Gebruikers maken of bewerken

Gepubliceerd: april 2012

Bijgewerkt: april 2013

Van toepassing op: Office 365, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

U moet een account maken voor elke gebruiker die u toegang wilt geven tot een cloud service van Microsoft . U kunt ook gebruikersaccounts wijzigen of verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn. Gebruikers hebben standaard geen beheerdersmachtigingen, maar u kunt ze desgewenst toewijzen. Zie Beheerdersrollen toewijzen voor meer informatie.

noteOpmerking
Als uw bedrijf co-existentie van e-mail heeft ingesteld, moet u alle gebruikersaccounts maken en bewerken in uw lokale Active Directory-adreslijstservice. Zie Routekaart voor adreslijstsynchronisatie voor meer informatie.

Wat wilt u doen?

Meer informatie De volgende stappen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de Office 365 accountportaal, het Windows Intune accountportaal of de Windows Azure AD portaal, afhankelijk van op welke diensten uw organisatie geabonneerd is. Op deze manier, funguren portalen als front-end interfaces die ophalen in de directorygegevens gekoppeld met de Windows Azure AD tenant van uw organisatie. Bekijk, voor meer informatie over het gebruik van portalen om uw tenant te beheren Uw Windows Azure AD-tenant beheren.

Gebruiker maken

Voltooi deze stappen als u één gebruikersaccount wilt maken. Zie Meerdere gebruikers toevoegen met bulkimport als u meerdere gebruikers tegelijk wilt toevoegen.

 1. Klik, afhankelijk van welk portaal u gebruikt, in het linker deelvenster op Gebruikers of Gebruikers en groepen.

 2. Klik, afhankelijk van welke portaal u gebruikt, op Nieuw en klik vervolgens op Gebruiker of klik op het pictogram Nieuw toevoegen.

 3. Vul op de pagina Details de gebruikersgegevens in. Klik op de pijl naast Aanvullende gegevens om optionele gebruikersgegevens toe te voegen en klik vervolgens op Volgende.

 4. Als u wilt dat de gebruiker een beheerdersrol heeft, selecteert u Ja op de pagina Instellingen en selecteert u een beheerdersrol in de lijst. Zie Beheerdersrollen toewijzenvoor belangrijke informatie over beheerdersaccounts.

  noteOpmerking
  • Als u de cloud service niet hebt aangeschaft bij Microsoft, kunt u geen factureringswijzigingen aanbrengen en is de rol van financieel medewerker niet beschikbaar voor u.

  • Als u beheerder voor een partnerbedrijf bent, zijn aanvullende instellingen beschikbaar waarmee u beheerdersmachtigingen kunt toewijzen.

 5. Selecteer onder Gebruikerslocatie instellen de werklocatie van de gebruiker en klik vervolgens op Volgende.

 6. Selecteer op de pagina Licenties toewijzen de licenties die u wilt toewijzen aan de gebruiker en klik vervolgens op Volgende.

  noteOpmerking
  Als geen licenties beschikbaar zijn, kunt u meer licenties aanschaffen, licenties van bestaande gebruikers verwijderen of gebruikersaccounts met toegewezen licenties verwijderen.

 7. Selecteer op de pagina Resultaten per e-mail verzenden de optie E-mail verzenden om een gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord (de cloud service genereert automatisch het wachtwoord) voor de nieuw gemaakte gebruiker per e-mail te verzenden naar uzelf en de gewenste geadresseerden. Typ de e-mailadressen, gescheiden door puntkomma's (;), en klik vervolgens op Maken. U kunt maximaal vijf e-mailadressen invoeren.

 8. Op de pagina Resultaten worden de nieuwe gebruikersnaam en het tijdelijke wachtwoord weergegeven. Klik op Voltooien wanneer u alle resultaten hebt gecontroleerd.

Als uw organisatie meer dan één domein gebruikt, moet u rekening houden met de volgende mogelijke problemen wanneer u een gebruikersaccount maakt:

 • U kunt gebruikersaccounts met dezelfde UPN-naam (user principal name) maken voor meerdere domeinen, als u bijvoorbeeld eerst tiesarts@contoso.onmicrosoft.com en vervolgens tiesarts@contoso.com maakt.

 • U kunt niet eerst tiesarts@contoso.com en vervolgens tiesarts@contoso.onmicrosoft.com maken.

noteOpmerking
Het kan enige tijd duren om bepaalde wijzigingen toe te passen op meerdere services.

Gebruiker bewerken

CautionOpgepast
Als de gebruiker die u probeert te bewerken, wordt gesynchroniseerd met uw Active Directory-service, verschijnt een foutbericht en kunt u de gebruiker niet bewerken met deze procedure. Gebruik de beheerfuncties van de lokale Active Directory om de gebruiker te bewerken.

 1. Klik, afhankelijk van welk portaal u gebruikt, in het linker deelvenster op Gebruikers of Gebruikers en groepen.

 2. Afhankelijk van welk portaal u gebruikt, schakel het selectievakje in naast de gebruiker die u wilt bewerken en klik vervolgens op Bewerken of het pictogram Bewerken.

 3. Klik op de tabbladen Details, Instellingen, Licenties of Meer, afhankelijk van de wijzigingen die u wilt aanbrengen. Voltooi de wijzigingen en klik vervolgens op Opslaan.

Meerdere gebruikers bewerken

CautionOpgepast
Als de gebruikers die u wilt bewerken, worden gesynchroniseerd met uw Active Directory-service, kunt u deze procedure niet voltooien. De wijzigingen worden niet toegepast op de pagina Resultaten. Gebruik de beheerfuncties van de lokale Active Directory om meerdere gebruikers te bewerken.

 1. Afhankelijk van welk portaal u gebruikt, schakel het selectievakje in naast de gebruikers die u wilt bewerken en klik vervolgens op Bewerken of het pictogram Bewerken.

 2. Bewerk op de pagina Details de betreffende gegevens en klik vervolgens op Volgende.

 3. Bewerk op de pagina Instellingen de betreffende gegevens en klik vervolgens op Volgende.

 4. Voer op de pagina Licenties toewijzen een van de volgende stappen uit en klik vervolgens op Verzenden.

  • Als u geen wijzigingen wilt aanbrengen in de bestaande licentietoewijzingen, klikt u op Huidige licentietoewijzingen behouden.

  • Als u bestaande licentietoewijzingen wilt vervangen, klikt u op Huidige licentietoewijzingen vervangen en selecteert u vervolgens een of meer licenties in de lijst.

  • Als u licenties wilt toevoegen aan bestaande licentietoewijzingen, klikt u op Toevoegen aan bestaande licentietoewijzingen en selecteert u vervolgens een of meer licenties in de lijst.

   noteOpmerking
   Als er geen licenties meer beschikbaar zijn, kunt u meer licenties aanschaffen, servicelicenties recyclen door licenties van bestaande gebruikers in te trekken of gebruikersaccounts met toegewezen licenties verwijderen.

 5. Bekijk uw resultaten op de pagina Resultaten. Klik op Voltooien wanneer u alle resultaten hebt gecontroleerd.

noteOpmerking
Het kan enige tijd duren om bepaalde wijzigingen toe te passen op meerdere services.

Zie ook

Weergeven: