Werken met domeinnamen en DNS-records

Gepubliceerd: juni 2012

Bijgewerkt: maart 2013

Van toepassing op: Office 365, Windows Azure, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

Als uw organisatie zich registreert voor een cloud service van Microsoft , krijgt u een aanvankelijke domeinnaam die er als volgt kan uitzien: contoso.onmicrosoft.com. In dit voorbeeld is contoso de naam die u hebt gekozen bij de registratie. Als hoofdbeheerder kunt u zelf domeinnamen voor uw organisatie toevoegen die u bij de services kunt gebruiken of domeinen verwijderen die u eerder hebt toegevoegd.

TipTip
Als u uw domeinen wilt beheren, klikt u op Domeinen in het linkerdeelvenster op de pagina Beheerder. Op de pagina Domeinen kunt u de domeinen van uw account weergeven en beheren.

Wat wilt u doen?

Over uw onmicrosoft.com-domein

U kunt uw onmicrosoft.com-domein gebruiken bij andere services. U kunt het domein bijvoorbeeld bij Exchange Online en Lync Online gebruiken om distributielijsten en aanmeldingsaccounts te maken, zodat gebruikers toegang tot SharePoint Online en siteverzamelingen kunnen krijgen.

TipTip
Gebruikt u Office 365? U kunt SharePoint Online echter niet in een onmicrosoft.com-domein hosten. SharePoint Online kan alleen in uw SharePoint-domain worden gehost, zoals contoso.sharepoint.com of in een aangepast domein, zoals www.contoso.com dat u toevoegt aan de cloud service.

Als u eigen domeinen toevoegt aan de cloud service, kunt u het onmicrosoft.com-domein blijven gebruiken.

noteOpmerking
Nadat u de gewenste naam hebt gekozen bij de registratie voor de cloud service, bijvoorbeeld contoso.onmicrosoft.com, kunt u de naam niet meer wijzigen.

Geen extra kosten voor hosting en u kunt uw eigen domein gebruiken.

Als u een andere domeinnaam wilt gebruiken voor uw gehoste e-mail of andere services dan de naam die u bij de registratie hebt gekregen, kunt u de domeinnaam toevoegen aan Windows Azure AD . Nadat u het domein hebt toegevoegd en u als eigenaar van het domein bent geverifieerd, kunt u e-mail instellen, accounts met de domeinnaam maken, groepen met de domeinnaam maken en de domeinnaam gebruiken voor de door SharePoint Online gehoste website door de DNS-records te wijzigen bij uw DNS-hostingprovider. Zie Uw domein toevoegen voor meer informatie.

ImportantBelangrijk
 • U kunt een domeinnaam alleen toevoegen als u de eigenaar van het domein bent. Als u nog geen eigenaar bent van de domeinnaam die u wilt toevoegen, registreert u het domein met een domeinregistrar.

 • U kunt domeinen die u al gebruikt niet toevoegen.

 • Voordat u een toegevoegd domein kunt verifiëren, moet u over aanmeldingsreferenties voor uw domeinregistrar of DNS-hostingprovider beschikken, tenzij u de naamserver voor uw domein lokaal host. Zie Uw domeinservices zoeken of een nieuw domein kopen als u niet meer weet waar uw DNS-records worden gehost.

TipTip
Gebruikt u Office 365? Als uw organisatie al uw internetdomein gebruikt voor het verzenden en ontvangen van e-mail en u dat domein wilt gebruiken bij Exchange Online, kunt u dit op diverse manieren doen. U kunt Exchange Online bijvoorbeeld instellen voor gezamenlijk gebruik met uw huidige e-mailbeheersysteem. U kunt uw huidige e-mailsysteem ook migreren voor het gebruik van Exchange Online. Zie Co-existentie - Office 365 Beta voor ondernemingen voor meer informatie over het instellen en gebruiken van e-mail met uw domeinnaam.

noteOpmerking
Als u van plant bent eenmalige aanmelding te gebruiken bij de cloud service, wordt u aangeraden het Microsoft Implementatievoorbereidingsprogramma uit te voeren om uw Active Directory-omgeving voor te bereiden. Met dit hulpprogramma wordt de Active Directory-omgeving gecontroleerd en wordt een rapport gemaakt met informatie over of u al dan niet gereed bent eenmalige aanmelding in te stellen. Als dit niet het geval is, worden de wijzigingen vermeldt die u moet voorbereiden voor eenmalige aanmelding. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de gebruikers een UPN hebben en of deze UPN's de juiste indeling hebben. Zie Microsoft Readiness implementatieprogramma (Microsoft Implementatievoorbereidingsprogramma) om het hulpprogramma te downloaden.

Over de status van een domein

Op de pagina Domeinen kunt u de status van elke domeinnaam in de cloud service bekijken. De volgende tabel bevat een overzicht van de statusopties voor domeinen.

 

Status Definitie

Klik om domein te verifiëren

Het domein is toegevoegd aan uw account, maar de cloud service heeft nog niet geverifieerd dat u de eigenaar bent. U kunt het domein pas bij de services gebruiken als de verificatie is voltooid. Klik op de status om uw domein te verifiëren of zie Uw domein toevoegen voor meer informatie over domeinverificatie.

Actief

Dit is de status van het aanvankelijke onmicrosoft.com-domein dat is gemaakt toen u uw account opende.

Geverifieerd

Het domein is toegevoegd en de cloud service heeft geverifieerd dat u de eigenaar bent.

Verwijdering in behandeling

De cloudservice is begonnen met het verwijderen van het domein, maar het proces is nog niet voltooid of er is een probleem opgetreden. Zie de sectie verderop in dit artikel voor meer informatie: Een domein verwijderen.

Als de domeinstatus Geverifieerd is, maar u nog geen e-mail ontvangt op het domein in de cloud service, probeert u het probleem op te lossen. Zie Problemen na het wijzigen van uw domeinnaam oplossen voor meer informatie.

De naam van het standaarddomein wijzigen

Nadat u de domeinnaam hebt toegevoegd aan Windows Azure AD , kunt u de standaarddomeinnaam wijzigen voor nieuwe e-mailadressen. Voer de volgende stappen uit.

 1. Klik op de naam van uw organisatie in de linkerbovenhoek op de portalpagina.

 2. Klik op Bewerken.

 3. Kies een nieuwe standaarddomeinnaam, bijvoorbeeld de naam van een aangepast domein dat u hebt toegevoegd.

Een domein verwijderen

Voordat u de naam van een domein verwijdert, moet u het volgende overwegen:

 • U kunt de aanvankelijke domeinnaam contoso.onmicrosoft.com die u voor uw tenant hebt gekregen bij de registratie niet verwijderen.

 • Hebt u adreslijstsynchronisatie geactiveerd? Zo ja, dan is er automatisch een domein toegevoegd aan uw account dat er ongeveer als volgt uitziet: contoso.mail.onmicrosoft.com. U kunt deze domeinnaam niet verwijderen.

 • Voordat u een domeinnaam kunt verwijderen, moet u de domeinnaam verwijderen uit alle gebruikers-, e-mail- en Windows Azure AD -accounts van het domein. U kunt alle accounts verwijderen of u kunt een bulkbewerking op de gebruikersaccounts uitvoeren om de domeinnaamgegevens en e-mailadressen te wijzigen. Zie Gebruikers maken of bewerken en Meerdere gebruikers toevoegen met bulkimport voor meer informatie.

 • Als u een SharePoint Online-site host op een domeinnaam die wordt gebruikt voor een SharePoint Online-siteverzameling, moet u de siteverzameling verwijderen voordat u de domeinnaam kunt verwijderen.

Voer de volgende stappen uit om een domeinnaam te verwijderen.

 1. Klik op Domeinen in het linkerdeelvenster van de portal.

 2. Selecteer de domeinnaam die u wilt verwijderen op de pagina Domeinen en klik op Domein verwijderen.

 3. Klik op Ja op de pagina Domein verwijderen.

Als het domein niet meteen kan worden verwijderd, krijgt de domeinnaam de status Verwijdering in behandeling op de pagina Domeinen. Als u deze status blijft zien, probeert u nogmaals de domeinnaam te verwijderen.

Weergeven: