Licenties beheren

Gepubliceerd: juni 2012

Bijgewerkt: februari 2013

Van toepassing op: Office 365, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

Een abonnement op een cloud service van Microsoft bestaat uit een aantal licenties voor een set services. Een organisatie kiest de gewenste services en het aantal gebruikers voor elke service. Vervolgens wijst een beheerder een licentie aan iedere gebruiker toe voor elke service waartoe de gebruiker toegang moet hebben.

Er zijn twee algemene categorieën taken die beheerders uitvoeren op licenties:

 • Licenties toewijzen en toevoegen: U kunt licenties toevoegen aan nieuwe gebruikers als u nieuwe accounts maakt en u kunt licenties toevoegen aan bestaande accounts. U kunt een licentie toevoegen als u bijvoorbeeld alle licenties voor een bepaalde service hebt toegewezen en een andere gebruiker deze service nodig heeft, of een licentie volledig verwijderen voor een gebruiker als die gebruiker de service niet meer nodig heeft.

 • Licentieconflicten oplossen: Er treedt een licentieconflict op als uw organisatie meer gebruikers heeft toegevoegd aan een service dat het aantal beschikbare licenties dat u voor die service hebt. U kunt dit oplossen door meer licenties te kopen, licenties te verwijderen voor gebruikers, gebruikersaccounts te verwijderen of het abonnement van uw organisatie te verlengen als dit is verlopen.

Verschillende typen beheerders kunnen op verschillende manieren met licenties werken, afhankelijk van hun rol. Raadpleeg de volgende tabel voor een overzicht van de meest gangbare opties. Zie Beheerdersrollen toewijzen voor een volledige lijst van beheerdersrollen en -bevoegdheden.

 

Beheerdersrol Een licentie toewijzen Een licentie verwijderen Meer licenties aanschaffen Een gebruiker verwijderen

Hoofdbeheerder

Ja

Ja

Ja

Ja

Factureringsbeheerder

Nee

Nee

Ja

Nee

Beheerder gebruikerstoegang

Ja

Ja

Nee

Ja

Servicebeheerder

Nee

Nee

Nee

Nee

Wachtwoordbeheerder

Nee

Nee

Nee

Nee

Wat wilt u doen?

Meer licenties aanschaffen

Als uw bedrijf meer mensen aanneemt of taakverdelingen wijzigt, hebt u misschien meer licenties nodig voor de services die u al gebruikt. Een hoofdbeheerder of factureringsbeheerder kan op elk gewenst moment meer licenties aanschaffen. Bovendien kunt u een licentieconflict waarbij u meer gebruikers hebt toegewezen aan een service dan het aantal beschikbare licenties oplossen door meer licenties voor die service te kopen.

Ga als volgt te werk om meer licenties aan te schaffen.

 1. Klik op Beheerder in de kop.

 2. Klik op Kopen onder Abonnementen in het linkerdeelvenster.

 3. Zoek de service waarvoor u licenties wilt kopen en klik op Meer toevoegen.

 4. Volg de aanwijzingen op het scherm om uw aankoop te voltooien.

Zie Abonnementen voor uw organisatie kopen voor meer informatie over abonnementen.

Het abonnement van uw bedrijf verlengen om licentieconflicten op te lossen

De meeste bedrijven kiezen ervoor om hun abonnement de cloud service automatisch te verlengen. U kunt de automatische verlenging ook uitschakelen. Als u de automatische verlenging hebt uitgeschakeld en uw abonnement verloopt, krijgt u een licentieconflict voor iedere gebruiker en elke service in dat abonnement. De enige manier om dit type licentieconflict op te lossen is het abonnement van uw bedrijf te laten verlengen door de hoofdbeheerder of factureringsbeheerder. Zie Licenties of de opslagruimte voor uw abonnement wijzigen voor de procedure waarmee u de automatische verlenging in- of uitschakelt.

Ga als volgt te werk om contact op te nemen met de ondersteuning van de cloud service om uw abonnement te verlengen.

 1. Klik op Beheerder in de kop.

 2. Klik op Serviceaanvragen onder Ondersteuning in het linkerdeelvenster.

 3. Klik op Nieuwe aanvraag op de pagina Serviceaanvragen.

 4. Klik op Ondersteuning voor Abonnement en facturering bij Type probleem en voltooi de serviceaanvraag.

(Wat wilt u doen?)

Meer informatie De volgende stappen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de Office 365 accountportaal, het Windows Intune accountportaal of de Windows Azure AD portaal, afhankelijk van op welke diensten uw organisatie geabonneerd is. Op deze manier, funguren portalen als front-end interfaces die ophalen in de directorygegevens gekoppeld met de Windows Azure AD tenant van uw organisatie. Bekijk, voor meer informatie over het gebruik van portalen om uw tenant te beheren Uw Windows Azure AD-tenant beheren.

Een licentie toewijzen aan een gebruiker

Hoofdbeheerders en beheerders van gebruikerstoegang kunnen een licentie toewijzen aan een gebruiker. In de meeste gevallen wordt dit gedaan als het gebruikersaccount wordt gemaakt. Zie Gebruikers maken of bewerken voor meer informatie.

U kunt de licentietoewijzingen voor gebruikers ook wijzigen nadat ze zijn gemaakt. Ga als volgt te werk om een licentie toe te voegen aan een bestaand gebruikersaccount.

 1. Klik, afhankelijk van welk portaal u gebruikt, in het linker deelvenster op Gebruikers of Gebruikers en groepen.

 2. Afhankelijk van welk portaal u gebruikt, schakel het selectievakje in naast de gebruiker die u wilt bewerken en klik op Bewerken of het pictogram Bewerken.

  noteOpmerking
  • Niet alle services zijn beschikbaar in alle landen van de gebruiker. Zie Gebruiksrechtbeperkingen voor een lijst met beperkingen.

  • U kunt nieuwe licenties toewijzen of bestaande licenties vervangen voor meerdere gebruikers tegelijk. Schakel het selectievakje in naast de namen van de gebruikers op de pagina Gebruikers, klik op Bewerken en klik vervolgens tweemaal op Volgende totdat de pagina Licenties toewijzen wordt weergegeven. Selecteer Huidige licentietoewijzingen vervangen of Toevoegen aan huidige licentietoewijzingen en schakel het selectievakje in voor de licenties die u wilt toewijzen. Zie Gebruikers maken of bewerken voor informatie over het bewerken van meerdere gebruikers.

  • U kunt geen licentie voor een service toewijzen als uw bedrijf geen licenties beschikbaar heeft voor die service. Zie Meer licenties aanschaffen voor de procedure waarmee u meer licenties aanschaft.

  • Klik op Licenties, schakel de selectievakjes in naast de licenties die u wilt toewijzen aan de gebruiker en klik op Opslaan.

Een licentie van een gebruiker verwijderen

Als de functietoewijzing van gebruikers verandert, kan een hoofdbeheerder of beheerder van gebruikerstoegang de gebruikte services wijzigen door de licenties van die gebruikers te verwijderen. Bovendien kunt u een licentieconflict waarbij u meer gebruikers hebt toegewezen aan een service dan het aantal beschikbare licenties oplossen door licenties te verwijderen voor gebruikers die ze niet meer gebruiken.

Als u een licentie verwijdert, worden alle servicegegevens voor die gebruiker verwijderd en kunt u de gegevens niet meer herstellen (met uitzondering van de documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online). Als u bijvoorbeeld een licentie voor Exchange Online verwijdert van een gebruiker, worden het postvak van die gebruiker en alle berichten daarin verwijderd. In plaats daarvan kunt u beter meer licenties aanschaffen of gebruikersaccounts verwijderen voor gebruikers die niet meer bij uw bedrijf werken.

Ga als volgt te werk om een licentie van een gebruiker te verwijderen.

 1. Klik, afhankelijk van welk portaal u gebruikt, in het linker deelvenster op Gebruikers of Gebruikers en groepen.

 2. Afhankelijk van welk portaal u gebruikt, schakel het selectievakje in naast de gebruiker waarvan u een licentie wilt verwijderen en klik op Bewerken of het pictogram Bewerken.

 3. Klik op Licenties, schakel de selectievakjes uit naast de licenties van de gebruiker die u wilt verwijderen en klik op Opslaan.

  CautionOpgepast
  Als u een licentie van een gebruiker verwijdert, worden alle servicegegevens voor die gebruiker verwijderd en kunt u de gegevens niet meer herstellen (met uitzondering van de documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online).

Zie Gebruiker verwijderen of herstellen en Licenties of de opslagruimte voor uw abonnement wijzigen voor meer informatie.

(Wat wilt u doen?)

Een gebruiker verwijderen om een licentie vrij te maken

Als een werknemer uw bedrijf verlaat, kan een hoofdbeheerder of beheerder van de gebruikerstoegang het account van die werknemer verwijderen. Hierdoor komen de licenties die zijn toegewezen aan die persoon beschikbaar en kunt u deze toewijzen aan andere gebruikers.

Ga als volgt te werk om gebruikersaccount te verwijderen.

 1. Klik, afhankelijk van welk portaal u gebruikt, in het linker deelvenster op Gebruikers of Gebruikers en groepen.

 2. Afhankelijk van welk portaal u gebruikt, schakel het selectievakje in naast de naam van de gebruiker die u wilt verwijderen en klik op Bewerken of het pictogram Verwijderen.

 3. Klik op Ja in het dialoogvenster dat wordt weergegeven met de vraag of u zeker weet dat u de gebruiker wilt verwijderen.

  CautionOpgepast
  Nadat een gebruikersaccount is verwijderd, worden alle gegevens voor die gebruiker verwijderd (met uitzondering van de documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online). Verwijder alleen gebruikers waarvan u zeker weet dat ze die gegevens niet nodig hebben in de toekomst.

Community-inhoud

Weergeven: