Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Gesynchroniseerde gebruikers activeren

Gepubliceerd: april 2012

Bijgewerkt: februari 2013

Van toepassing op: Office 365, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

Als u gebruikers van uw lokale Active Directory-adreslijstservice wilt synchroniseren naar Windows Azure Active Directory, moet u die gebruikers activeren voordat ze gebruik kunnen maken van de services. Als u Active Directory niet gebruikt, hoeft u geen gebruikers te activeren. De eerste keer dat u Hulpprogramma voor Windows Azure Active Directory-synchronisatie uitvoert, worden alle gebruikersaccounts, contactpersonen met e-mail en groepen uit uw lokale Active Directory-service gekopieerd.

TipTip
Gebruikt u Office 365? Nadat dit is voltooid, worden in de cloud service gebruikers en groepen zonder e-mail weergegeven en wordt de resterende informatie gesynchroniseerd in Microsoft Exchange Online. Wanneer deze gebruikersaccounts zijn gemaakt in Windows Azure AD , worden ze niet geactiveerd. Dit betekent dat aan deze accounts nog geen Exchange Online-postvak of licenties voor andere services zijn toegewezen. Zie Nieuwe externe contactpersoon maken voor meer informatie over het maken van een nieuwe externe contactpersoon. Zie Nieuwe distributiegroep maken voor meer informatie over het maken van een nieuwe distributiegroep.

Als u een domein in uw lokale Active Directory wilt toevoegen of verwijderen of de proxyinstellingen wilt wijzigen voor de computer waarop Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie wordt uitgevoerd, moet u de configuratiewizard voor Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie uitvoeren. Hierdoor wordt de lijst bijgewerkt voor domeinen die moeten worden gesynchroniseerd. Nadat u de gebruikers hebt geactiveerd, moet u de wizard voor migratie van postvakken uitvoeren om het doorsturen van e-mail van de lokale Microsoft Exchange Server-postvakken van deze gebruikers naar hun Exchange Online-postvakken in te stellen en de inhoud van hun postvakken te kopiëren. Zie Hybride implementatie voor Exchange en migratie met Office 365 voor meer informatie.

Meer informatie De volgende stappen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de Office 365 accountportaal, het Windows Intune accountportaal of de Windows Azure AD portaal, afhankelijk van op welke diensten uw organisatie geabonneerd is. Op deze manier, funguren portalen als front-end interfaces die ophalen in de directorygegevens gekoppeld met de Windows Azure AD tenant van uw organisatie. Bekijk, voor meer informatie over het gebruik van portalen om uw tenant te beheren Uw Windows Azure AD-tenant beheren.

Een of meer gebruikers activeren

 1. Klik, afhankelijk van welk portaal u gebruikt, in het linker deelvenster op Gebruikers of Gebruikers en groepen.

 2. Schakel het selectievakje in naast gebruikers die u wilt activeren en klik vervolgens op Gesynchroniseerde gebruikers activeren.

  noteOpmerking
  Voor toegang tot alle gebruikers die zijn gesynchroniseerd met de Active Directory-service, kunt u een aangepaste weergave van die gebruikers maken in de vervolgkeuzelijst Weergave. Hiervoor schakelt u op de pagina Nieuwe weergave het selectievakje naast Alleen gesynchroniseerde gebruikers in. Nadat u de weergave hebt gemaakt, keert u terug naar deze stap van de procedure, selecteert u de nieuwe weergave in de vervolgkeuzelijst Weergave en schakelt u vervolgens het bovenste selectievakje in de gebruikerslijst in om alle gebruikers in die weergave te selecteren. Voor alle gesynchroniseerde gebruikers wordt naast hun weergavenaam een synchronisatiepictogram weergegeven. Zie Gebruikersweergave maken, bewerken of verwijderen voor meer informatie over weergaven.

 3. Selecteer onder Gebruikerslocatie instellen de werklocatie van een of meer gebruikers. Als u licenties wilt toewijzen aan een of meer gebruikers, gaat u naar stap 5 van deze procedure. Als u nu geen licenties wilt toewijzen, klikt u op Volgende en gaat u naar stap 6 van deze procedure.

 4. Selecteer onder Licenties toewijzen de licenties die u wilt toewijzen aan een of meer gebruikers en klik vervolgens op Volgende.

 5. Selecteer op de pagina Resultaten per e-mail verzenden de optie E-mail verzenden om een gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord voor een of meer geactiveerde gebruikers te verzenden naar uzelf en/of andere gewenste geadresseerden. Voer de e-mailadressen, gescheiden door puntkomma's (;), in en klik vervolgens op Activeren.

  noteOpmerking
  U kunt maximaal vijf e-mailadressen invoeren.

 6. Op de pagina Resultaten worden een of meer nieuwe gebruikers en hun tijdelijke wachtwoord weergegeven. Klik op Voltooien wanneer u alle resultaten hebt gecontroleerd.

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft