Microsoft-beveiligingsadvies 2488013

Beveiligingslek in Internet Explorer kan leiden tot uitvoering van externe code

Gepubliceerd: woensdag 22 december 2010 | Bijgewerkt: dinsdag 8 februari 2011

Versie: 2.0

Algemene informatie

Samenvatting

Microsoft heeft het onderzoek naar een nieuwe melding over dit beveiligingslek voltooid. Wij hebben MS11-003 gepubliceerd om dit probleem te verhelpen. Raadpleeg MS11-003 voor meer informatie over dit probleem, inclusief koppelingen naar de downloadsite met een beveiligingsupdate. Het desbetreffende beveiligingslek is het beveiligingslek in CSS met betrekking tot ontregeld geheugen - CVE-2010-3971.

Overige informatie

Microsoft Active Protections Program (MAPP)

Om de beveiliging voor klanten te verbeteren, verstrekt Microsoft bij elke maandelijkse uitgifte van beveiligingsupdates informatie over beveiligingslekken aan de grote producenten van beveiligingsprogramma's. Deze producenten kunnen dan die informatie over beveiligingslekken gebruiken om hun klanten een betere beveiliging te bieden door hun software of apparatuur aan te passen, zoals antivirusprogramma's, inbraakdetectiesystemen voor netwerken of inbraakpreventiesystemen voor hosts. Op de websites van de programmapartners (zie Microsoft Active Protections Program (MAPP)-partners) kunt u nagaan of de leveranciers van beveiligingsprogramma's hun producten steeds aanpassen.

Feedback

Ondersteuning

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie in dit advies wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies

  • V1.0 (22 december 2010): Advies gepubliceerd.
  • V1.1 (31 december 2010): De samenvatting is herzien naar aanleiding van onderzoek van gerichte aanvallen.
  • V1.2 (11 januari 2011): Er is een tijdelijke oplossing toegevoegd, Het recursief laden van trapsgewijze opmaakmodellen (CSS) in Internet Explorer voorkomen, en de samenvatting is herzien naar aanleiding van onderzoek van beperkte gerichte aanvallen.
  • V1.3 (11 januari 2011): De tijdelijke oplossing, Het recursief laden van trapsgewijze opmaakmodellen (CSS) in Internet Explorer voorkomen, is gewijzigd om de gevolgen van de tijdelijke oplossing toe te voegen.
  • V2.0 (8 februari 2011): Advies bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van een beveiligingsbulletin.

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Weergeven: