Microsoft-beveiligingsadvies 960906

Beveiligingslek in WordPad-tekstconversieprogramma kan leiden tot uitvoering van externe code

Gepubliceerd: dinsdag 9 december 2008 | Bijgewerkt: dinsdag 14 april 2009

Versie: 2.0

Microsoft heeft het onderzoek naar een nieuwe melding over een beveiligingslek voltooid. Wij hebben MS09-010 gepubliceerd om dit probleem te verhelpen. Raadpleeg MS09-010 voor meer informatie over dit probleem, waaronder downloadkoppelingen naar een beschikbare beveiligingsupdate. Het desbetreffende beveiligingslek is het beveiligingslek in het WordPad- en Word 97-tekstconversieprogramma met betrekking tot stack-overloop - CVE-2008-4841.

Informatiebronnen:

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

De informatie in dit advies wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies:

  • V1.0 (9 december 2008): Advies gepubliceerd.
  • V1.1 (15 december 2008): Advies bijgewerkt ter correctie van de oplossing Schakel het WordPad-tekstconversieprogramma voor Word 97-bestandsindeling uit.
  • V2.0 (14 april 2009): Advies bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van een beveiligingsbulletin.

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Weergeven: