Microsoft-beveiligingsadvies 971778

Door een beveiligingslek in Microsoft DirectShow kan externe code worden uitgevoerd

Gepubliceerd: donderdag 28 mei 2009 | Bijgewerkt: dinsdag 14 juli 2009

Versie: 2.0

Microsoft heeft het onderzoek naar een nieuwe melding over een beveiligingslek voltooid. Wij hebben MS09-028 gepubliceerd om dit probleem te verhelpen. Raadpleeg MS09-028 voor meer informatie over dit probleem, inclusief koppelingen naar de downloadsite met een beveiligingsupdate. Het desbetreffende beveiligingslek is het beveiligingslek met betrekking tot het overschrijven van NULL-bytes in DirectX - CVE-2008-1537.

Informatiebronnen:

  • U kunt feedback geven door het formulier op de volgende website in te vullen.
  • Technische ondersteuning van Security Support is beschikbaar via 020-500 1005. Zie de website Microsoft Hulp en Ondersteuning voor meer informatie over de beschikbare ondersteuningsopties.
  • Voor internationale klanten is ondersteuning verkrijgbaar bij de Microsoft-vestiging in hun land. Ga naar de website voor internationale ondersteuning voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met Microsoft voor internationale ondersteuning.
  • De website Microsoft TechNet Security biedt extra informatie over beveiliging in Microsoft-producten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

De informatie in dit advies wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies:

  • V1.0 (28 mei 2009): Advies gepubliceerd.
  • V2.0 (14 juli 2009): Advies bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van een beveiligingsbulletin.

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Weergeven: