Hoe kan ik bestanden verplaatsen of kopiëren?

Gepubliceerd: mei 2011

Van toepassing op: Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

Gedeelde bestanden of mappen kopiëren of verplaatsen in Launchpad

Wanneer u gedeelde bestanden op een Windows Storage Server 2008 R2 Essentials-server wilt kopiëren of verplaatsen in Launchpad, klikt u op het tabblad Gedeelde mappen in Launchpad. Windows Verkenner wordt geopend.

Als u een bestand of map wilt verplaatsen van de ene locatie naar een andere in Gedeelde mappen, kunt u net als bij het verplaatsen van mappen en bestanden op uw computer de methode slepen en neerzetten gebruiken. Open de map met de bestanden of mappen die u wilt verplaatsen. Open vervolgens in een nieuw venster de map waarin u het bestand of de map wilt plaatsen. Plaats de vensters naast elkaar op het bureaublad zodat u in beide vensters de inhoud kunt zien en sleep het bestand of de map vervolgens van de ene map naar de andere.

noteOpmerking
Wanneer u de methode slepen en neerzetten gebruikt, zult u zien dat het bestand of de map soms wordt gekopieerd en in andere gevallen wordt verplaatst. Als u een item van de ene naar de andere map op dezelfde schijf sleept, wordt het item verplaatst zodat er geen twee exemplaren van hetzelfde bestand of dezelfde map op dezelfde locatie worden gemaakt. Als u het item naar een map op een andere locatie sleept (bijvoorbeeld naar een andere computer) of naar een verwisselbaar medium, zoals een USB-flashstation, wordt het item gekopieerd.

Als u een bestand of map wilt kopiëren van de ene locatie naar een andere in Gedeelde mappen, kunt u net als bij het kopiëren van bestanden op uw computer, de methode kopiëren en plakken gebruiken. Open de map met de bestanden die u wilt kopiëren. Klik met de rechtermuisknop op de bestanden die u wilt kopiëren en klik vervolgens op Kopiëren. Klik met de rechtermuisknop op de map waarin u de gekopieerde bestanden wilt plakken en klik vervolgens op Plakken.

Gedeelde bestanden of mappen kopiëren of verplaatsen met Externe toegang

Als u gedeelde bestanden of mappen op de Windows Storage Server 2008 R2 Essentials-server wilt kopiëren of verplaatsen met de Externe toegang via internet, opent u een webbrowser, meld u zich aan bij de server en klikt u vervolgens op Gedeelde mappen.

Als u een bestand of map van de ene naar de andere locatie wilt kopiëren in Gedeelde mappen, kunt u twee methoden met knippen en plakken gebruiken:

  • Open de map met de bestanden of mappen die u wilt verplaatsen. Schakel in de weergave Details het selectievakje in naast de bestanden of mappen die u wilt verplaatsen, klik op Organiseren en klik vervolgens op Knippen. Open de map waarin u het bestand of de map wilt plaatsen, klik op Organiseren en klik vervolgens op Plakken.

  • Open de map met de bestanden of mappen die u wilt verplaatsen. Selecteer in de weergave Pictogrammen de bestanden of mappen die u wilt verplaatsen, klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde bestanden en klik vervolgens op Knippen. Ga naar de map waarin u de bestanden of mappen wilt plaatsen, klik met de rechtermuisknop in een willekeurig gebied en klik vervolgens op Plakken.

Als u bestanden van de ene naar de andere locatie wilt kopiëren in Gedeelde mappen, kunt u twee methoden met knippen en plakken gebruiken:

  • Open de map met de bestanden die u wilt kopiëren. Schakel in de weergave Details het selectievakje in naast de bestanden of mappen die u wilt kopiëren, klik op Organiseren en klik vervolgens op Kopiëren. Open de map waarin u de gekopieerde bestanden wilt plaatsen, klik op Organiseren en klik vervolgens op Plakken.

  • Open de map met de bestanden die u wilt kopiëren. Selecteer in de weergave Pictogrammen de bestanden die u wilt kopiëren, klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde bestanden en klik vervolgens op Kopiëren. Ga naar de map waarin u de gekopieerde bestanden wilt plaatsen, klik met de rechtermuisknop in een willekeurig gebied en klik vervolgens op Plakken.

Weergeven: