Wachtwoord wijzigen

Gepubliceerd: april 2012

Bijgewerkt: juni 2012

Van toepassing op: Office 365, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

Wanneer u zich de eerste keer aanmeldt bij een cloud service van Microsoft , gebruikt u het tijdelijke wachtwoord dat u hebt gekregen en maakt u een nieuw wachtwoord als u zich daarna wilt aanmelden. U kunt uw wachtwoord ook elke keer wijzigen nadat u zich hebt aangemeld. In dit onderwerp wordt het wijzigen van uw wachtwoord nadat u zich hebt aangemeld, behandeld.

Wat wilt u doen?

Meer informatie De volgende stappen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de Office 365 accountportaal, het Windows Intune accountportaal of de Windows Azure AD portaal, afhankelijk van op welke diensten uw organisatie geabonneerd is. Op deze manier, funguren portalen als front-end interfaces die ophalen in de directorygegevens gekoppeld met de Windows Azure AD tenant van uw organisatie. Bekijk, voor meer informatie over het gebruik van portalen om uw tenant te beheren Uw Windows Azure AD-tenant beheren.

Mijn wachtwoord wijzigen

Volg deze stappen om uw wachtwoord te wijzigen:

 1. Klik, afhankelijk van welk portaal u gebruikt, op Mijn profiel of klik op -YourProfileName, en klik vervolgens op Wachtwoord wijzigen.

 2. Op de pagina Wachtwoord wijzigen typt u uw oude wachtwoord, een nieuw wachtwoord en vervolgens nogmaals het nieuwe wachtword ter bevestiging. Wanneer u uw wachtwoord wilt wijzigen, gebruikt u de volgende richtlijnen:

  • Gebruik 8 tot 16 tekens.

  • Gebruik een combinatie van hoofdletters en kleine letters.

  • Gebruik ten minste één cijfer of symbool.

  • Gebruik geen spaties, tabs en regeleinden.

  • Gebruik niet uw gebruikersnaam (het deel van uw gebruikers-ID links van het @-teken).

 3. Klik op Verzenden.

Wachtwoordbeleid

Het beleid voor het gebruikerswachtwoord is als volgt:

 • Standaard worden wachtwoorden ingesteld die regelmatig verlopen. Als uw wachtwoord verloopt, wordt u gewaarschuwd bij het aanmelden.

 • Als u uw wachtwoord vergeet, moet u aan de beheerder van de cloud service vragen of deze een nieuw wachtwoord wil instellen. Uw beheerder kan u een nieuw, tijdelijk wachtwoord geven voor de volgende keer dat u zich aanmeldt.

 • Als u uw wachtwoord vergeet en u bent de enige cloudservice-beheerder in uw organsiatie, dan kunt u uw eigen wachtwoord opnieuw instellen als u eerder een alternatief e-mailadres en een mobiel telefoonnummer waarop u tekstberichten kunt ontvangen, hebt opgegeven. Zie voor informatie over het opnieuw instellen van uw eigen wachtwoord Beheerderswachtwoord opnieuw instellen. Zie Beheerdersrollen toewijzen voor informatie over hoe u uw administratoraccount instelt met een alternatief e-mailadres en een mobiel telefoonnummer. Als u het vereiste mobiele telefoonnummer en e-mailadres niet hebt opgegeven, neemt u contact op met de ondersteuning om uw wachtwoord opnieuw te laten instellen.

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven: