Hyper-V installeren en een virtuele machine maken

 

Gepubliceerd: september 2016

Is van toepassing op: Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u Hyper-V installeert in Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 8 en Windows 8.1 (Professional Edition en Enterprise Edition). Dit gedeelte bevat ook eenvoudige instructies voor het maken en configureren van een virtuele machine als Hyper-V is geïnstalleerd.

In dit document

System_CAPS_ICON_note.jpg Opmerking

Dit onderwerp bevat voorbeelden Windows PowerShell-cmdlets waarmee u een gedeelte van de procedures kunt automatiseren. Zie Cmdlets gebruiken voor meer informatie.

Voordat u Hyper-V installeert, moet u beschikken over het volgende:

 • Een gebruikersaccount met beheerdersmachtigingen voor de computer.

 • Voldoende geheugen voor alle virtuele machines die tegelijk moeten worden uitgevoerd.

 • Software voor de virtuele machine. Om een bepaalde belasting te testen, hebt u bijvoorbeeld installatiemedia voor het besturingssysteem en de belasting nodig. Als u bepaalde functies van Windows Server 2012 wilt testen, kunt u dezelfde installatiemedia voor de virtuele machine gebruiken als de installatiemedia die u hebt gebruikt om Windows Server 2012 te installeren op de fysieke computer.

Installeer Hyper-V zodat u virtuele machines op deze computer kunt maken en uitvoeren. Selecteer een van de installatiemethoden:

De functie Hyper-V toevoegen in Windows Server

 1. Klik in Serverbeheer, in het menu Beheren op Functies en onderdelen toevoegen.

 2. Controleer op de pagina Voordat u begint of uw doelserver en netwerkomgeving zijn voorbereid voor de functie en het onderdeel dat u wilt installeren. Klik op Volgende.

 3. Klik op de pagina Installatietype selecteren op Installatie die op de functie of het onderdeel is gebaseerd en klik op Volgende.

 4. Selecteer op de pagina Doelserver selecteren een server uit de servergroep en klik op Volgende.

 5. Selecteer op de pagina Serverfuncties selecteren de functie Hyper-V.

 6. Klik op Onderdelen toevoegen om de hulpprogramma's voor het maken en beheren van virtuele machines toe te voegen. Klik op de pagina Onderdelen op Volgende.

 7. Selecteer de gewenste opties op de pagina's Virtuele switches maken, Migratie van virtuele machines en Standaardarchieven.

 8. Selecteer op de pagina Installatieselecties bevestigen de optie De doelserver automatisch opnieuw opstarten als dit vereist is, en klik vervolgens op Installeren.

 9. Wanneer de installatie is voltooid, controleert u de installatie door de pagina Alle Servers in Serverbeheer te openen, een server waarop u Hyper-V hebt geïnstalleerd te selecteren en de tegel Functies en onderdelen op de pagina voor de geselecteerde server weer te geven.

Hyper-V voor client inschakelen

System_CAPS_ICON_warning.jpg Waarschuwing

Hyper-V een optioneel onderdeel. Mogelijk zijn de vereiste installatiebestanden dus niet aanwezig op uw computer, afhankelijk van IT-beleid van uw organisatie. Als u met internet verbonden bent en het onderdeel inschakelt, worden de vereiste bestanden automatisch gedownload. Als u niet met internet verbonden bent, kunt u de vereiste bestanden downloaden en deze handmatig naar uw computer kopiëren, of andere installatiemedia gebruiken.

Als de functie Hyper-V is ingeschakeld op een computer met Windows 8 of Windows 8.1 die gebruikmaakt van het AOAC-model (Always On/Always Connected), is de energiestatus Verbonden en stand-by niet beschikbaar. Zie http://support.microsoft.com/kb/2973536 voor aanvullende informatie.

 1. Klik in het Configuratiescherm op Programs, en klik vervolgens op Programs and Features.

 2. Klik op Turn Windows features on or off.

 3. Klik op Hyper-V, klik op OK en klik vervolgens op Close.

De functie Hyper-V installeren met behulp van de cmdlet Install-WindowsFeature in Windows Server

System_CAPS_ICON_warning.jpg Waarschuwing

In Windows PowerShell, in tegenstelling tot in de Wizard Functies en onderdelen toevoegen, zijn beheerhulpprogramma's en -modules voor een functie niet standaard opgenomen. Als u beheerhulpprogramma's wilt opnemen als onderdeel van een functie-installatie, voegt u de parameter -IncludeManagementTools toe aan de cmdlet. Als u functies en onderdelen installeert op een server waarop de Server Core-installatieoptie van Windows Server 2012 wordt uitgevoerd en u de beheerhulpprogramma's van een functie aan een installatie toevoegt, wordt u gevraagd de installatieoptie te wijzigen in een minimale-shelloptie waarmee de beheerhulpprogramma's kunnen worden uitgevoerd. Anders kunnen beheerhulpprogramma's en -modules niet worden geïnstalleerd op servers waarop de Server Core-installatieoptie van Windows Server wordt uitgevoerd.

Zie Install-WindowsFeature voor meer informatie.

 1. Doe het volgende om een Windows PowerShell-sessie met verhoogde gebruikersrechten te openen.

  • Klik op het Windows-bureaublad op de taakbalk met de rechtermuisknop op Windows PowerShell en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren.

  • Typ op de Windows-startpagina een deel van de naam Windows PowerShell. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling voor Windows PowerShell wanneer deze wordt weergegeven op de startpagina in de Apps-resultaten, klik op Geavanceerd en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Als u de snelkoppeling voor Windows PowerShell aan de startpagina wilt vastmaken, klikt u met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en klikt u vervolgens op Aan startscherm vastmaken.

 2. Typ het volgende en druk vervolgens op Enter. Hierbij is computernaam de externe computer waarop u Hyper-V wilt installeren. Als u Hyper-V rechtstreeks wilt installeren van een consolesessie, typt u de opdracht zonder -ComputerName <computer_name>.

  Install-WindowsFeature –Name Hyper-V -ComputerName <computer_name> -IncludeManagementTools -Restart 
  
  
 3. Als u een lijst wilt weergeven met beschikbare en geïnstalleerde functies en onderdelen op de lokale server, typt u Get-WindowsFeature en drukt u vervolgens op Enter. De resultaten van de cmdlet bevatten de opdrachtnamen van de functies en onderdelen die aan deze computer zijn toegevoegd.

  System_CAPS_ICON_note.jpg Opmerking

  In Windows PowerShell 3.0 en hoger hoeft de Serverbeheer-cmdletmodule niet in de Windows PowerShell-sessie te worden geïmporteerd voordat u de cmdlets die deel uitmaken van de module uitvoert. Een module wordt automatisch geïmporteerd tijdens de eerste keer dat u de cmdlet die deel uitmaakt van de module uitvoert. Bovendien zijn Windows PowerShell-cmdlets niet hoofdlettergevoelig.

 4. Wanneer de installatie is voltooid, controleert u de installatie door de Get-WindowsFeature uit te voeren. Als u Hyper-V extern hebt geïnstalleerd, voegt u de parameter ComputerName toe (Get-WindowsFeature -ComputerName <computernaam>) om een lijst weer te geven met functies en onderdelen die op de server zijn geïnstalleerd.

Hyper-V voor client installeren met de cmdlet Get-WindowsOptionalFeature

System_CAPS_ICON_note.jpg Opmerking

Zie Get-WindowsOptionalFeature en Hyper-V instellen met behulp van PowerShell voor meer informatie

 1. Doe het volgende om een Windows PowerShell-sessie met verhoogde gebruikersrechten te openen.

  • Klik op het Windows-bureaublad op de taakbalk met de rechtermuisknop op Windows PowerShell en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren.

  • Typ op de Windows-startpagina een deel van de naam Windows PowerShell. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling voor Windows PowerShell wanneer deze wordt weergegeven op de startpagina in de Apps-resultaten, klik op Geavanceerd en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Als u de snelkoppeling voor Windows PowerShell aan de startpagina wilt vastmaken, klikt u met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en klikt u vervolgens op Aan startscherm vastmaken.

 2. Typ het volgende en druk vervolgens op Enter.

  enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All  
  
  
 3. Wanneer de installatie is voltooid, start u de computer opnieuw op.

Bekijk de volgende punten voordat u begint. Deze punten zijn niet verplicht, maar kunnen u helpen om de meest geschikte keuzen te maken. Overweeg het volgende:

 • Welke naam u de virtuele machine wilt geven? De naam biedt u een manier om de virtuele machine te identificeren. Gebruik bijvoorbeeld een naam die aangeeft welk type server u voor deze virtuele machine wilt configureren, zoals een webserver. Of gebruik een naam die het gastbesturingssysteem aanduidt.

 • Wat voor netwerkverbindingen met de virtuele machine zijn er nodig? Is er een internetverbinding nodig voor de virtuele machine? Zie Create a virtual switch voor meer informatie.

 • Hoe installeert u het besturingssysteem. U kunt de installatie uitvoeren vanaf een fysiek medium of een installatiekopiebestand (.iso). U kunt ook een virtuele harde schijf gebruiken waarop al een besturingssysteem is geïnstalleerd.

Om deze stap uit te voeren met Windows PowerShell, raadpleegt u de opdrachten voor het maken van een virtuele machine na deze sectie.

Een virtuele machine maken

 1. Open Hyper-V-beheer.

 2. Selecteer in het navigatiedeelvenster van Hyper-V-beheer de computer met Hyper-V.

 3. Klik in het deelvenster Acties op Nieuw en klik vervolgens op Virtuele machine.

 4. De wizard Nieuwe virtuele machine wordt gestart. Klik op Volgende.

 5. Typ een geschikte naam op de pagina Naam en locatie opgeven.

 6. Geef op de pagina Geheugen toewijzen voldoende geheugen op om het gastbesturingssysteem te starten.

 7. Definieer op de pagina Netwerk configureren een verbinding tussen de virtuele machine en de switch die u hebt gemaakt tijdens de installatie van Hyper-V.

 8. Kies op de pagina's Virtuele harde schijf aansluiten en Installatieopties de gewenste optie voor installatie van het gastbesturingssysteem:

  • Als u het gastbesturingssysteem wilt installeren vanaf een dvd of een installatiekopiebestand (ISO-bestand), kiest u Een virtuele harde schijf maken. Klik op Volgende en klik vervolgens op de optie voor het type medium dat u wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld een ISO-bestand wilt gebruiken, klikt u op Een besturingssysteem installeren vanaf een opstart-cd-rom of -dvd-rom en geeft u het pad naar het ISO-bestand op.

  • Als het gastbesturingssysteem al op een virtuele harde schijf is geïnstalleerd, kiest u Een bestaande virtuele harde schijf gebruiken en klikt u op Volgende. Kies vervolgens Later een besturingssysteem installeren.

 9. Controleer uw selecties op de overzichtspagina en klik vervolgens op Voltooien.

PowerShell-Logo  Gelijkwaardige Windows PowerShell-opdrachten

De volgende Windows PowerShell-cmdlet of cmdlets voeren dezelfde functie uit als de vorige procedure. Voer elke cmdlet in op één regel, ondanks dat ze hier mogelijk op meerdere regels staan dankzij de woordafbreking die te maken heeft met beperkingen in de opmaak van dit document.

Voer de volgende opdracht uit om een virtuele machine met de naam 'webserver' met 1 GB opstartgeheugen te maken, en gebruik een bestaande virtuele harde schijf waarop al een gastbesturingssysteem is geïnstalleerd.

New-VM –Name “web server” –MemoryStartupBytes 1GB –VHDPath d:\vhd\BaseImage.vhdx 

Bij deze stap wordt ervan uitgegaan dat u het opstartmedium voor de virtuele machine hebt geconfigureerd tijdens het maken van de virtuele machine.

System_CAPS_ICON_note.jpg Opmerking

Deze stap moet worden uitgevoerd vanuit de grafische gebruikersinterface. Deze stap kan niet worden geautomatiseerd of worden uitgevoerd in een Windows PowerShell-sessie.

Het gastbesturingssysteem installeren

 1. Klik vanuit Hyper-V-beheer in de sectie Virtuele machines van het resultatendeelvenster met de rechtermuisknop op de naam van de virtuele machine en klik vervolgens op Verbinding maken.

 2. Het hulpprogramma Virtual Machine Connection wordt gestart.

 3. Klik in het menu Acties van het venster Virtual Machine Connection op Starten.

 4. De virtuele machine wordt gestart, de opstartapparaten worden opgezocht en het installatiepakket wordt geladen.

 5. Voltooi de installatie.

Hyper-V bevat een softwarepakket voor ondersteunde gastbesturingssystemen dat integratie tussen de fysieke computer en de virtuele machine verbetert. Dit pakket wordt integratieservices genoemd. Zie Integratieservices voor meer informatie.

System_CAPS_ICON_note.jpg Opmerking

Deze stap moet worden uitgevoerd vanuit de grafische gebruikersinterface. Deze stap kan niet worden geautomatiseerd of worden uitgevoerd in een Windows PowerShell-sessie.

Integratieservices installeren of upgraden

 1. Open Hyper-V-beheer. Klik in het menu Extra van Serverbeheer op Hyper-V-beheer.

 2. Maak verbinding met de virtuele machine. Ga als volgt te werk in de sectie Virtuele machines van het deelvenster met resultaten, op een van deze manieren:

  • Klik met de rechtermuisknop op de naam van de virtuele machine en klik op Verbinding maken.

  • Selecteer de naam van de virtuele machine. Klik in het deelvenster Actie op Verbindingen maken.

 3. Het hulpprogramma Virtual Machine Connection wordt gestart. Klik in het menu Actie van Virtual Machine Connection op Installatieschijf Integration Services plaatsen. Met deze actie wordt de installatieschijf in het virtuele dvd-station geladen.

 4. Mogelijk moet u de installatie handmatig starten, afhankelijk van het te installeren besturingssysteem. Klik ergens in het venster van het gastbesturingssysteem en navigeer naar het cd-rom-station. Gebruik de methode die geschikt is voor het gastbesturingssysteem om het installatiepakket te starten vanaf het cd-rom-station.

 5. Nadat de installatie is voltooid, zijn alle integratieservices beschikbaar voor gebruik.

Weergeven: