Microsoft-beveiligingsadvies 971492

Een beveiligingslek in Internet Information Services kan leiden tot misbruik van bevoegdheden

Gepubliceerd: maandag 18 mei 2009 | Bijgewerkt: dinsdag 9 juni 2009

Versie: 2.0

Microsoft heeft het onderzoek naar een nieuwe melding over een beveiligingslek voltooid. Wij hebben MS09-020 uitgebracht om dit probleem te verhelpen. Raadpleeg MS09-020 voor meer informatie over dit probleem, waaronder downloadkoppelingen naar een beschikbare beveiligingsupdate. Het besproken beveiligingslek is het beveiligingslek met betrekking tot het omzeilen van WebDAV-verificatie in IIS 5.1 en 6.0 - CVE-2009-1535.

Informatiebronnen:

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

De informatie in dit advies wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies:

  • V1.0 (18 mei 2009): Advies gepubliceerd.
  • V2.0 (9 juni 2009): Advies bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van een beveiligingsbulletin.

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Weergeven: