Uw domein toevoegen

Gepubliceerd: april 2012

Bijgewerkt: maart 2013

Van toepassing op: Office 365, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

Als uw organisatie al een aangepaste domeinnaam heeft, kunt u als beheerder deze naam toevoegen aan uw Windows Azure AD tenant voor gebruik bij alle Micosoft cloud services waarop u bent geabonneerd. Nadat u de domeinnaam hebt toegevoegd aan Windows Azure AD , kunt u deze domeinnaam koppelen aan uw cloudservices.

Zie Wat is een Windows Azure AD-tenant? voor meer informatie over uw Windows Azure AD tenant.

TipTip
Gebruikt u Office 365? Zodra u het domein hebt ingesteld, kunt u e-mailadressen, Lync Online-accounts en distributiegroepen met uw aangepaste domeinnaam maken. U kunt de domeinnaam ook gebruiken voor een openbare website op SharePoint Online.

Wat wilt u doen?

Meer informatie De volgende stappen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de Office 365 accountportaal, het Windows Intune accountportaal of de Windows Azure AD portaal, afhankelijk van op welke diensten uw organisatie geabonneerd is. Op deze manier, funguren portalen als front-end interfaces die ophalen in de directorygegevens gekoppeld met de Windows Azure AD tenant van uw organisatie. Bekijk, voor meer informatie over het gebruik van portalen om uw tenant te beheren Uw Windows Azure AD-tenant beheren.

Voorbereiden op het toevoegen van uw domeinnaam

Houd rekening met het volgende voordat u uw domeinnaam toevoegt.

 • Als u een domeinnaam wilt toevoegen, moet u de domeinnaam al hebben geregistreerd en aanmeldreferenties voor uw domeinregistrar hebben.

  • Als u geen aangepaste domeinnaam hebt, kunt u er een kopen bij een domeinregistrar.

  • Als u al wel een domeinnaam maar geen aanmeldreferenties voor uw domeinregistrar hebt, neemt u contact op met de persoon die de domeinnaam heeft geregistreerd.

  Zie Uw domeinservices zoeken of een nieuw domein kopen voor meer informatie.

 • Als u momenteel aangepaste domeinnamen gebruikt bij Microsoft Business Productivity Online Standard Suite, kunt u dezelfde namen niet toevoegen aan Windows Azure AD .

 • U kunt meerdere domeinen toevoegen aan Windows Azure AD . U kunt hetzelfde domein echter niet toevoegen aan verschillende cloudserviceaccounts. Als u een domein bijvoorbeeld toevoegt aan Windows Azure AD , kunt u niet nog een Windows Azure AD tenant maken en dezelfde domeinnaam toevoegen aan dit account.

 • U kunt een domeinnaam op een van de volgende manieren toevoegen aan Windows Azure AD :

  • De wizard Een domein toevoegen.

  • Windows Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell.

  • Een Windows PowerShell-cmdlet.

Een domeinnaam toevoegen en verifiëren

Als u een aangepaste domeinnaam wilt toevoegen aan Windows Azure AD , gebruikt u de wizard Een domein toevoegen als volgt.

 1. Klik op Domeinen in het linkerdeelvenster van de portal en klik op Een domein toevoegen.

 2. Typ de domeinnaam die u wilt toevoegen onder Domein opgeven op de pagina Een domein toevoegen en klik op Volgende.

 3. Volg de stappen in de wizard om met Windows Azure AD te verifiëren dat u de eigenaar bent van de domeinnaam die u hebt toegevoegd. Zie Een domein verifiëren bij een domeinnaamregistrar voor stapsgewijze aanwijzingen.

Nadat de domeinnaam is geverifieerd, geeft u de services op waarbij u de domeinnaam wilt gebruiken en stelt u de domeinnaam in voor gebruik bij de cloud service, zoals beschreven in de volgende secties.

TipTip
Nadat u de domeinnaam hebt toegevoegd aan de cloud service, kunt u de standaarddomeinnaam wijzigen voor nieuwe e-mailadressen. Zie De naam van het standaarddomein wijzigen voor meer informatie. U kunt ook uw eigen e-mailadres (dat tevens uw gebruikers-id is) bijwerken en uw aangepaste domeinnaam in plaats van het domein onmicrosoft.com gebruiken. Zie Gebruikers maken of bewerken voor meer informatie over het werken met gebruikersaccounts in de cloud service.

Wat wilt u doen?

De services opgeven die u gebruikt bij uw domeinnaam

Als u een domeinnaam toevoegt aan Windows Azure AD , moet u mogelijk de services opgeven die u wilt gebruiken bij de nieuwe domeinnaam.

In een aantal gevallen moet u opgeven welke domeinservices u wilt gebruiken bij een domeinnaam. Waarom moet u opgeven welke services u wilt gebruiken? Op deze manier weet u zeker dat u de DNS-records de cloud service voor de gewenste services kunt weergeven en bijwerken.

TipTip
Gebruikt u Office 365? U moet opgeven welke domeinservices u wilt gebruiken als u een van de volgende handelingen uitvoert:

 • U voegt uw aangepaste domeinnaam toe aan Windows Azure AD met de wizard en wilt de domeinnaam gebruiken voor een openbare website op SharePoint Online.

  ImportantBelangrijk
  Als u een openbare SharePoint Online-website wilt maken die uw domeinnaam gebruikt, moet u SharePoint Online opgeven als de domeinservice die u wilt gebruiken. U kunt niet ook Exchange Online of Lync Online selecteren als u SharePoint Online al hebt ingesteld als de service die u gebruikt bij de domeinnaam. Zie Voor Office 365-klanten: Een openbare website met uw domeinnaam hosten in combinatie met Exchange Online of Lync Online voor de manier waarop u deze beperking kunt omzeilen.

 • U kunt uw domein toevoegen met Windows Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell. Als u dit hulpprogramma gebruikt om uw domeinnaam toe te voegen, moet u altijd opgeven welke services u wilt gebruiken bij de domeinnaam.

Ga als volgt te werk om de domeinservices voor uw domeinnaam in te stellen bij de wizard Een domein toevoegen.

 1. Selecteer de services waarbij u de domeinnaam wilt gebruiken op de pagina Services opgeven in de wizard Een domein toevoegen.

 2. Klik op Volgende.

U kunt de lijst met domeinnamen later bijwerken of uw aanvankelijke domeinservices kiezen, als u de domeinnaam hebt toegevoegd met Windows Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell.

Ga als volgt te werk om de lijst met domeinservices in te stellen.

 1. Klik op Domeinen in het linkerdeelvenster van de portal.

 2. Klik op een domeinnaam en klik op Domeinopzet bewerken op de pagina Domeineigenschappen.

DNS-records voor uw cloudservices bewerken

TipTip
Gebruikt u Windows Intune? U hoeft geen DNS-records voor uw Windows Intune-cloudservice bij te werken.

Nadat u de aangepaste domeinnaam hebt toegevoegd en geverifieerd, bewerkt u de DNS-records bij uw domeinregistrar of DNS-hostingprovider die verkeer naar uw cloudservice leiden. Windows Azure AD biedt de DNS-gegevens die u nodig hebt.

Als u zojuist de wizard Een domein toevoegen hebt voltooid, klikt u op DNS-records configureren. Anders voert u de volgende stappen uit.

 1. Klik in de portal in het linkerdeelvenster op Domeinen.

 2. Afhankelijk van welk portaal u gebruikt, klik op de domeinnaam die u wilt instellen en klik op DNS-instellingen of DNS-instellingen weergeven. Op het tabblad DNS-instellingen worden de DNS-records voor de cloud service weergegeven.

  noteOpmerking
  Als u een service wilt weergeven die niet op het tabblad DNS-instellingen voorkomt, controleert u de geselecteerde domeinservices om ervoor te zorgen dat u die service hebt gekozen voor deze domeinnaam. Zie De services opgeven die u gebruikt bij uw domeinnaam voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen om bijvoorbeeld Lync Online toe te voegen..

 3. Voeg de vereiste records toe aan uw DNS-bestand op de website van uw domeinregistrar.

noteOpmerking
Het duurt doorgaans ongeveer vijftien minuten voordat uw wijzigingen zijn doorgevoerd. Het kan echter tot 72 uur duren voordat het record dat u hebt gemaakt, is verspreid door het DNS-systeem. Als u de recordinstellingen opnieuw wilt weergeven, klikt u op het domein op de pagina Domeinen en klikt u op het tabblad DNS-instellingen op de pagina Domeineigenschappen.

Als u de status van uw domein wilt controleren, klikt u op het domein op de pagina Domeinen en klikt u op Problemen met domein oplossen op de pagina Domeineigenschappen.

Zie Problemen na het wijzigen van uw domeinnaam oplossen als u problemen hebt.

Wat wilt u doen?

Voor Office 365-klanten: Een openbare website met uw domeinnaam hosten in combinatie met Exchange Online of Lync Online

In Office 365 kunt u een openbare SharePoint Online-website hosten in hetzelfde domein als Exchange Online en Lync Online. U moet hiervoor echter een aantal extra stappen uitvoeren.

Ga als volgt te werk:

 1. Voer de wizard Een domein toevoegen uit om uw domeinnaam (bijvoorbeeld contoso.com) toe te voegen aan Office 365 en te verifiëren dat u eigenaar van het domein bent. Stel de domeinservices in de wizard op Exchange Online, Lync Online of zowel Exchange Online als Lync Online in.

  noteOpmerking
  Schakel SharePoint Online nog niet in. U voegt deze service later toe.

 2. Voeg de vereiste DNS-records toe om Exchange Online en Lync Online bij uw domeinnaam te gebruiken. Voeg de records toe op de locatie waar u de DNS-records voor uw domeinnaam host, bijvoorbeeld bij uw domeinregistrar, een andere DNS-hostingprovider of een lokale DNS-server.

  Nadat u de DNS-records hebt gemaakt en de DNS-records zijn doorgegeven aan het DNS-systeem, komt er verkeer binnen bij Exchange Online en Lync Online.

 3. Voer de wizard Een domein toevoegen nogmaals uit en voeg dit keer een thirdleveldomein toe aan Office 365 met de indeling label.contoso.com, waarbij label een waarde is die het websiteadres voltooit voor de website die u op SharePoint Online wilt hosten. U kunt het label bijvoorbeeld instellen op www, zodat uw website zich op http://www.contoso.com bevindt.

  Als u het domein toevoegt, stelt u de domeinservices op SharePoint Online in.

 4. Maak uw openbare SharePoint Online-website in het SharePoint Online Beheercentrum en koppel de website aan het thirdleveldomein dat u hebt toegevoegd bij de vorige stap, bijvoorbeeld www.contoso.com. Zie Een openbare website instellen voor meer informatie.

 5. Maak een CNAME-record voor SharePoint Online bij uw domeinregistrar in hetzelfde gebied als waar u de DNS-records voor Exchange Online en Lync Online hebt gemaakt.

  Als u het CNAME-record maakt, geeft u hetzelfde label dat u eerder hebt gekozen (bijvoorbeeld www) als hostnaam van het record op. Het SharePoint Online Beheercentrum geeft u het doeladres voor het CNAME-record.

  WarningWaarschuwing
  Houd rekening met het volgende als u het CNAME-record maakt:

  • Zorg ervoor dat u het CNAME-record op deze manier instelt om het verkeer naar uw SharePoint Online-website te leiden. Anders kan het record problemen met andere DNS-records voor uw domein veroorzaken en kan bijvoorbeeld uw e-mailservice worden verstoord.

  • Als u de naam van de hostheader opgeeft, moet u expliciet de domeinnaam opgeven die u wilt gebruiken bij SharePoint Online. Office 365 gebruikt de naam van de hostheader die u configureert voor uw DNS-records namelijk om uw domein toe te wijzen aan de bijbehorende siteverzameling in SharePoint Online.

Nadat u het CNAME-record hebt gemaakt en het record is doorgegeven aan het DNS-systeem, wordt verkeer voor uw website (bijvoorbeeld http://www.contoso.com) omgeleid naar de website op SharePoint Online. Het duurt meestal ongeveer 15 minuten voordat uw wijzigingen worden doorgevoerd. Het kan echter tot 72 uur duren voordat het record dat u hebt gemaakt, wordt doorgegeven aan het DNS-systeem.

noteOpmerking
U kunt de drie services niet samen op uw domein hosten als u de website wilt hosten op hetzelfde thirdleveldomein of een domein op hoger niveau waarop u ook andere services host. U kunt uw website bijvoorbeeld niet hosten op http://partners.contoso.com en tevens e-mailadressen zoals gebruiker@partners.contoso.com gebruiken. Zie Domeinnamen voor meer informatie over domeinnaamniveaus.

Wat wilt u doen?

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven: