Samenwerking via rechtenbeheer in Office 365

Gepubliceerd: oktober 2012

Bijgewerkt: oktober 2012

Van toepassing op: Windows Azure AD Rights Management

Vanwege de voordelen van impliciete vertrouwensrelaties van Windows Azure AD Rights Management kunnen klanten die werken met Microsoft Office 365 inhoud eenvoudig en veilig delen met gebruikers, zowel in hun eigen organisatie als in andere organisaties waar met Office 365 wordt gewerkt. In dit onderwerp wordt kort ingegaan op de manieren waarop u doeltreffend met andere Office 365-gebruikers kunt samenwerken via Rights Management.

Samenwerking via Exchange Online en rechtenbeheer

Als u een Exchange Online-tenant hebt en u verzendt beveiligde inhoud met behulp van de sjabloon "Niet doorsturen" naar een geadresseerde in een andere organisatie waar ook met Office 365 wordt gewerkt, kan de geadresseerde de inhoud gebruiken via Microsoft Outlook, met EAS geïntegreerde e-mailclients zoals Windows Phone 7.5 of Windows Phone 8, of Outlook Web Access.

Samenwerking met behulp van SharePoint Online en rechtenbeheer

Als u een SharePoint Online-tenant hebt, kunnen Office 365-gebruikers, wanneer een gebruiker een documentbibliotheek heeft geconfigureerd zodat deze met meerdere organisaties kan worden gedeeld, de documenten in die bibliotheek openen. Als u een gebruiker bent in een organisatie waar met Office 365 wordt gewerkt, kunt u de documenten in de gedeelde bibliotheek downloaden en gebruiken op basis van de toegewezen documentrechten. Als u een gebruiker bent in een organisatie waar niet met Office 365 wordt gewerkt, krijgt u alleen-lezen toegang tot de documenten in de gedeelde bibliotheek.

Samenwerking voor Microsoft Office-gebruikers met rechtenbeheer

Als u werkt met Microsoft Office-toepassingen zoals Microsoft Word, Microsoft Excel of Microsoft PowerPoint, kunt u Rights Management ook gebruiken om de toegang tot documenten te beperken voor Office 365-gebruikers in uw organisatie en in andere organisaties waar met Office 365 wordt gewerkt. Hieronder ziet u enkele manieren waarop u de toegang kunt beperken.

  • Een vervaldatum instellen voor een document, werkmap of presentatie

  • De mogelijkheid inschakelen een document, werkmap of presentatie af te drukken

  • Gebruikers in staat stellen inhoud uit een document, werkmap of presentatie te kopiëren

  • Toestaan dat inhoud in een document, werkmap of presentatie programmatisch wordt gebruikt

Zie Information Rights Management in Office 2010 voor meer informatie over het beperken van toegang met behulp van Microsoft Office.

Weergeven: