Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Failoverclustering

Gepubliceerd: februari 2012

Bijgewerkt: oktober 2013

Van toepassing op: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2In dit onderwerp vindt u een overzicht van de functie Failover Clustering in Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2012. Failoverclusters bieden hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid voor veel serverworkloads. Dit heeft betrekking op servertoepassingen zoals Microsoft Exchange Server, Hyper-V, Microsoft SQL Server en bestandsservers. De servertoepassingen kunnen worden uitgevoerd op de fysieke servers of virtuele machines. In dit onderwerp wordt de functie Failover Clustering beschreven en vindt u koppelingen naar aanvullende richtlijnen over het maken, configureren en beheren van failoverclusters die kunnen worden geschaald naar 64 fysieke knooppunten en 8000 virtuele machines.

Bedoelde u…

Een failovercluster is een groep onafhankelijke computers die samenwerken om de beschikbaarheid en schaalbaarheid van geclusterde rollen (voorheen geclusterde toepassingen en services) te vergroten. De geclusterde servers (knooppunten) zijn verbonden met fysieke kabels en software. Als een of meer van de clusterknooppunten uitvallen, worden andere knooppunten actief (dit proces wordt failover genoemd). De geclusterde rollen worden bovendien proactief bewaakt om te controleren of ze correct werken. Als ze niet werken, worden de geclusterde rollen opnieuw gestart of verplaatst naar een ander knooppunt. Failoverclusters bieden tevens de functionaliteit Gedeeld clustervolume waarmee wordt gezorgd voor een consistente, gedistribueerde naamruimte die geclusterd rollen kunnen gebruiken voor toegang tot de gedeelde opslagruimte van alle knooppunten. Gebruikers met de functie Failover Clustering ervaren een minimum aan onderbrekingen in de service.

U kunt de failoverclusters beheren met behulp van de module Failoverclusterbeheer en de Failover Clustering-Windows PowerShellcmdlets. U kunt ook de hulpprogramma's in bestand- en opslagservices gebruiken om bestandsshares op bestandserverclusters te beheren.

  • Uiterst beschikbare of continu beschikbare bestandsshareopslag voor toepassingen zoals Microsoft SQL Server en Hyper-V virtuele machines

  • Uiterst beschikbare geclusterde rollen die worden uitgevoerd op de fysieke servers of op virtuele machines die zijn geïnstalleerd op servers met Hyper-V

Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten in Failover Clustering ondersteunen verbeterde schaalbaarheid, eenvoudiger beheer, snellere failover en flexibelere architecturen voor failoverclusters.

Voor informatie over functionaliteiten van Failover Clustering die nieuw zijn of gewijzigd in Windows Server 2012 R2, raadpleegt u What's New in Failover Clustering in Windows Server.

Voor informatie over functionaliteiten van Failover Clustering die nieuw zijn of gewijzigd in Windows Server 2012, raadpleegt u What's New in Failover Clustering in Windows Server.

Een failoverclusteroplossing moet voldoen aan de volgende hardwarevereisten:

  • Hardwareonderdelen in de failoverclusteroplossing moeten voldoen aan de kwalificaties voor het logo Gecertificeerd voor Windows Server 2012.

  • Opslag moet worden gekoppeld aan de knooppunten in het cluster indien de oplossing gebruikmaakt van gedeelde opslag.

  • Apparaatcontrollers of geschikte adapters voor de opslag kunnen SAS (Serial Attached SCS), Fibre Channel, Fibre Channel via Ethernet (FcoE) of iSCSI zijn.

  • De volledige clusterconfiguratie (servers, netwerk en opslag) moeten slagen voor alle tests in de wizard Een configuratie valideren.

noteOpmerking
Vermijd potentiële risico's in de netwerkinfrastructuur die uw clusterknooppunten met elkaar verbindt.

Raadpleeg voor meer informatie over hardwarecompatibiliteit de Windows Server-catalogus.

Raadpleeg de volgende onderwerpen voor meer informatie over de juiste configuratie van de servers, het netwerk en de opslag voor een failovercluster:

  • U kunt de functie Failover Clustering op de edities Standard en Datacenter van Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2012 gebruiken. Dit omvat Server Core-installaties.

  • U moet de aanbevelingen van hardwarefabrikanten voor firmware- en software-updates volgen. Dit betekent doorgaans dat de meest recente firmware- en software-updates moeten zijn geïnstalleerd. In sommige gevallen kan een fabrikant specifieke updates anders dan de nieuwste updates aanbevelen.

In Serverbeheer gebruikt u de wizard Functies en onderdelen toevoegen om de functie Failover Clustering toe te voegen. De hulpprogramma's voor Failover Clustering omvatten de module Failoverclusterbeheer, de Failover Clustering -Windows PowerShellcmdlets, de gebruikersinterface en cmdlets van Clusterbewust updaten, en Windows PowerShell gerelateerde hulpprogramma's. Raadpleeg voor algemene informatie over het installeren van functies Installeren of verwijderen van functies, Functieservices of Functies.

Als u Failoverclusterbeheer in Serverbeheer wilt openen, klikt u op Hulpprogramma's en vervolgens op Failoverclusterbeheer.

De volgende tabel bevat aanvullende informatie over de functie Failover Clustering in Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2012. Raadpleeg daarnaast het materiaal over failoverclusters in de Windows Server 2008 R2 technische bibliotheek.

 

Inhoudstype Verwijzingen

Productevaluatie

What's New in Failover Clustering in Windows Server | What’s New in Failover Clustering | Microsoft Server en cloudplatform | Hub voor cloud- en datacenteroplossingen

Planning

Hardwarevereisten en opslagmogelijkheden voor Failover Clustering | Hardware valideren voor een failovercluster | Network Recommendations for a Hyper-V Cluster in Windows Server 2012

Implementatie

De functies Failover Clustering en hulpprogramma's installeren | Hardware valideren voor een failovercluster | Prestage Cluster Computer Objects in Active Directory Domain Services| Maken van een Windows Server 2012-failovercluster | Hyper-V over SMB implementeren | Deploy Scale-Out File Server (Scale-out bestandsserver implementeren) | Blokopslag voor iSCSI-doel blokopslag | Installeren en configureren van afdrukken met hoge beschikbaarheid | Deploy an Active Directory-Detached Cluster | Een Hyper-V-cluster implementeren | Gastclusters gebruiken voor hoge beschikbaarheid | Deploy a Guest Cluster Using a Shared Virtual Hard Disk | Uw cloudinfrastructuur opzetten: scenario-overzicht

Bewerkingen

Quorum configureren en beheren in een Windows Server 2012-failovercluster | Gedeelde clustervolumes gebruiken in een failovercluster | Cluster-Aware Updating Overview

Hulpprogramma's en instellingen

Windows PowerShell-cmdlets voor Failover Clustering

Communitybronnen.

Forum voor hoge beschikbaarheid (clusters) | Teamwebblog over Failover Clustering en netwerktaakverdeling

Verwante technologieën

Hyper-V-overzicht | File and Storage Services Overview | Overzicht van Opslagruimten | Scale-Out File Server for Application Data Overview| Network Load Balancing Overview | Microsoft SQL Server | Microsoft Server en cloudplatform | System Center Virtual Machine Manager

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft