. Dit pakket wordt integratieservices genoemd. In het algemeen installeert u dit pakket in het gastbesturingssysteem als afzonderlijke procedure na het instellen van het besturingssysteem op de virtuele machine. Sommige besturingssystemen hebben echter ingebouwde integratiesystemen en hebben geen afzonderlijke installatie nodig. Zie voor instructies over het installeren van integratieservices Hyper-V installeren en een virtuele machine maken. Zie voor meer informatie over de functionaliteit die is opgenomen in integratieservices Integratieservices.

In de volgende onderwerpen worden de besturingssystemen weergegeven die worden ondersteund in Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2 voor gebruik als gastbesturingssysteem in Hyper-V virtuele machines, en wordt informatie gegeven over integratieservices:

Hyper-V Overview
Client Hyper-V
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 and Hyper-V Server 2012 [MTPS TOC]
Windows Server Containers
Virtual Machine Manager

Weergeven: