Microsoft-beveiligingsadvies 2501696

Beveiligingslek in MHTML kan leiden tot het vrijgeven van informatie

Gepubliceerd: vrijdag 28 januari 2011 | Bijgewerkt: dinsdag 12 april 2011

Versie: 2.0

Algemene informatie

Samenvatting

Microsoft heeft het onderzoek naar een nieuwe melding over dit beveiligingslek voltooid. Wij hebben MS11-026 gepubliceerd om dit probleem te verhelpen. Raadpleeg MS11-026 voor meer informatie over dit probleem, inclusief koppelingen naar de downloadsite met een beveiligingsupdate. Het desbetreffende beveiligingslek is het beveiligingslek in aanvragen met MIME-indeling in MHTML - CVE-2011-0096.

Overige informatie

Microsoft Active Protections Program (MAPP)

Om de beveiliging voor klanten te verbeteren, verstrekt Microsoft bij elke maandelijkse uitgifte van beveiligingsupdates informatie over beveiligingslekken aan de grote producenten van beveiligingsprogramma's. Deze producenten kunnen dan die informatie over beveiligingslekken gebruiken om hun klanten een betere beveiliging te bieden door hun software of apparatuur aan te passen, zoals antivirusprogramma's, inbraakdetectiesystemen voor netwerken of inbraakpreventiesystemen voor hosts. Op de websites van de programmapartners (zie Microsoft Active Protections Program (MAPP)-partners) kunt u nagaan of de leveranciers van beveiligingsprogramma's hun producten steeds aanpassen.

Feedback

Ondersteuning

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie in dit advies wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies

  • V1.0 (28 januari 2011): Advies gepubliceerd.
  • V1.1 (11 maart 2011): De samenvatting is herzien naar aanleiding van onderzoek van beperkte gerichte aanvallen.
  • V2.0 (12 april 2011): Advies bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van een beveiligingsbulletin.

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Weergeven: