Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie installeren of upgraden

Gepubliceerd: juni 2012

Bijgewerkt: februari 2013

Van toepassing op: Office 365, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

Hulpprogramma voor Windows Azure Active Directory-synchronisatie is een toepassing waarmee Active Directory-synchronisatie voor een cloud service van Microsoft wordt uitgevoerd. Dit hulpprogramma moet door een beheerder slechts op één computer in het lokale netwerk van uw bedrijf worden geïnstalleerd en uitgevoerd.

Voordat u Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie installeert, moet u zich vertrouwd maken met de computervereisten en overige voorwaarden in Adreslijstsynchronisatie voorbereiden.

noteOpmerking
 • U moet toegang tot de computer waarop Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie wordt uitgevoerd, even strict beperken als toegang tot uw Active Directory-domeincontrollers en overige gevoelige netwerkcomponenten. Alleen personen met algemene beheerdersmachtigingen voor de lokale Active Directory mogen toegang hebben tot deze computer.

 • Synchronisatie kan pas worden gestart nadat u de configuratiewizard voor Microsoft Online Services-adreslijstsynchronisatie hebt voltooid, zoals is beschreven in Adreslijsten synchroniseren.

Wat wilt u doen?

Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie installeren

Voordat u Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie installeert, moet u adreslijstsynchronisatie activeren en Microsoft Deployment Readiness Tool uitvoeren.

CautionOpgepast
Installeer het hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie niet op computer waarop ook Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 is geïnstalleerd.

Meer informatie De volgende stappen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de Office 365 accountportaal, het Windows Intune accountportaal of de Windows Azure AD portaal, afhankelijk van op welke diensten uw organisatie geabonneerd is. Op deze manier, funguren portalen als front-end interfaces die ophalen in de directorygegevens gekoppeld met de Windows Azure AD tenant van uw organisatie. Bekijk, voor meer informatie over het gebruik van portalen om uw tenant te beheren Uw Windows Azure AD-tenant beheren.

Als u Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie wilt installeren, volgt u deze stappen van Website van Microsoft.

 1. Klik, afhankelijk van welk portaal u gebruikt, in het linker deelvenster op Gebruikers of Integratie en voer vervolgens een van de volgende procedures uit, afhankelijk van de optie waarop u hebt geklikt:

  1. Als u op Gebruikers hebt geklikt, klikt u op Instellen naast Active Directory-synchronisatie.

  2. Als u op Integratie hebt geklikt, klikt u op Adreslijstsynchronisatie implementeren.

 2. Klik op Downloaden en volg de instructies om het installatiebestand op te slaan op uw computer. Kopieer zo nodig het installatiebestand naar de computer waarop het bestand wordt geïnstalleerd.

 3. Selecteer Configuratiewizard nu starten op de laatste pagina van het installatieprogramma en klik vervolgens op Voltooien.

  De configuratiewizard voor Microsoft Online Services-adreslijstsynchronisatie wordt gestart.

Upgrade uitvoeren van hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie

Mogelijk moet u Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie upgraden als op de computer waarop het programma wordt uitgevoerd een onherstelbare fout is opgetreden, of als u de 32-bits versie van Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie uitvoert en nu wilt overschakelen naar de 64-bits versie.

noteOpmerking
De functionaliteit van de 64-bits versie van het hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie is identiek aan die van de 32-bits versie. Het onderliggende SQL-databaseschema is echter verschillend. Hierdoor kunt u geen standaardupgrade uitvoeren. Als u uw 32-bits installatie van het hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie wilt upgraden, moet u de installatie eerst ongedaan maken en vervolgens de 64-bits versie op een nieuw computer installeren door de volgende procedure te voltooien.

Wanneer u een nieuw exemplaar van het hulpprogramma installeert, wordt in de cloud gezocht naar objecten die overeenkomen met lokale objecten. Het nieuwe exemplaar van het hulpprogramma kan echter geen overeenkomende objecten in de cloud vinden als lokale objecten zijn verwijderd tijdens de periode dat het oorspronkelijke exemplaar van Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie niet functioneerde.

Als u geen upgrade uitvoert naar de 64-bits versie en als u meent dat u lokale objecten hebt verwijderd tijdens de periode dat Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie niet functioneerde, moet u Het hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie bijwerken met een andere computer.

 1. Op de computer waarop Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie is geïnstalleerd, opent u het Configuratiescherm, selecteert u Programma's installeren of verwijderen en maakt u vervolgens de installatie van Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie ongedaan.

  noteOpmerking
  Als een synchronisatiesessie actief is, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven wanneer u Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie probeert te verwijderen. Als u deze waarschuwing wordt weergegeven, wacht u totdat de synchronisatie is voltooid en herhaalt u vervolgens deze stap.

 2. Installeer de nieuwste versie van het installatiebestand voor Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie. Hiervoor meldt u zich aan bij de Website van Microsoft, klikt u in de kop op Beheerder, klikt u in het linkerdeelvenster onder Beheer op Gebruikers, klikt u in het deelvenster Gebruikers op Instellen, selecteert u Windows-versie 32 bits of Windows-versie 64 bits en klikt u vervolgens op de knop Downloaden voor stap 4: Installeer en configureer het hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie.

 3. Selecteer Configuratiewizard nu starten op de laatste pagina van het installatieprogramma en klik vervolgens op Voltooien.

  De configuratiewizard voor Microsoft Online Services-adreslijstconfiguratie wordt gestart.

Als u de installatie van het hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie ongedaan maakt op de lokale computer en het hulpprogramma vervolgens opnieuw installeert (of het hulpprogramma van de computer verplaatst naar een andere computer), worden de items die op de computer zijn verwijderd gedurende het ongedaan maken van de installatie van Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie, niet verwijderd uit de cloud service.

Het hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie bijwerken met een andere computer

In bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer er een groot aantal objecten is, wilt u de nieuwste versie van Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie mogelijk op een tweede computer installeren om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de synchronisatie en er geen updates verloren gaan.

Als u Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie wilt bijwerken met een andere computer, voltooit u deze stappen.

 1. Meld u aan bij de huidige computer voor adreslijstsynchronisatie, klik op Start, klik op Configuratiescherm, open Systeembeheer en stop de service Microsoft Online Services-adreslijstsynchronisatie in Services.

 2. Download het installatiebestand voor Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie op een andere computer en voer het uit. Voer vervolgens de configuratiewizard uit.

 3. Selecteer Adreslijsten nu synchroniseren op de laatste pagina van de configuratiewizard en klik vervolgens op Voltooien. Hierdoor wordt het wachtwoord voor de synchronisatieservice opnieuw ingesteld, wordt de synchronisatierelatie met de oude computer verbroken en wordt een synchronisatierelatie met de nieuwe computer tot stand gebracht.

 4. Wanneer in de logboeken op de nieuwe computer voor adreslijstsynchronisatie wordt gemeld dat synchronisatie is voltooid, meldt u zich aan op de oude computer voor adreslijstsynchronisatie, voert u de configuratiewizard uit en forceert u de synchronisatie. Hierdoor worden objecten geïdentificeerd en gesynchroniseerd die zijn verwijderd terwijl adreslijstsynchronisatie was gestopt.

 5. Voer de configuratiewizard vervolgens opnieuw uit op de nieuwe computer voor adreslijstsynchronisatie en forceer nog een synchronisatie. Hierdoor wordt het wachtwoord voor de synchronisatieservice opnieuw ingesteld en wordt de synchronisatierelatie opnieuw tot stand gebracht.

 6. Maak de installatie van Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie ongedaan op de oude computer voor adreslijstsynchronisatie.

CautionOpgepast
Door Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie te installeren, maakt u het account MSOL_AD_SYNC in de standaardorganisatie-eenheid van gebruikers van de Active Directory-adreslijstservice. Dit account wordt door Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie gebruikt om de lokale Active Directory-informatie te lezen. Verplaats of verwijder dit account niet. Als u dit account verplaatst of verwijdert, kunnen synchronisatiefouten optreden.

Volgende stap: adreslijsten synchroniseren

Nadat u Hulpprogramma voor adreslijstsynchronisatie op de juiste computer hebt geïnstalleerd, kunt u Adreslijsten synchroniseren. Nadat u het hulpprogramma hebt geïnstalleerd, kunt u de configuratiewizard onmiddellijk starten door Configuratiewizard nu starten te selecteren op de pagina Voltooid van de installatiewizard.

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft