Windows PowerShell-cmdlets gebruiken om uw Windows Azure AD-tenant te beheren

Gepubliceerd: juni 2012

Bijgewerkt: januari 2013

Van toepassing op: Office 365, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

Als beheerder kunt u Windows PowerShell-cmdlets gebruiken om een groot aantal beheertaken voor Windows Azure AD tenant uit te voeren, zoals gebruikers- en domeinbeheer. In dit onderwerp vindt u informatie over Windows PowerShell en de manier waarop u cmdlets installeert voor gebruik met uw tenant.

Wat wilt u doen?

Over Windows PowerShell

Windows PowerShell is een op taken gebaseerde opdrachtregelshell en scripttaal voor systeembeheer. In tegenstelling tot de meeste shells, die tekst accepteren en retourneren, wordt Windows PowerShell boven op de CLR (Common Language Runtime) van Microsoft .NET Framework en de .NET Framework geplaatst en worden .NET Framework-objecten geaccepteerd en geretourneerd. Windows PowerShell introduceert het concept van een cmdlet (dit wordt uitgesproken als 'command-let'): een eenvoudig opdrachtregelprogramma met één functie dat is ingebouwd in de shell. Cmdlets hebben de volgende naamgevingsconventie: een werkwoord en zelfstandig naamwoord gescheiden door een koppelstreepje (-), bijvoorbeeld Get-Help, Get-Process en Start-Service. Windows PowerShell bevat meer dan honderd basiscmdlets. Zie de Windows PowerShell Getting Started Guide (Aan de slag met Windows PowerShell) voor meer informatie over Windows PowerShell.

U kunt een groot aantal cmdlets gebruiken om uiteenlopende beheertaken uit te voeren. Zie Windows PowerShell-cmdletbeschrijvingen voor meer informatie over de diverse taken die u kunt uitvoeren met cmdlets.

De Windows PowerShell-cmdlets installeren

Als u cmdlets wilt gebruiken om uw Windows Azure AD tenant te beheren, moet u ze eerst installeren. De vereisten voor het installeren van de cmdlets zijn als volgt:

Voer de volgende stappen uit om de cmdlets te installeren:

  1. Download een van de volgende onderdelen vanaf het Microsoft Download Center:

  2. Dubbelklik op het bestand AdministrationConfig.msi om de cmdlets te installeren.

    Het installatieprogramma voegt het programma aan uw menu Start en een snelkoppeling aan uw bureaublad toe.

Windows PowerShell verbinden met de service

Klik op de snelkoppeling Windows Azure Active Directory-module om een Windows PowerShell-werkruimte met de cmdlets te openen. U kunt de Microsoft Online Services-cmdlets ook handmatig laden door import-module MSOnline bij de Windows PowerShell-opdrachtprompt te typen.

Ga als volgt te werk als u meer informatie over de cmdlets wilt:

  • Haal een lijst met cmdlets op door de volgende opdracht bij de opdrachtprompt te typen: get-module MSOnline

  • Geef het Help-bestand voor een cmdlet weer door de volgende opdracht bij de opdrachtprompt te typen: get-help <cmdlet-name> -detailed

Zie ook

Weergeven: