Problemen met eenmalige aanmelding oplossen

Gepubliceerd: juni 2012

Bijgewerkt: februari 2013

Van toepassing op: Office 365, Windows Intune

noteOpmerking
Dit onderwerp biedt online hulpinhoud die toepasselijk is op vele Microsoft cloud services, inclusief Windows Intune en Office 365.

TipTip
Gebruikt u Office 365? Hebt u meer informatie nodig over probleemoplossing? Raadpleeg de secties over probleemoplossing in de volgende wiki-artikelen over Office 365:

Nuttige video's voor het oplossen van problemen met eenmalige aanmelding bij Microsoft-cloudservices

De volgende video's kunnen nuttig zijn bij het oplossen van problemen met eenmalige aanmelding bij Microsoft-cloudservices, zoals Office 365.

 

Video Beschrijving

Office 365: gebruikersaccounts beheren voor identiteitsfederatie

Hierin wordt uitgelegd hoe u gebruikersaccounts beheert en een UPN (User Principal Name) instelt voor identiteitsfederatie.

Office 365: problemen met eenmalige aanmelding vanwege een verlopen SSL-certificaat

Hierin wordt uitgelegd hoe u problemen oplost die worden veroorzaakt door een verlopen SSL-certificaat.

Office 365: problemen met eenmalige aanmelding oplossen die worden veroorzaakt door problemen met vertrouwde partijen

Hierin wordt uitgelegd hoe u problemen met ontbrekende of beschadigde gegevens van een vertrouwde partij oplost.

Office 365: een diagnose uitvoeren in Office 365 met Fiddler2

Hierin wordt uitgelegd hoe u Fiddler2 installeert en configureert en wordt een voorbeeld gegeven van hoe u dit gebruikt om een diagnose uit te voeren in uw Office 365-omgeving.

Problemen oplossen met eenmalige aanmelding met identiteitsfederatie die worden veroorzaakt door problemen met de clientconfiguratie in Office 365

Hierin wordt uitgelegd hoe u gangbare problemen met de clientconfiguratie oplost die uw gebruikers kunnen ondervinden wanneer ze toegang willen tot Office 365-resources met een account met identiteitsfederatie.

Internet Explorer kan de Office 365-portalpagina niet weergeven wanneer een gefedereerde gebruiker zich probeert aan te melden

Hierin wordt uitgelegd hoe u het probleem oplost dat de Microsoft Office 365-portalpagina niet wordt weergegeven in Internet Explorer wanneer een gefedereerde gebruiker zich probeert aan te melden bij de Office 365-omgeving van uw organisatie.

Gefedereerde gebruikers wordt herhaaldelijk om referenties gevraagd en kunnen zich niet aanmelden bij Office 365

Hierin wordt uitgelegd hoe u het probleem oplost dat gebruikers met gefedereerde accounts herhaaldelijk om hun referenties wordt gevraagd en zich niet kunnen aanmelden bij de Office 365-omgeving van uw organisatie.

Herhaalde verzoeken om referenties bij aanmelding bij Office 365 met een account met identiteitsfederatie

Hierin wordt uitgelegd hoe u het probleem oplost dat gefedereerde gebruikers herhaaldelijk om hun referenties wordt gevraagd wanneer ze zich proberen aan te melden bij het AD FS 2.0-service-eindpunt.

Problemen met een certificaat voor token-ondertekening in Office 365 oplossen

Hierin wordt uitgelegd hoe u het probleem oplost dat gefedereerde gebruikers zich niet kunnen aanmelden bij Office 365-toepassingen vanwege het AD FS-certificaat voor token-ondertekening.

Zie ook

Community-inhoud

Weergeven: