Beveiligingsgroep maken, bewerken of verwijderen

Gepubliceerd: april 2012

Bijgewerkt: februari 2013

Van toepassing op: Office 365, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

Een beveiligingsgroep in een cloud service van Microsoft is een groep gebruikers die van een beheerder toegang heeft gekregen tot specifieke bronnen. Een beheerder kan bijvoorbeeld een beveiligingsgroep maken om een bepaalde groep mensen toegang te geven tot een SharePoint-site.

noteOpmerking
Alleen globale beheerders en beheerders van gebruikerstoegang hebben rechten om beveiligingsgroepen te maken, te bewerken of te verwijderen. Zie Beheerdersrollen toewijzen voor meer informatie over de rollen van beheerders.

Wat wilt u doen?

Meer informatie De volgende stappen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de Office 365 accountportaal, het Windows Intune accountportaal of de Windows Azure AD portaal, afhankelijk van op welke diensten uw organisatie geabonneerd is. Op deze manier, funguren portalen als front-end interfaces die ophalen in de directorygegevens gekoppeld met de Windows Azure AD tenant van uw organisatie. Bekijk, voor meer informatie over het gebruik van portalen om uw tenant te beheren Uw Windows Azure AD-tenant beheren.

Een beveiligingsgroep toevoegen

 1. Klik, afhankelijk van welk portaal u gebruikt, in het linker deelvenster op Gebruikers of Gebruikers en groepen en klik vervolgens op Beveiligingsgroepen.

 2. Klik op de pagina Beveiligingsgroepen op Nieuw. De wizard Nieuwe beveiligingsgroep verschijnt.

 3. Typ op de pagina Details een naam en een beschrijving voor de groep en klik op Opslaan.

 4. Selecteer op de pagina Leden selecteren in de vervolgkeuzelijst Lijsttype het type leden dat u wilt toevoegen aan de nieuwe gebruikersgroep: gebruikers of andere beveiligingsgroepen. Onder Beschikbare leden ziet u een lijst met alle leden in dat lijsttype. Schakel het selectievakje in naast elk lid dat u wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen. De toegevoegde leden worden weergegeven in de lijst Geselecteerde leden. U kunt een lid verwijderen uit de lijst Geselecteerde leden door het selectievakje te selecteren naast het lid dat u wilt verwijderenen en op Verwijderen te klikken. Wanneer de lijst met geselecteerde leden is voltooid, klikt u op Opslaan en sluiten.

  noteOpmerking
  • Als uw organisatie meer dan 2000 beveiligingsgroepen heeft, worden ze in een ongesorteerde lijst weergegeven onder Beschikbare leden. In dat geval moet u handmatig zoeken naar de groepen die u als leden wilt toevoegen.

  • Als de lijst Geselecteerde leden meer dan 2000 leden bevat, worden deze in een ongesorteerde lijst weergegeven.

Een beveiligingsgroep wijzigen

 1. Klik, afhankelijk van welk portaal u gebruikt, in het linker deelvenster op Gebruikers of Gebruikers en groepen en klik vervolgens op Beveiligingsgroepen.

 2. De beveiligingsgroepen staan vermeld op de pagina Beveiligingsgroepen. Selecteer het selectievakje naast de groep die u wilt bewerken en klik op Bewerken of klik op de groepsnaam.

 3. Klik op het tabblad Details of Leden, afhankelijk van de wijzigingen die u wilt maken. Voltooi uw wijzigingen en klik op Opslaan en sluiten.

ImportantBelangrijk
Als de groep die u wilt wijzigen, wordt gesynchroniseerd met uw Active Directory-service, verschijnt er een foutbericht en kunt u de groep niet via deze procedure wijzigen. Om de groep te wijzigen, moet u de beheerprogramma's van uw lokale Active Directory gebruiken.

Een beveiligingsgroep verwijderen

 1. Klik, afhankelijk van welk portaal u gebruikt, in het linker deelvenster op Gebruikers of Gebruikers en groepen en klik vervolgens op Beveiligingsgroepen.

 2. Selecteer op de pagina Beveiligingsgroepen het selectievakje naast de groep die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  ImportantBelangrijk
  U kunt geen groepen verwijderen die worden gesynchroniseerd met uw Active Directory-service. Om de groep te verwijderen, moet u de beheerprogramma's van uw lokale Active Directory gebruiken.

 3. Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u zeker weet of u de groep wilt verwijderen. Nadat u op Ja hebt geklikt, wordt de voortgang van het verwijderen in het dialoogvenster weergegeven. Klik op Sluiten wanneer het verwijderen is voltooid.

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven: