Wat is mijn gebruikers-id en waarom heb ik dit nodig?

Gepubliceerd: april 2012

Bijgewerkt: november 2012

Van toepassing op: Office 365, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

Iedere gebruiker in uw organisatie die zich aanmeldt bij een Micosoft cloud services waarop u bent geabonneerd, heeft een gebruikers-ID nodig.

Wat is een gebruikers-id?

Een gebruikers-ID is een unieke identificatie van een account in Windows Azure Active Directory waarmee één gebruiker in uw organisatie wordt vertegenwoordigd. Elke gebruikers-ID heeft een UPN-achtervoegsel (User Principal Name) dat bestaat uit de gebruikersnaam van het account (die uniek moet zijn), het teken @ en de internetdomeinnaam die is toegewezen door de beheerder die het gebruikersaccount heeft gemaakt in Windows Azure AD . De aanvankelijke gebruikers-ID die is opgegeven door de persoon die uw tenant heeft gemaakt, kan er bijvoorbeeld uitzien als admin@contoso.onmicrosoft.com.

Het domein dat u toewijst aan een gebruikers-ID, kan het .onmicrosoft.com-standaarddomein zijn dat u hebt opgegeven bij de registratie voor een cloud service van Microsoft of een ander aangepast domein dat u later hebt geregistreerd in uw tenant. Als u bijvoorbeeld urbanresearch.onmicrosoft.com hebt opgegeven als domeinnaam voor uw organisatie bij het maken van uw tenant en u de gebruikersnaam pjansen opgeeft, wordt uw gebruikers-ID pjansen@urbanresearch.onmicrosoft.com.

Als u een aangepast domein wilt gebruiken voor uw gebruikers-ID's en e-mailadressen (bijvoorbeeld nsmeets@urbanresearch.com) in plaats van het aanvankelijke onmicrosoft.com-domein, kunt u een ander domein toevoegen en registreren bij uw tenant.

Waarom heb ik een gebruikers-id nodig?

Als eindgebruiker hebt u een gebruikers-ID nodig om u aan te melden bij de cloudservices waarop uw organisatie is geabonneerd.

Als beheerder moet u een gebruikers-ID maken voor iedere gebruiker die toegang moet hebben tot de Micosoft cloud services waarop u bent geabonneerd in uw tenant. Windows Azure AD genereert een tijdelijk wachtwoord dat u aan nieuwe gebruikers kunt geven, samen met een gebruikers-ID voor iedere gebruiker, zodat ze zich kunnen aanmelden bij de de cloud service-services waaraan u die licenties hebt toegewezen. U kunt de gebruikers-ID beschouwen als een lokaal standaardgebruikersaccount, omdat u verschillende machtigingsniveaus of rollen kunt toewijzen aan elke gebruikers-ID in uw tenant.

Standaard krijgt de gebruikers-ID die is opgegeven door de persoon die oorspronkelijk de Windows Azure AD tenant van uw organisatie heeft gemaakt automatisch hoofdbeheerdersmachtigingen, zodat die persoon volledige toegang heeft om de tenant in te stellen. Zie Beheerdersrollen toewijzen voor meer informatie over hoofdbeheerdersmachtigingen.

Het gebruik van gebruikers-id's tijdens het registratieproces

De eerste keer dat u bijvoorbeeld Windows Intune of Microsoft Office 365 registreert bij een cloud service van Microsoft , wordt automatisch een bedrijfsaccount of Windows Azure AD tenant-account gemaakt waarmee u één set gebruikersaccounts kunt beheren in een of meer Micosoft cloud services waarop uw organisatie is geabonneerd. Zie Wat is een Windows Azure AD-tenant? voor meer informatie.

Tijdens de registratie moet u het volgende opgeven:

  • Een nieuwe domeinnaam die uniek is voor uw organisatie.

  • Een bestaand e-mailadres als alternatief e-mailadres.

  • Een nieuwe gebruikers-ID die door die persoon wordt gebruikt om zich aan te melden bij uw nieuwe tenant.

Nadat u het registratieproces hebt voltooid, krijgt u een introductiebericht op uw bestaande e-mailadres met uw gebruikers-ID en de URL van de pagina waarop u zich aanmeldt bij de cloudservice. Als u uw gebruikers-ID of de URL van de portal vergeet, kunt u deze gegevens terugvinden in het introductiebericht.

noteOpmerking
Het alternatieve e-mailadres dat u opgeeft tijdens de registratie wordt gebruikt voor belangrijke mededelingen, zoals het opnieuw instellen van beheerderswachtwoorden. Informatie over de service, facturering en aanbiedingen die u wilt ontvangen, worden eveneens naar dit e-mailadres gestuurd. Als u een beheerder bent, kunt u dit e-mailadres wijzigen op de pagina Mijn profiel.

Uw bestaande gebruikers-id's gebruiken voor meerdere Microsoft-cloudservices

Als u al een bestaande Windows Azure AD tenant met ingestelde gebruikers-ID's hebt en u zich wilt abonneren op een andere Microsoft-cloudservice, kunt u het beste hetzelfde tenant-account gebruiken bij de registratie voor het nieuwe Microsoft-cloudserviceabonnement. Op die manier kunt u dezelfde groep gebruikers-ID's gebruiken voor verschillende services in de tenant van uw organisatie.

Als u zich niet aanmeldt met uw bestaande Windows Azure AD tenant (bedrijfsaccount) bij de registratie voor een andere Microsoft-cloudservice, wordt er een nieuwe Windows Azure AD tenant voor u gemaakt en kunt u dezelfde groep gebruikers niet delen met alle Micosoft cloud services waarop u bent geabonneerd in uw oorspronkelijke tenant. Zie Wat is een Windows Azure AD-tenant? voor meer informatie.

Zie ook

Weergeven: