Microsoft-beveiligingsadvies 961051

Beveiligingslek in Internet Explorer kan leiden tot uitvoering van externe code

Gepubliceerd: woensdag 10 december 2008 | Bijgewerkt: woensdag 17 december 2008

Microsoft heeft het onderzoek naar een nieuwe melding over een beveiligingslek voltooid. Wij hebben MS08-078 gepubliceerd om dit probleem te verhelpen. Raadpleeg MS08-078 voor meer informatie over dit probleem, inclusief koppelingen naar de downloadsite voor een verkrijgbare beveiligingsupdate. Het desbetreffende beveiligingslek is het beveiligingslek in Microsoft XML Core Services - CVE-2008-4844.

Informatiebronnen:

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

De informatie in dit advies wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies:

  • 10 december 2008: Advies gepubliceerd
  • 11 december 2008: Aan dit advies zijn Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4, Internet Explorer 6 Service Pack 1, Internet Explorer 6 en Windows Internet Explorer 8 Beta 2 als mogelijk kwetsbare software toegevoegd. Er zijn ook nog meer tijdelijke oplossingen toegevoegd.
  • 12 december 2008: In dit advies staan nu de juiste besturingssystemen die Windows Internet Explorer 8 Beta 2 ondersteunen. Ook zijn er nog meer tijdelijke oplossingen toegevoegd en wordt er verwezen naar Microsoft-beveiligingsadvies 954462.
  • 13 december 2008: Aan dit advies is de tijdelijke oplossing voor het uitschakelen van de functie XML-eiland toegevoegd. Ook wordt in de sectie Veelgestelde vragen een duidelijke omschrijving van de lijst met aanbevolen tijdelijke oplossingen gegeven en is de URL voor de weblog met aanbevolen tijdelijke oplossingen toegevoegd.
  • 15 december 2008: De tijdelijke oplossingen voor het uitschakelen van de functies XML-eiland en Rijpositie van OLEDB32.dll zijn bijgewerkt.
  • 17 december 2008: Advies bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van een beveiligingsbulletin.

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Weergeven: