Microsoft-beveiligingsadvies 951306

Beveiligingslekken in Windows kunnen leiden tot misbruik van bevoegdheden

Gepubliceerd: donderdag 17 april 2008 | Bijgewerkt: dinsdag 14 april 2009

Versie: 3.0

Microsoft heeft het onderzoek naar een nieuwe melding over een beveiligingslek voltooid. Wij hebben MS09-012 gepubliceerd om dit probleem te verhelpen. Raadpleeg MS09-012 voor meer informatie over dit probleem, inclusief koppelingen naar de downloadsite met een beveiligingsupdate. Het desbetreffende beveiligingslek is het beveiligingslek met betrekking tot Windows MSDTC-service-isolatie - CVE-2008-1436.

Informatiebronnen:

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

De informatie in dit advies wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies:

  • V1.0 (17 april 2008): Advies gepubliceerd.
  • V1.1 (23 april 2008): Advies bijgewerkt ter verduidelijking van de gevolgen van de tijdelijke oplossing voor IIS 6.0.
  • V2.0 (27 augustus 2008): Advies bijgewerkt doordat Windows XP Professional Service Pack 3 is toegevoegd als software waarin dit probleem optreedt.
  • V2.1 (9 oktober 2008): Advies bijgewerkt doordat informatie over de openbare beschikbaarheid van exploitatiecode is toegevoegd.
  • V3.0 (14 april 2009): Advies bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van een beveiligingsbulletin.

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Weergeven: