Microsoft-beveiligingsadvies 2490606

Een beveiligingslek in de engine voor het weergeven van afbeeldingen kan leiden tot de uitvoering van externe code.

Gepubliceerd: dinsdag 4 januari 2011 | Bijgewerkt: dinsdag 8 februari 2011

Versie: 2.0

Algemene informatie

Samenvatting

Microsoft heeft het onderzoek naar een nieuwe melding over dit beveiligingslek voltooid. Wij hebben MS11-006 gepubliceerd om dit probleem te verhelpen. Voor meer informatie over dit probleem, inclusief links naar de downloadsite voor een verkrijgbare beveiligingsupdate, raadpleegt u MS11-006. Het desbetreffende beveiligingslek is het beveiligingslek met betrekking tot overloop in de grafische verwerking van de Windows-shell - CVE-2010-3970.

Overige informatie

Microsoft Active Protections Program (MAPP)

Om de beveiliging voor klanten te verbeteren, verstrekt Microsoft bij elke maandelijkse uitgifte van beveiligingsupdates informatie over beveiligingslekken aan de grote producenten van beveiligingsprogramma's. Deze producenten kunnen dan die informatie over beveiligingslekken gebruiken om hun klanten een betere beveiliging te bieden door hun software of apparatuur aan te passen, zoals antivirusprogramma's, inbraakdetectiesystemen voor netwerken of inbraakpreventiesystemen voor hosts. Op de websites van de programmapartners (zie Microsoft Active Protections Program (MAPP)-partners) kunt u nagaan of de leveranciers van beveiligingsprogramma's hun producten steeds aanpassen.

Feedback

Ondersteuning

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie in dit advies wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies

  • V1.0 (4 januari 2011): Advies gepubliceerd.
  • V1.1 (5 januari 2011): Koppeling toegevoegd aan de geautomatiseerde Microsoft Fix it-oplossing voor de tijdelijke oplossing De toegangsbeheerlijst (ACL) voor shimgvw.dll wijzigen.
  • V1.2 (19 januari 2011): Het is nu verduidelijkt dat de tijdelijke oplossing De toegangsbeheerlijst (ACL) voor shimgvw.dll wijzigen alleen van toepassing is op Windows XP- en Windows Server 2003-systemen en er is een nieuwe tijdelijke oplossing toegevoegd, De weergave van miniaturen in Windows Verkenner uitschakelen op Windows Vista- en Windows Server 2008-systemen.
  • V2.0 (8 februari 2011): Advies bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van een beveiligingsbulletin.

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Weergeven: