Meerdere gebruikers toevoegen met bulkimport

Gepubliceerd: april 2012

Bijgewerkt: februari 2013

Van toepassing op: Office 365, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

U kunt meerdere gebruikersaccounts uit één bronbestand importeren in een cloud service van Microsoft . Dit bestand moet door komma's gescheiden waarden (CSV) bevatten en aan de betreffende indelingsvereisten voldoen. Een CSV-bestand is een eenvoudige manier om een grote hoeveelheid gegevens uit te wisselen tussen programma's. Het bestand bevat tekst zonder opmaak en de informatie in databasevorm wordt opgeslagen in een speciale indeling. De indeling vereist één record per regel. Velden in records moeten worden gescheiden door komma's.

U kunt een bestaand CSV-bestand uploaden met de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen of u kunt de meegeleverde lege CSV-sjabloon bewerken in een teksteditor zoals Kladblok. De sjabloon bevat kolomlabels voor gebruikersgegevens waaronder u informatie kunt invoeren over de gebruikers die u wilt importeren. De wizard bevat ook een CSV-voorbeeldbestand met voorbeelden van correct ingedeelde gebruikersgegevens.

Wanneer u een CSV-bestand maakt, kunt u de kolomlabels voor gebruikersgegevens invoeren met de gewenste taal of tekens, maar de volgorde van de labels, zoals u ziet in het voorbeeld, is belangrijk voor het invullen van de juiste velden. Vervolgens kunt u met de gewenste taal of tekens gegevens invoeren in de velden en uw bestand in een Unicode- of UTF-8-indeling opslaan.

Het minimum aantal rijen is twee, inclusief de eerste rij met kolomlabels voor gebruikersgegevens. (De tweede rij is een gebruiker.) Het maximum aantal rijen is 251, inclusief de eerste rij met kolomlabels voor gebruikersgegevens. Alleen de gebruikersnaam en de weergavenaam zijn vereist. Als u meer dan 250 gebruikers wilt importeren, moet u meerdere CSV-bestanden maken. In de volgende tabel ziet u de kolomlabels voor gebruikersgegevens en de maximale tekenlengte voor elke kolom in het CSV-voorbeeldbestand.

ImportantBelangrijk
Wanneer u een CSV-bestand maakt of bewerkt, gebruikt u Kladblok of een andere eenvoudige teksteditor om potentiële problemen met bestandsverwerking te vermijden.

 

Kolomlabel voor gebruikersgegevens Maximale tekenlengte

Gebruikersnaam (vereist)

De gebruikersnaam heeft een maximale totale lengte van 79 tekens (inclusief het @-teken) en moet de notatie naam@domein.<extensie> hebben. De gebruikersalias mag niet langer zijn dan 30 tekens en de domeinnaam mag niet langer zijn dan 48 tekens.

Voornaam

64

Achternaam

64

Weergavenaam (vereist)

256

Functie

64

Afdeling

64

Kantoornummer

128

Telefoon (werk)

64

Mobiele telefoon

64

Fax

64

Adres

1024

Plaats

128

Provincie

128

Postcode

40

Land of regio

128

Meer informatie De volgende stappen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de Office 365 accountportaal, het Windows Intune accountportaal of de Windows Azure AD portaal, afhankelijk van op welke diensten uw organisatie geabonneerd is. Op deze manier, funguren portalen als front-end interfaces die ophalen in de directorygegevens gekoppeld met de Windows Azure AD tenant van uw organisatie. Bekijk, voor meer informatie over het gebruik van portalen om uw tenant te beheren Uw Windows Azure AD-tenant beheren.

Gebruikers toevoegen met bulkimport

CautionOpgepast
 • Als u gebruikers importeert uit verschillende landen of regio's, raden wij u aan een afzonderlijk CSV-bestand te maken voor elk land of elke regio en een bulkimport voor elk CSV-bestand uit te voeren. De reden hiervan is dat u tijdens het importproces de locatie van de gebruikers in het CSV-bestand aangeeft en u slechts één locatie kunt selecteren per bulkimport.

 • Zorg ervoor dat de kolom Gebruikersnaam van uw CSV-bestand voor elke gebruiker het volledige e-mailadres bevat (bijvoorbeeld jeroen@contoso.com). Zo vermijdt u dat een fout wordt gemeld wanneer u het bestand uploadt.

Ga als volgt te werk om meerdere gebruikers toe te voegen met een CSV-bestand.

 1. Klik, afhankelijk van welke portaal u gebruikt, op Nieuw en klik vervolgens op Gebruikers bulksgewijs toevoegen of klik op het pictogram Gebruikers bulksgewijs toevoegen.

 2. Voer een van de volgende stappen uit op de pagina Selecteer een CSV-bestand en klik vervolgens op Volgende.

  • Klik op Bladeren om een bestaand CSV-bestand op uw computer op te geven.

  • Klik op Een leeg CSV-bestand downloaden om een CSV-bestand te maken met de meegeleverde sjabloon. Wanneer u klaar bent, slaat u het bestand op uw computer op en klikt u op Bladeren om het bestand op te geven dat u net hebt gemaakt.

  • Klik op Een CSV-voorbeeldbestand downloaden om een voorbeeldbestand met gebruikersgegevens in de juiste indeling te openen. Als u uw CSV-bestand maakt op basis van dit voorbeeldbestand, slaat u het bestand op uw computer op nadat u uw gegevens hebt ingevoerd en klikt u op Bladeren om het bestand op te geven dat u net hebt gemaakt.

  CautionOpgepast
  Maak, wijzig of verwijder geen kolomlabels in het sjabloon- of voorbeeldbestand en sla het bestand op met de extensie .csv om te vermijden dat het bestand niet juist wordt geladen.

 3. Bevestig op de pagina Verificatieresultaten dat uw CSV-bestand geen fouten bevat en dat het aantal te importeren gebruikers juist is. Als u fouten in het logboekbestand wilt bekijken, klikt u op Weergeven. Als uw CSV-bestand fouten bevat, klikt u op Terug. Open uw CSV-bestand en breng correcties aan. Voer stap 4 vervolgens opnieuw uit. Nadat uw CSV-bestand is geslaagd voor de verificatie, klikt u op Volgende.

  noteOpmerking
  • Dit is slechts een verificatiestap. Hier worden geen gebruikers toegevoegd.

  • Als u stap 4 opnieuw moet uitvoeren om het CSV-bestand te corrigeren, klikt u opnieuw op Bladeren om het bijgewerkte CSV-bestand opnieuw bij te voegen, ook al is het bestand nog altijd geselecteerd onder Pad en bestandsnaam.

 4. Selecteer op de pagina Instellingen onder Aanmeldstatus instellen de optie Toegestaan als u wilt toestaan dat gebruikers zich aanmelden bij de cloud service en toegang krijgen tot gelicentieerde services. Selecteer Geblokkeerd als u niet wilt dat gebruikers zich kunnen aanmelden bij de cloud service en toegang krijgen tot gelicentieerde services. Selecteer onder Gebruikerslocatie instellen de werklocatie van de gebruikers en klik vervolgens op Volgende.

 5. Selecteer op de pagina Licenties toewijzen de licenties die u wilt toewijzen aan alle gebruikers die worden geïmporteerd en klik vervolgens op Volgende.

 6. Selecteer op de pagina Resultaten per e-mail verzenden de optie E-mail verzenden om een gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord voor de toegevoegde gebruikers te verzenden naar uzelf en/of andere gewenste geadresseerden. Voer de e-mailadressen gescheiden door puntkomma's (;) in en klik vervolgens op Maken.

  noteOpmerking
  U kunt maximaal vijf e-mailadressen invoeren.

 7. Op de pagina Resultaten wordt een lijst met geïmporteerde gebruikers en hun tijdelijke wachtwoorden weergegeven, evenals de fouten die zijn opgetreden tijdens het importproces. Als een gebruiker niet is geïmporteerd, wordt de reden hiervan gemeld in een statusbericht. Als u ervoor kiest om deze informatie niet per e-mail te verzenden naar uzelf, kunt u op Weergeven klikken om het logboekbestand te openen en de informatie vervolgens af te drukken of op te slaan.

 8. Klik op Sluiten wanneer u alle resultaten hebt gecontroleerd.

  noteOpmerking
  Het kan enige tijd duren om wijzigingen toe te passen op meerdere services.

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven: