Microsoft-beveiligingsadvies 968272

Door een beveiligingslek in Microsoft Office Excel kan externe code worden uitgevoerd

Gepubliceerd: dinsdag 24 februari 2009 | Bijgewerkt: dinsdag 14 april 2009

Versie: 3.0

Microsoft heeft het onderzoek naar een nieuwe melding over een beveiligingslek voltooid. Wij hebben MS09-009 gepubliceerd om dit probleem te verhelpen. Raadpleeg MS09-009 voor meer informatie over dit probleem, inclusief koppelingen naar de downloadsite met een beveiligingsupdate. Het desbetreffende beveiligingslek is het beveiligingslek met betrekking tot geheugenbeschadiging - CVE-2009-0238.

Informatiebronnen:

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

De informatie in dit advies wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies:

  • V1.0 (24 februari 2009): Advies gepubliceerd.
  • V2.0 (25 februari 2009): Het conversieprogramma voor de Open XML-bestandsindeling voor Mac is toegevoegd aan de lijst met software waarin dit probleem optreedt in het overzicht. Ook zijn de beperkende factoren voor een aanval via het web gecorrigeerd.
  • V2.1 (5 maart 2009): Het conversieprogramma voor de Open XML-bestandsindeling voor Mac is verwijderd van de lijst met software waarin dit probleem optreedt in het overzicht. Het conversieprogramma voor de Open XML-bestandsindeling voor Mac wordt niet getroffen door het beveiligingslek dat wordt beschreven in dit advies.
  • V3.0 (14 april 2009) Advies bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van een beveiligingsbulletin.

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Weergeven: