Supergebruikers beheren voor inhoud met IRM-toegangsbeheer

Gepubliceerd: juli 2012

Bijgewerkt: juli 2012

Van toepassing op: Office 365

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u de Windows Azure AD Rights Management-module voor Windows PowerShell gebruikt om supergebruikers voor de Rights Management-service toe te voegen, te retourneren of te verwijderen.

Een supergebruiker toevoegen

Hieronder wordt geïllustreerd hoe u een supergebruiker voor de Rights Management-service toevoegt door het e-mailadres op te geven op basis waarvan een gebruikersobject wordt bepaald waaraan u supergebruikersrechten wilt toekennen:

Add-AadrmSuperUser -EmailAddress "user1@contoso.com"

Aanvullende informatie

De groep SuperUser (supergebruiker) is een speciale groep die volledige machtigingen heeft voor alle met IRM (Information Rights Management) beveiligde inhoud die door de Rights Management-service voor de organisatie wordt beheerd. Aan de groepsleden worden volledige gebruiksrechten toegekend voor alle gebruikslicenties die door het account worden uitgegeven via de Rights Management-service waarvoor de groep supergebruikers is geconfigureerd. Dit houdt in dat de leden van deze groep alle bestanden met IRM-toegangsbeheer kunnen ontsleutelen en het toegangsbeheer voor die bestanden kunnen verwijderen.

Alle supergebruikers retourneren

Hieronder wordt geïllustreerd hoe u alle supergebruikers voor de Rights Management-service retourneert:

Get-AadrmSuperUser

Een supergebruiker verwijderen

Hieronder wordt geïllustreerd hoe u een rolgebaseerde beheerder voor de Rights Management-service verwijdert door een e-mailadres op te geven op basis waarvan het gebruikersobject wordt bepaald dat uit de lijst met supergebruikers moet worden verwijderd:

Remove-AadrmSuperUser -EmailAddress "user1@contoso.com"

Weergeven: