Uw Windows Azure AD-tenant beheren

Gepubliceerd: april 2012

Bijgewerkt: april 2013

Van toepassing op: Office 365, Windows Azure, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

Als beheerder van een of meer abonnementen op Microsoft-cloudservices kunt u de Windows Intune- of Office 365-accountportal of de Windows Azure Active Directory-portal gebruiken om de instellingen voor tenant van uw organisatie te beheren. Zie Wat is een Windows Azure AD-tenant? voor meer informatie over uw tenant.

Op beide portalpagina's kunt u:

 • Gebruikers en groepen.maken en beheren

 • De Microsoft-cloudservices beheren waarop uw organisatie is geabonneerd

 • Lokale integratie met uw Active Directory-service instellen

De Windows Azure AD -portal, Office 365-accountportal en Windows Intune-accountportal lezen van en schrijven naar één gedeeld exemplaar van Windows Azure AD dat is gekoppeld aan de tenant van uw organisatie (zie de volgende afbeelding). Op deze manier fungeren de portals als front-endinterface waarmee u de gegevens van uw tenant kunt opvragen en/of wijzigen. U kunt ook Windows PowerShell-cmdlets downloaden om de gegevens van uw tenant in Windows Azure AD te beheren.

De werking van portalen bij Windows Azure AD

De hierboven genoemde accountportals en de bijbehorende Windows PowerShell-cmdlets voor Windows Azure AD voor het beheer van gebruikers en uw abonnement worden boven op het Windows Azure AD -platform geplaatst.

CautionOpgepast
Als u de gegevens van uw organisatie wijzigt met een van de portals (of cmdlets) in de afbeelding hierboven terwijl u bent aangemeld via een van deze services, wordt deze wijziging ook weergegeven in de beide andere portalen als u zich de volgende keer aanmeldt via die service. De gegevens worden namelijk gedeeld tussen de services waarop u bent geabonneerd in uw tenant.

Als u bijvoorbeeld de Office 365-accountportal hebt gebruikt om de aanmelding van een gebruiker te blokkeren, kan de gebruiker zich ook niet aanmelden bij een andere service waarop uw organisatie momenteel is geabonneerd. Als u dezelfde gebruikersaccount opvraagt via de Windows Intune-accountportal, ziet u dat de gebruiker is geblokkeerd.

Zie Use Windows PowerShell cmdlets to manage your cloud service voor meer informatie over het gebruik van Windows PowerShell-cmdlets om uw tenant te beheren.

Wat is een accountportal?

Met een accountportal kunt u uw Office 365- of Windows Intune-abonnement beheren en opgeven welke gebruikers de diverse services kunnen gebruiken. In de accountportal kunt u taken uitvoeren zoals handmatig gebruikersaccounts en beveiligingsgroepen toevoegen, service-instellingen definiëren en beheren, de servicestatus controleren en online Help raadplegen.

Windows Azure AD biedt momenteel ondersteuning voor front-endtoegang tot de abonnementsgegevens van uw organisatie via een of meer van de volgende accountportals, afhankelijk van de services waarop u bent geabonneerd:

 • Office 365-accountportal

 • Windows Intune-accountportal

Als u zich aanmeldt bij een van deze accountportals, wordt de pagina Overzicht weergegeven. De koppelingen onder Snelkoppelingen beheerders bieden snelle toegang tot algemene beheerderstaken. Met deze koppelingen kunt u gebruikerswachtwoorden opnieuw instellen, nieuwe gebruikers toevoegen, gebruikers toewijzen aan beveiligingsgroepen en een nieuwe serviceaanvraag openen. U kunt ook andere beheerderstaken uitvoeren in andere gebieden op de pagina Overzicht.

Gebruikers kunnen de accountportal ook openen, maar alleen om hun wachtwoord te wijzigen of toegang te krijgen tot de services waarvoor ze een licentie hebben.

Wat is de Windows Azure AD-portal?

In de Windows Azure AD -portal kunt u de meeste taken uitvoeren die u ook met een accountportal uitvoert. Het grote voordeel is dat u over één plaats beschikt waarin u alle gebruikers, groepen, domeinen en licenties kunt bekijken voor alle cloudservices waarop uw organisatie is geabonneerd in uw Windows Azure AD tenant.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de tenantbeheerder?

Welke portal u ook gebruikt voor uw tenant, u kunt verschillende typen beheerders toewijzen om verschillende taken uit te voeren, zoals gebruikers maken en bewerken, factureringstaken beheren en wachtwoorden opnieuw instellen. Hoofdbeheerders verlenen machtigingen aan verschillende beheerders in uw organisatie op basis van de beheerdersrol. Zie Beheerdersrollen toewijzen voor meer informatie.

Naast kennis van de specifieke taken die bij hun rol horen, wordt ervaring met de volgende gebieden aanbevolen voor alle beheerders:

 • Kennis van de IT-omgeving, het netwerk en de internetverbinding van de organisatie

 • Ervaring met de ondersteuning en het beheer van besturingssystemen en toepassingen voor pc's

 • Ervaring met de ondersteuning en opleiding van gebruikers

 • Ervaring met de oplossing van gebruikersproblemen

Voorbeelden van mogelijke beheerdersverantwoordelijkheden zijn:

 • Gebruikersaccounts maken, wijzigen of verwijderen

 • Servicelicenties en de servicestatus controleren

 • Wachtwoorden beheren

 • Problemen van gebruikers met e-mail en andere services oplossen

 • Sites en siteverzamelingen beheren

 • Abonnementskosten betalen

 • Migreren van de bestaande omgeving van de organisatie naar de cloud

 • Werknemers opleiden en ondersteunen bij het gebruik van cloudservices

 • Problemen melden bij Microsoft Ondersteuning

Zie ook

Weergeven: