TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Microsoft-beveiligingsadvies 2416728

Beveiligingslek in ASP.NET kan leiden tot het vrijgeven van informatie

Gepubliceerd: vrijdag 17 september 2010 | Bijgewerkt: dinsdag 28 september 2010

Versie: 2.0

Microsoft heeft het onderzoek naar een nieuwe melding over een beveiligingslek voltooid. Wij hebben MS10-070 gepubliceerd om dit probleem te verhelpen. Raadpleeg MS10-070 voor meer informatie over dit probleem, inclusief koppelingen naar de downloadsite met een beveiligingsupdate. Het desbetreffende beveiligingslek is het beveiligingslek in ASP.NET met betrekking tot Padding Oracle - CVE-2010-3332.

Informatiebronnen:

  • U kunt feedback geven door het formulier op de volgende website in te vullen.
  • Technische ondersteuning van Security Support is beschikbaar via 020-500 1005. Zie de website Microsoft Hulp en Ondersteuning voor meer informatie over de beschikbare ondersteuningsopties.
  • Voor internationale klanten is ondersteuning verkrijgbaar bij de Microsoft-vestiging in hun land. Ga naar de website voor internationale ondersteuning voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met Microsoft voor internationale ondersteuning.
  • De website Microsoft TechNet Security biedt extra informatie over beveiliging in Microsoft-producten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

De informatie in dit advies wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies:

  • V1.0 (17 september 2010): Advies gepubliceerd
  • V2.0 (28 september 2010): Advies bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van een beveiligingsbulletin

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Weergeven:
© 2016 Microsoft