Rollen en functies migreren naar Windows Server

 

Is van toepassing op: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Documentatie en hulpprogramma's vereenvoudigen de migratie van serverrollen, functies, besturingssysteeminstellingen en gegevens van een bestaande server met Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2 naar een computer met Windows Server 2012 R2. Via migratierichtlijnen, waarvoor u koppelingen vindt op deze pagina (en, indien van toepassing, in Hulpprogramma's voor migratie van Windows-servers) voor de migratie van functies, functieservices en onderdelen kunt u de implementatie vereenvoudigen van nieuwe servers (inclusief servers met de installatieoptie Server Core van Windows Server 2012 R2 of Windows Server 2012, en virtuele servers), downtime tijdens de migratie verminderen, de nauwkeurigheid van de migratie verbeteren en conflicten helpen voorkomen die anderszins kunnen ontstaan tijdens de migratie.

De meeste migratiedocumentatie en -hulpmiddelen in dit gedeelte bieden ondersteuning voor migraties tussen verschillende architecturen (x86- of x64-computerplatforms), migraties tussen fysieke en virtuele omgevingen en migraties tussen zowel de volledige installatieoptie en de Server Core-installatieoptie van het Windows Server-besturingssysteem, waar van toepassing.

In Windows Server 2012 en latere versies van Windows Server biedt Hulpprogramma's voor migratie van Windows-servers ondersteuning voor migraties tussen subnetten.

Hieronder vindt u bronnen die u kunt raadplegen voor het migreren van rollen naar Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2.

Windows Server-migratiehandleidingen bevatten instructies voor het migreren van één functie, functieservice of onderdeel naar een server met Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2. De handleidingen bevatten geen migratie-instructies voor bronservers met meerdere rollen. Als uw server meerdere rollen heeft, raden wij u aan een specifieke aangepaste migratie te ontwerpen die specifiek is voor uw serveromgeving, op basis van de informatie in de migratiehandleidingen voor andere rollen.

Met behulp van Hulpprogramma's voor migratie van Windows-servers in Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2012 kan een beheerder bepaalde serverrollen, functies, besturingssysteeminstellingen, shares en andere gegevens van computers met bepaalde edities van Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2 migreren naar computers met Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2.

Hulpprogramma's voor migratie van Windows-servers is niet voor alle migraties vereist of mogelijk. In migratiehandleidingen waarbij Hulpprogramma's voor migratie van Windows-servers is vereist wordt duidelijk vermeld dat de installatie van Hulpprogramma's voor migratie van Windows-servers deel uitmaakt van de migratie en worden specifieke instructies verstrekt voor het gebruik van Hulpprogramma's voor migratie van Windows-servers.

Als u Hulpprogramma's voor migratie van Windows-servers wilt gebruiken, moet dit onderdeel zijn geïnstalleerd zowel op de broncomputer als de doelcomputer, zoals wordt beschreven in de volgende handleiding.

Weergeven: