U kunt het artikel in het Engels weergeven door het selectievakje Engels in te schakelen. U kunt de Engelse tekst ook in een pop-upvenster weergeven door de muisaanwijzer over de tekst te bewegen.
Vertaling
Engels

Windows Server 2012 installeren

 

Van toepassing op: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Dit document bevat informatie over het installeren van het besturingssysteem Windows Server 2012, inclusief bekende problemen waarvoor u een oplossing moet vinden voordat u een installatie start. Het document bevat ook informatie voor het oplossen van problemen die kunnen optreden tijdens de installatie. Zie de releaseopmerkingen die beschikbaar zijn op dezelfde locatie als dit document voor meer informatie over bekende ernstige problemen die u wellicht moet omzeilen nadat de installatie is voltooid.

Het installatieprogramma wordt in verschillende fasen uitgevoerd. U wordt gevraagd om basisinformatie op te geven en vervolgens kopieert het installatieprogramma bestanden en wordt de computer opnieuw opgestart. Tot slot biedt het installatieprogramma een menu voor initiële configuratietaken dat u kunt gebruiken om uw server te configureren voor uw specifieke behoeften.

De volgende vereisten zijn geschatte systeemvereisten voor Windows Server 2012. Als uw computer niet aan de 'minimale' vereisten voldoet, kunt u dit product niet correct installeren. De daadwerkelijke vereisten variëren, afhankelijk van uw systeemconfiguratie en de toepassingen en functies die u installeert.

De processorprestaties zijn niet alleen afhankelijk van de klokfrequentie van de processor, maar ook van het aantal processorkernen en de grootte van de processorcache. Hier volgen de processorvereisten voor dit product:

 • Minimaal: 1,4 GHz, 64-bits processor

Hier volgen de geschatte RAM-vereisten voor dit product:

 • Minimaal: 512 MB

Hieronder volgt de geschatte minimale schijfruimte die nodig is voor de systeempartitie.

 • Minimaal: 32 GB

  System_CAPS_noteOpmerking

  Vergeet niet dat u minimaal 32 GB nodig hebt voor een geslaagde installatie. De systeempartitie heeft in de volgende gevallen extra ruimte nodig:

  • Als u het systeem via een netwerk installeert.

  • Computers met meer dan 16 GB RAM-geheugen vereisen meer schijfruimte voor de paginering, de sluimerstand en dumpbestanden.

U moet bovendien beschikken over het volgende:

 • Dvd-station

 • Super VGA-monitor (800 x 600) of monitor met een hogere resolutie

 • Toetsenbord en Microsoft®-muis (of ander compatibel aanwijsapparaat)

 • Toegang tot internet (hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht)

Controleer of stuurprogramma's voor de kernelmodus voor Windows Server 2012 zijn bijgewerkt en digitaal zijn ondertekend

Als u een Plug en Play-apparaat installeert, krijgt u een waarschuwing als het stuurprogramma niet digitaal is ondertekend. Als u een toepassing installeert met een stuurprogramma dat niet digitaal is ondertekend, wordt tijdens de installatie geen foutbericht weergegeven. In beide gevallen wordt het niet-ondertekende stuurprogramma niet geladen door Windows Server 2012.

Als u niet zeker weet of het stuurprogramma digitaal is ondertekend of als u de computer niet correct kunt opstarten na de installatie, gebruikt u de volgende procedure om de vereiste van stuurprogrammaondertekening uit te schakelen. Met deze procedure wordt uw computer correct gestart en wordt het niet-ondertekende stuurprogramma geladen.

De handtekeningvereiste voor de huidige opstartprocedure uitschakelen:

 1. Start de computer opnieuw op en druk tijdens het opstarten op F8.

 2. Selecteer Geavanceerde opstartopties.

 3. Selecteer Uitschakelen van stuurprogrammahandtekening bekrachtigen.

 4. Start Windows® op en verwijder het niet-ondertekende stuurprogramma.

Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=66577 (Engelstalig) voor meer informatie.

Voordat u Windows Server 2012 installeert, volgt u de stappen in deze sectie om de installatie voor te bereiden.

 • Koppel UPS-apparaten los. Als u een noodvoeding (UPS; Uninterruptible Power Supply) hebt aangesloten op uw doelcomputer, moet u de seriële kabel loskoppelen voordat u Setup uitvoert. Setup probeert automatisch apparaten te detecteren die zijn aangesloten op seriële poorten en UPS-apparaten kunnen problemen met het detectieproces veroorzaken.

 • Maak een back-up van uw servers. De back-up moet alle benodigde gegevens en configuratie-informatie voor een goed functionerende computer bevatten. Het is belangrijk dat u een back-up van de configuratie-informatie voor servers maakt, met name voor die servers die de netwerkinfrastructuur leveren, zoals DHCP-servers (Dynamic Host Configuration Protocol). Wanneer u een back-up maakt, moet deze ook de opstart- en systeempartities en de systeemstatusgegevens bevatten. U kunt ook een back-up van de configuratie-informatie maken door een back-upset voor Automatisch systeemherstel te maken.

 • Schakel uw antivirussoftware uit. Antivirussoftware kan de installatie verstoren. De software kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de installatie veel trager verloopt, door elk bestand dat lokaal naar uw computer wordt gekopieerd, te scannen.

 • Zorg voor stuurprogramma's voor massaopslag. Als uw fabrikant een apart stuurprogrammabestand heeft meegeleverd, slaat u het bestand op in de hoofdmap van een diskette, cd, dvd of USB-flashstation (Universal Serial Bus) of in de map amd64. Als u het stuurprogramma tijdens de installatie wilt verstrekken, klikt u op de pagina voor de schijfselectie op Stuurprogramma laden (of drukt u op F6). U kunt bladeren om het stuurprogramma te zoeken, maar u kunt Setup ook naar de media laten zoeken.

 • Vergeet niet dat Windows Firewall standaard is ingeschakeld. Servertoepassingen die ongevraagde binnenkomende verbindingen moeten ontvangen, kunnen deze pas ontvangen nadat u de firewallregels voor binnenkomende verbindingen hebt gemaakt waarmee dit wordt toegestaan. Neem contact op met leverancier van uw toepassing om te bepalen welke poorten en protocollen nodig zijn om de toepassing correct uit te voeren.

  Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=84639 (Engelstalig) voor meer informatie over Windows Firewall.

De onderstaande tabel bevat kort een overzicht van ondersteunde upgradepaden naar Windows Server 2012. Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260917 voor meer informatie over de upgradepaden, belangrijke aanvullende opmerkingen voor upgrades en extra informatie over evaluatieversies.

Als uw huidige versie niet in de linkerkolom staat, kunt u deze niet upgraden naar deze versie van Windows Server 2012.

Als er meer dan één editie in de rechterkolom staat, kunt u kiezen naar welke editie u de versie in de linkerkolom wilt upgraden.

Als u werkt met:

Kunt u upgraden naar deze edities:

Windows Server 2008 Standard met SP2 of Windows Server 2008 Enterprise met SP2

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2008 Datacenter met SP2

Windows Server 2012 Datacenter

Windows Web Server 2008

Windows Server 2012 Standard

Windows Server 2008 R2 Standard met SP1 of Windows Server 2008 R2 Enterprise met SP1

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2008 R2 Datacenter met SP1

Windows Server 2012 Datacenter

Windows Web Server 2008 R2

Windows Server 2012 Standard

Dit document wordt geleverd 'as-is'. De informatie en inzichten in dit document, inclusief URL's en andere websiteverwijzingen, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Dit document biedt u geen enkel wettelijk recht op enig intellectueel eigendom van een Microsoft-product. U mag dit document kopiëren en gebruiken voor uw eigen referentiedoeleinden.

©2012 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, Active Directory, Hyper-V, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Dit product bevat grafische filters; deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

2.0

Weergeven: