Was deze pagina nuttig?
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Problemen met adreslijstsynchronisatie oplossen

Gepubliceerd: juni 2012

Bijgewerkt: februari 2013

Van toepassing op: Office 365, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

Dit probleemoplossingsartikel is bedoeld voor beheerders die synchronisatiefouten ondervinden bij het gebruik van de Active Directory-synchronisatiefunctie voor een cloud service van Microsoft . Met Hulpprogramma voor Windows Azure Active Directory-synchronisatie kunnen beheerders van uw bedrijf ervoor zorgen dat uw lokale Active Directory altijd is gesynchroniseerd met Windows Azure Active Directory.

Als synchronisatiefouten optreden, worden deze door Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie per e-mail gemeld aan uw technische contactpersoon (de beheerder die het abonnement op de Microsoft-cloudservice voor uw bedrijf heeft ingesteld). Het is dus belangrijk dat u een geldig e-mailadres opgeeft voor de technische contactpersoon van uw bedrijf, zodat u berichten over adreslijstsynchronisatie ontvangt.

TipTip
Gebruikt u Office 365? Hebt u meer informatie nodig over probleemoplossing? Raadpleeg de secties over probleemoplossing in de volgende wiki-artikelen over Office 365:

Hulp bij deze fouten of problemen

Adreslijstsynchronisatie is niet geactiveerd

Als adreslijstsynchronisatie niet is geactiveerd, kunt u deze activeren in uw portal.

Zie Adreslijstsynchronisatie voorbereiden om adreslijstsynchronisatie te activeren.

Onbekende of ongeldige gegevens in de lokale Active Directory

Wanneer synchronisatie wordt uitgevoerd, wordt naar bepaalde acceptatiecriteria gezocht in elk kenmerk van elk gebruikersaccount in de lokale Active Directory. Alleen de kenmerken met de juiste vorm worden gesynchroniseerd naar Windows Azure AD . De criteria voor elk kenmerk met de juiste vorm zijn afhankelijk van het kenmerk. Zo mag een e-mailadres bijvoorbeeld niet langer zijn dan 256 tekens en bepaalde niet-alfanumerieke tekens niet bevatten.

Fouten veroorzaakt door niet-compatibele gegevens in de lokale Active Directory worden op de volgende manieren gedetecteerd:

  • Voor gebruikers die zich proberen aan te melden bij Microsoft Office Outlook Web Access, wordt het volgende fout- en uitzonderingsbericht weergegeven:

    Uitzonderingstype: Microsoft.Exchange.Data.DataValidationException

    Uitzonderingsbericht: '<Aliasnaam> is niet geldig voor alias.'

  • De beheerder ontvangt een geautomatiseerd e-mailbericht over LDAP-injectie of synchronisatiefouten.

Als u deze fouten wilt repareren, installeert u Microsoft Deployment Readiness Tool of bekijkt u het videofragment (4:14).

Wijzigingen in de lokale Active Directory zijn niet zichtbaar in de cloudservice en er worden geen fouten verzonden naar beheerders

Als wijzigingen (bijvoorbeeld nieuwe gebruikers of updates van bestaande gebruikers) die in uw lokale Active Directory worden aangebracht, niet zichtbaar zijn in Windows Azure AD , zijn er mogelijk fouten opgetreden tijdens de adreslijstsynchronisatie. Foutrapporten worden verzonden naar de technische contactpersoon voor uw bedrijf. Controleer of het adres van de technische contactpersoon voor uw bedrijf een geldig e-mailadres is voor een beheerder. Hiervoor opent u de portal voor de cloud service in uw browser, navigeert u naar de pagina Beheerderstaken en klikt u boven aan het linkernavigatievenster op de naam van uw bedrijf. De technische contactpersoon van uw bedrijf wordt weergegeven in het pop-upvenster.

Object kan niet worden bijgewerkt vanwege dubbele adressen of onjuist gekoppelde kenmerken

Als u een object niet kunt bijwerken in Windows Azure AD , is mogelijk een van de kenmerken die in de lokale Active Directory-adreslijstservice aan dit object zijn gekoppeld, al aan een ander object in Windows Azure AD gekoppeld. U kunt dit probleem oplossen door de kenmerkkoppeling te corrigeren of het dubbele adres te verwijderen.

Zie de lijst met alle kenmerken die zijn gedefinieerd door Active Directory, voor meer informatie over kenmerken in Active Directory.

Object kan niet worden bijgewerkt omdat een kenmerk de maximaal toegestane lengte overschrijdt

Als u een object niet kunt bijwerken in Windows Azure AD , overschrijdt een van de kenmerken die in de lokale Active Directory aan dit object zijn gekoppeld, mogelijk de maximaal toegestane lengte. U kunt dit probleem oplossen door het kenmerk in uw lokale Active Directory in te korten.

Zie de lijst met alle kenmerken die zijn gedefinieerd door Active Directory, voor meer informatie over kenmerken in Active Directory (waaronder ook de maximaal toegestane lengtes).

Object kan niet worden bijgewerkt omdat het object een proxyadres deelt met een object van een andere klasse

Als u een object niet kunt bijwerken in Windows Azure AD , deelt het object mogelijk een proxyadres met een object van een andere klasse dat al is gesynchroniseerd naar Windows Azure AD . U kunt dit probleem oplossen door de proxyadreswaarden voor het object nogmaals te controleren en dubbele waarden in uw lokale Active Directory of in Windows Azure AD te corrigeren of te verwijderen.

Zie de lijst met alle kenmerken die zijn gedefinieerd door Active Directory, voor meer informatie over kenmerken in Active Directory.

Object kan niet worden bijgewerkt omdat een gekoppeld kenmerk niet geldig is

Als u een object niet kunt bijwerken in Windows Azure AD , is aan het object mogelijk een kenmerk met een ongeldige waarde gekoppeld. U kunt dit probleem oplossen door de waarde van het kenmerk te corrigeren.

Zie de lijst met alle kenmerken die zijn gedefinieerd door Active Directory, voor meer informatie over kenmerken in Active Directory.

Object kan niet worden bijgewerkt vanwege een ongeldig beschrijvingskenmerk met meerdere waarden

Als u een object niet kunt bijwerken in Windows Azure AD , heeft het object mogelijk een ongeldig beschrijvingskenmerk met meerdere waarden. Dit probleem treedt op als u het foutbericht flow-multi-values-to-single-value ontvangt in het ILM-exportrapport. U kunt dit probleem oplossen door het beschrijvingskenmerk met meerdere waarden te wijzigen in een beschrijvingskenmerk met één waarde.

Zie de lijst met alle kenmerken die zijn gedefinieerd door Active Directory, voor meer informatie over kenmerken in Active Directory.

Object kan niet worden bijgewerkt vanwege een ongeldig SMTP-proxyadres

Als u een object niet kunt bijwerken in Windows Azure AD , is aan het object mogelijk een ongeldig SMTP-proxyadres gekoppeld. Dit gebeurt meestal wanneer het SMTP-proxyadres volgspaties of ongeldige tekens bevat. U kunt dit probleem oplossen door het ongeldige SMTP-proxyadres te corrigeren in de lokale Active Directory.

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft